Messages from Coworkers

Marija Marinceska

De Hedendaagse Spotters

Wie zijn de hedendaagse spotters?Kort en eenvoudig, dit zijn alle mensen (priesters, oudsten, leiders, predikanten, werkmensen, geestelijke leiders, pausen, ongelovigen, gelovigen..) die in Jezus geloven maar nog steeds zonden in hun hart hebben. Alle mensen van de wereld levend of dood die gevalt hebben in het verkrijgen van het zegel van God voor op hun voorhoofd , zijn spotters. Dit zegel van God komen we meerdere keren tegen in de Bijbel. Laten we eens uitzoeken van het zegel is en hoe die er uit ziet.In Exodus 28:36-38, staat geschreven: Maak een plaat van puur goud en graveer daarop de woorden: 'De heiligheid van de HERE'.Bevestig die plaat met een blauwpurperen koord op de voorkant van de tulband. Zo zal Aäron de plaat altijd op zijn voorhoofd dragen en op die manier de schuld dragen, die voortkomt uit fouten bij het offeren door de Israėlieten. Hij moet de plaat altijd dragen als hij de HERE onder ogen komt, zodat het volk weer wordt geaccepteerd en de HERE hen vergeeft.En in Exodus 39:30-31, staat de uitvoering hiervan geschreven: Als laatste maakten zij de gouden plaat die op de voorkant van de tulband moest worden gedragen en graveerden daarin de woorden: 'De heiligheid van de HERE'.Met een blauwpurperen koord werd de plaat aan de tulband bevestigd, zoals de HERE Mozes had opgedragen.Dus het zegel van God is de gouden geloof dat zegt dat u Gods heiligheid bent. Wij weten dat alle mensen op dit aarde (behalve Heer Jezus) fundamenteel als zondaars zijn geboren. Daarom moet iedere mens op dit aarde wedergeboren worden uit het water en de Geest zodat hij rechtvaardig kan worden in de ogen van God. Het geloof dat zo puur als goud is ,welke de juiste kennis over de doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed aan de Kruis bevat ,maakt u rein en wanneer God ziet dat u in Hem gelooft zoals Hij wil dat u gelooft, maakt Hij u Heilig door aan u de Heilige Geest als een geschenk te geven. Dus de Heilige Geest maakt mensen tot Heiligheid van God en dit is het zegel van God. Wanneer een persoon de ware betekenis van de wegwassing van de zonden , Gods gerechtigheid, ontdekt, hoort of leest en in deze gelooft zonder enige twijfel ,op dat moment heeft dat persoon vergevenis van al zijn zonden ontvangen en krijt de Heilige Geest als een geschenk van God. Precies op dat moment is de persoon Heilig verklaart door God. Leest u het maar nog een keer en let op de kleur dat hier is aangegeven. De blauw purperen kleur zegt dat het geloof in de doopsel van Jezus welke Hij ontving in de Jordaan rivier door de handen oplegging van Johannes de Doper , zorgde er voor dat alle zonden van de hele wereld werden weggewassen. De zonden van de wereld werden op Jezus gelegd door de handen oplegging door Johannes de Doper en vanwege dit overdracht van zonden kon Jezus 3 jaar later aan de Kruis worden genageld en met zijn bloed en dood (roodpurperen ) de prijs voor alle zonden van de hele wereld betalen. Als Jezus geen doopsel had ontvangen dan alleen Zijn bloed aan de Kruis zou geen betekenis voor ons hebben. Dus het geloof in de doopsel van Jezus, de wegwassing van de zonden, zorgde er voor dat de mensen vergevenis voor alle zonden konden ontvangen. Zonder het geloven in ware betekenis in de doopsel van Jezus u kunt geen vergevenis ontvangen. Het ontvangst van Gods zegel wordt zoals het in de Bijbel staat geschreven bevestigd door het geloof in de blauwpurperen kleur. De blauwpurperen kleur betekent de doopsel van Jezus en niet de bloed/of de Godheid van Jezus. Het geloof in de doopsel van Jezus bevestigt dat u gereinigd bent van al u zonden en dat God u vergevenis gaat schenken wanneer u gaat geloven in de ware betekenis van de bloed van Jezus aan de Kruis. Dit is de geschenk van zekerheid dat God ons heeft gegeven.Dit alles zullen de hedendaagse spotters ontkennen omdat zij zelf hebben nog steeds harten vol met zonden (Marcus 7:20-23). De spotters geloven alleen in de bloed aan de Kruis. Zij ontkennen de wegwassing van alle zonden van de wereld en spotten met God.Laten we uit de Bijbel lezen wie deze ketters zijn. Laten we lezen uit Jesaja 28:14-15. Luister daarom goed naar de woorden van de HERE, spottende heersers in Jeruzalem.U zegt: "Wij hebben een afspraak gemaakt met de dood en een verdrag met het dodenrijk, om gedekt te zijn tegen de stormvloed die over ons komt. Wij hebben de leugen als een schuilplaats en verstoppen ons achter bedrog."De hedendaagse spotters zoals het geschreven is hebben afsprak gemaakt met de dood en verdrag gesloten met het dodenrijk. Wat zou nu dit afspraak zijn? 

