Messages from Coworkers

Marija Marinceska

Een dronkaard met een doorn in zijn hand

Spreuken 26:9, Een dronkaard kan netzomin omgaan met een doorn in zijn hand als een dwaas met een spreuk.Wij allemaal weten wat een dronkaard is. Sommigen van ons zijn ook een keer dronken geweest. Jaren geleden gebeurde mij dat ik van twee biertjes op een feestje dronken werd. Ik werd gevraagd om koffie te maken voor de rest van de gezelschap. Ik maakte de koffie maar hoe ik herinner mij niet meer. Toen moest ik dat koffie naar de tafel brengen. Ik viel zo wat op de tafel met de koffie in mijn handen. Ik zag echt het gevaar niet in dat als ik op de tafel viel kon ernstig gewond raken. Waar ik mij als dronken zorgen om maakte was mijn indruk op de anderen en natuurlijk die stomme koffie veilig aan hat tafel te zetten. Ik viel niet op de tafel want een vriendin a mij kon me op tijd een handje helpen zonder dat de anderen het merkten, maar dat doet er niet toe. Waarom ik dit vertel is omdat ik de boven staande spreuk las en dacht over de betekenis hierover. Voor mijn wedergeboorte zou ik zo gedacht hebben: “Ja , God zegt dat we niet moeten drinken en als je dronken bent al zit je op een doorn ben daar niet bewust van." Het zal wel zo zijn maar dat is de betekenis van deze spreuk niet. Toen snapte ik er niets van. Maar nu, dankzij Gods liefde en genade voor ons mag ik de betekenis van dit spreuk kennen en deze wil ik ook met jullie delen.Geestelijk gesproken dronkaard betekend iemand die de waarheid van de doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed aan de Kruis niet kent. Deze mensen zijn dronken van de ideeën en de meningen van de zoveel valse profeten en valse leraren. Mensen die niet wedergeboren zijn uit het water en de Geest prediken de evangelie van Christus niet. Zij maken een mengelmoes van allerlei meningen en uitspraken, deze gieten ze samen in een blender en ze doen er in de kruid van Gods woord, voor de smaak. Vervolgen serveren ze het serieus aan hun volgelingen. Wat kun je verwachten van zulke preken. In het mum van de tijd word je dronken en zelf bezopen en dan wordt je makkelijk beďnvloedbaar.Mensen die nog niet gezegend zijn met de kennis van de evangelie van het water en de Geest zij dronkaards. Stel je eens voor dat je een dronkaard voor je hebt met een doorn in zijn hand. Wat denk je dat hij met deze zal doen? Misschien gaat ie het in zijn oor stopen omdat hij denkt dat het een wattenstafje is…. Maar geestelijk gesproken, wat is de betekenis van deze boven genoemde doorn? De doorn is de zonde. Iedereen die niet wedergeboren is uit het water en de Geest worstelt met zijn zonden. Iedereen die niet gelooft dat Jezus Christus met Zijn doopsel ,die hij ontving in de Jordaan Rivier door de hand van Johannes de Doper, alle zonden van de hele wereld op zich nam (ook de zonden van deze dronkaards). En dat Jezus Christus heel lang geleden, al 2000 jaar geleden, de prijs voor alle zonden van de hele wereld betaalde met Zijn bloed en dood aan de Kruis ( dus schonk vergevenis aan alle mensen voor al hun zonden: verleden , heden en toekomst zonden) , was begraven en uit de dood opgestaan in de derde dag volgens de Geschriften om ons eeuwige leven te schenken (vrij van alle zonden), is zondaar met vele en grote doornen in zijn handen. Waarom God zegt hier dat deze dronkaard de doorn in zijn hand heeft is omdat iedere mens is bewust en verantwoord voor zijn zonden. Omdat God zegt dat zij dit zelf in hun handen willen houden zullen ze nooit in slagen om dit doorn zacht te krijgen. Deze doorn (hun zonden ) zal hen altijd steken omdat zij deze nooit aan Jezus hebben doorgegeven. En omdat deze