Messages from Coworkers
  • Ludzie sa grzesznikami od urodzenia.
    Aneta Gembalik
    •      Jezus powiedział: ''Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.''(Ewangelia według św.Jana 3,5-7)            Ale co musimy najpierw zrobić aby narodzić się z wody i Ducha ? Nasze zbawienie zależy od tego czy rozpoznamy naszą grzeszność. Musimy rozpoznać przed