De spotters geven alleen maar om geld en hun interesse ligt alleen in het geld en het bouwen van mega-kerken, vol met zondaars natuurlijk. Dus hun afspraak met de dood luid als volgt: Beproef ons niet en maak ons rijk en wij zullen je dienen. En het verdrag met het dodenrijk is: wij zorgen er voor dat we veel zielen naar het hel zullen brengen en allemaal die bij je gebracht worden zullen je dienen om anderen te misleiden zo gaan wij ook nog voor onze opvolgers zorgen. Dus zij dragen zich zelf op bij de Dood om rijk te worden, anderen te misleiden en de slachtoffers op te leiden tot misleiders. Zij moedigen hun volgelingen aan om blindelings in Jezus te geloven, allerlei doctrines te accepteren en daarnaast vertelen ze hen dat zij naar de Hemel gaan desondanks het feit dat ze zonden in hun hart hebben. De leerlingen misleiders worden opgeleid hoe ze geld van de mensen moeten afpersen, hoe ze op hun emotionele toestand moeten inspelen en dit alles door het misbruiken van Gods geschreven woord. Ze gaan steeds door met hun onwettige praktijken en ze zullen blijven doorgaan, ze hebben immers een verdrag met het dodenrijk. 

Laten we gaan kijken in de Bijbel wat de ketters te wachten staat. In het boek Openbaringen hoofdstuk 9 staat een vreselijk gebeurtenis beschreven.Openbaringen 9:1-7: De vijfde engel blies op zijn bazuin: Ik zag een ster die uit de hemel gevallen was. Die ster kreeg de sleutel van de bodemloze put. Toen hij die opende, kwam er een dikke rook uit, zoals uit een grote oven. De lucht werd helemaal zwart van de rook, zodat de zon niet meer te zien was.Uit de rook kwamen sprinkhanen, die op de aarde neerstreken. Zij kregen dezelfde macht als schorpioenen.Er werd hun gezegd dat zij het gras, de bomen en de andere planten met rust moesten laten. Het enige wat zij moesten doen, was de mensen te steken die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.Maar zij mochten hen niet doden. Die mensen moesten vijf maanden lang gepijnigd worden, met gemene steken als van een schorpioen.In die vijf maanden zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet kunnen vinden; zij zullen niets liever willen dan sterven, maar de dood zal hen ontwijken. Het opdracht is om alle mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben 5 maanden lang te pijnigen maar niet te doden want het staat ze nog meer te wachten.Alle mensen die niet geloven in de ware evangelie van het water en de Geest zij de mensen die hedendaagse spotters zijn en ze zullen op een vreselijke manier gepijnigd worden. Het staat geschreven dat de spotter gaan de dood opzoeken omdat ze graag dood willen gaan maar de dood zelf vlucht van ze weg. Waarom zou de Dood dit doen? Ja het antwoord hier op hebt u net daar boven zelf gelezen. Maar voor de zekerheid leest u het nog een keer. :De spotters zeggen: "Wij hebben een afspraak gemaakt met de dood en een verdrag met het dodenrijk, om gedekt te zijn tegen de stormvloed die over ons komt. Wij hebben de leugen als een schuilplaats en verstoppen ons achter bedrog." Het staat hier geschreven dat ze gedekt zijn voor het stormvloed. Ja ik zeg dat dachten de ook de mensen in Noah tijd. Zij ook geloofden niet in de evangelie van het water en de Geest, vooral niet in het water en ze gingen allemaal dood. Kijk maar hoelang had God op ze gewacht en denkt u eens maar over hoe lang nog zal God op u wachten! Doordat deze mensen , de spotters, afspraken met de Dood gemaakt hebben , houdt de Dood zich keurig aan de afspraken en gaat gewoon hen ontwijken. De spotters zullen u zeggen dat het boek openbaringen te moeilijk is om te begrijpen, maar ik zeg u dat voor iedere vraag een antwoord is te vinden in de Bijbel want God zegt ook zoek en je zult vinden. De spotters vinden het boek openbaringen moeilijk omdat zij hebben geen licht in zich en in het donker kun je niets zien laat staan iets lezen.Als u zelf uit dit vreselijke gebeurtenis wilt ontsnappen door speciale bescherming van God te ontvangen dan raad ik u aan om wedergeboren te worden uit water en Geest. U moet de waarheid kennen zodat u bevrijd kan worden. Rev. Paul C. Jong heeft veel boeken geschreven die u kunnen helpen met het leer van Christus en de ontvangst van de ware evangelie. Dus aarzel niet en bestel vandaag nog je gratis boeken en haal de zegen van God in je huis. 

God zegen u allemaal. Marija MarinceskaMedewerker New Life MissionHolland : Branch