doornen zij nog steeds in hun handen hebben wil zeggen dat als deze mensen nu in de evangelie van het water en de Geest gaan geloven zoals God het heeft gegeven, hun doornen zullen hen niet meer prikken, ze zullen hiervan bevrijd worden en zich rechtvaardige kinderen van God gaan noemen. U hebt u doornen in u eigen handen. Doe er wat aan! U als geen ander weet wat u in u hart hebt. Maar niet allen u, God weet het ook. De valse priesters en leraren die u dronken gevoerd hebben zijn ook medeplichtig voor deze daad. Als u naar hen gaat en hen om raad vraagt zoals:”Wat u met uw doorn moeten doen? Zij zullen u zeggen dat u om vergevenis moet bidden of met andere woorden nog meer dronken worden. Jullie allemaal die nog niet wedergeboren zijn uit het water en de Geest moeten nu wakker worden voor het feit dat de vergevenis van alle zonden van de hele wereld heeft al 2000 jaar geleden plaats gevonden. Jullie weten toch ook dat in Gods woord staat dat zonder bloed vloeien kan geen vergevenis worden ontvangen, dus wie slachten jullie iedere keer als jullie om vergevenis smeken? Is het Jezus die jullie nog steeds aan het Kruis nagelen!!! Of u ziet Hem graag aan het Kruis hangen daarom vraagt u iedere dag om vergeving! van zonden!!! Mensen, word wakker! Jezus is van het Kruis af, de bloed van Jezus heeft al 2000 jaar geleden gevloeid, de bloed van Jezus is er niet mee. Houd op met die onwettige dingen die jullie aan het doen zijn. Zo halen jullie de toorn van God over jullie heen. Zoek de rechtvaardigheid van God en niet die van de dronkaards. Maar lees even verder als je nog meer wilt weten. Wat ook merkwaardig is dat al deze zondaars en de dronkaards zijn goed met elkaar te vergelijken. Een dronkaard zegt ´s morgens: “ik ga nooit meer drinken.” Maar zodra het avond valt zit hij lekker aan zijn drankjes. Een zondaar is precies zo. God heeft de mensheid schoongewassen van alle zonden. Hij heeft ons gereinigd met de doopsel en de bloed van Jezus Christus eens en voor altijd. Veel mensen die zeggen dat ze Christenen zijn gaan nog steeds op hun knieën en smeken iedere dag voor een nieuwe wegwassing van hun zonden en ze vragen ook nog vergeving voor hun zonden. Daarbij zeggen ze zoals de dronkaard zei: “God vergeef mij ik beloof dat ik ga dit zonde nooit meer doen.” Maar zodra dezelfde zondige situatie zich voordoet grijpen ze deze met allebei de handen. Zijn dit echte wedergeboren Christenen of zijn ze zoals God het zeg: dronkaards. God heeft ons veel voorbeelden gegeven. Alleen met de geloof in de evangelie van het water en de Geest kunnen wij deze voorbeelden begrijpen. En ja deze wereldse Christenen , de dronkaards gaan ook ergens naar toe. Wilt u weten waar ze naar toe gaan. Leest u dan het volgende vers. 1Korintiërs6:10. Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.Kijk eens om u heen in de kerk waar u zit. Hoeveel van deze soorten "karakters" zitten in uw kerk….geen een van hen gaat naar de koninkrijk van de hemelen.Ja ,ja. Ze zullen niet in de koninkrijk van God binnen gaan. Gods woord zegt het. Dus ik wil jullie aanraden om nu te stopen met het drinken van de wateren zonder leven en zich terug keren naar de evangelie van het water en de Geest zodat God jullie eens en voor altijd kan reinigen. Beste lezers spot niet met de genade van God en stel Zijn geduld niet op de proef maar zoek Gods gerechtigheid en laat je leiden door mensen die werkelijk wedergeboren zijn. Als u meer wilt weten over de evangelie van de wedergeboorte dan bestel uw gratis christelijke boeken geschreven door Rev. Paul C. Jong en wees gezegend. God zegen u allemaal.Marija MarinceskaMedewerker New Life Mission

Holland : Branch