Macedonian 5

  • ㆍISBN : 9788928200467
  • ㆍPages : 408

Правдата Божја Која е откриена во посланието до Римјаните - Нашиот Господ Кој Станува Божја Правда (Ⅰ)

Paul C. Jong

Евангелието на водата и Духот е Божјата Правда!

Зборовите во оваа книга ќе ја задоволат вашата жед во вашето срце. Денешните Христијани продолжуваат да живеат без знаењето на вистинското решение за гревовите кои што ги извршуваат секој ден. Дали знаете што е Божјата правда? Писателот се надева дека вие ќе се запрашате за ова и ќе верувате во Божјата правда која е откриена во оваа книга.

Науките на Предодредение, Оправдание и Постепеното Осветение се најголеми Христијански науки, кои донесоа заблуди и празност во душите на верниците. Но сега, многу Христијани наново ќе дојдат да го знаат Бога, да научат за Неговата правда и да продолжат во уверена вера.

„Нашиот Господ кој станува Божја Правда“ ќе ја обезбеди вашата душа со големо знаење и ќе ве води во мир. Писателот сака да вие го поседувате благословот за знаење на Божјата правда.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.