Messages from Coworkers

Jenny Montgomerie

Het doopsel en het bloed van Jezus redden zondaars.

Jezus Christus is onze Verlosser, zoals getuigt in 1 Petrus 3:21 staat, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus”. De apostel Petrus getuigde dat Jezus de Verlosser was en dat Hij door het water van het doopsel kwam en het bloed. We kunnen alleen door geloof te hebben in het doopsel en het bloed van Jezus een goed geweten hebben voor God.Jezus waste alle zonden van alle zondaars weg door deze zonden door Zijn doopsel op Zich te nemen. 

Gelooft u in het doopsel van Jezus? Gelooft u dat onze harten schoon gewassen zijn van alle zonden door het doopsel van Jezus? Onze harten zijn schoongewassen van alle zonden maar ons vlees zondigt nog steeds. ‘Iemand is verlost’ betekent niet dat hij niet meer zal zondigen. We zondigen. Maar ons hart blijft schoon van zonde door ons geloof in Zijn doopsel. Het betekent niet “niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God” [1 Petrus 3:21].Hoe kan ik niet in Hem geloven terwijl Jezus mijn zonden wegwaste, en God het oordeel voor mij aangenomen heeft! Hoe kan ik niet in hem geloven terwijl ik weet dat Jezus, die God is, mij gered heeft door Zijn Doopsel en bloed! Wij zijn gered voor God en nu is ons geweten rein. We kunnen niet méér voor God zeggen dat Jezus niet geheel onze zonden heeft weggewassen, dan dat we kunnen zeggen dat God niet van ons houdt.Ons geweten is uiterst gevoelig en het vertelt ons wanneer we iets verkeerds doen. Als ons geweten zelfs maar een beetje spreekt, dan kunnen we niet geheel vrij van zonde zijn zonder in het doopsel van Jezus te geloven. Dat is de enigste manier om een goed geweten te hebben. Als ons geweten spreekt, dan betekent het dat er iets verkeerd is. Het water van Jezus doopsel wast alle viezigheid van zonde weg. Jezus nam alle zonden weg met Zijn doopsel en waste ons rein. Als we dit werkelijk geloven, kan ons geweten ook werkelijk gereinigd worden, door te geloven in het doopsel en het bloed van Jezus. Iedereen heeft vanaf de geboorte een kwaad en vies geweten. Maar als we geloven dat al onze zonden aan Jezus waren doorgegeven, kunnen we die vlek uitwissen. Dit is het geloof van de wedergeborenen. Het is niet iets dat je bewust toegeeft. Is uw geweten rein? Is het rein omdat u een goed leven heeft geleid, of is het rein omdat al uw zonden aan Jezus waren doorgegeven en u in Hem gelooft? Enkel door dit geloof kunt u een zuiver geweten verkrijgen.Er zijn woorden vol leven en woorden zonder leven. Hoe kan het geweten van alle mensen gereinigd worden? De enigste manier waarop we rechtvaardig kunnen zijn en een rein geweten kunnen hebben, is om te geloven in de gehele verlossing door Jezus.Wanneer we geheiligd worden door in Zijn doopsel te geloven, betekent dat niet het weghalen van de vuiligheid van het vlees, maar het antwoord van een goed geweten tegenover God. Daarom kwam Hij en werd gedoopt en stierf aan het Kruis en herrees van de dood en zit nu aan de rechterhand van God.Als de tijd komt, zal Hij weer naar deze wereld komen. “Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.” [Hebreeën 9:28]. 

Wij geloven dat Hij zal komen om ons, die vol verwachting op Hem wachten, mee te nemen, wij die in Zijn doopsel en bloed geloven.Hierboven is een gedeelte uit het eerste boek van Rev. Paul C. Jong, Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de Geest.Hoe kunnen wij als we nog zonden in ons hart hebben voor God staan ? Waar zonde is, daar is God niet [Jesaja 59:1-2]. De God van het oude testament en de God van het nieuwe testament zijn nog steeds dezelfde. Alleen in Jezus bloed aan het kruis te geloven, zal ons niet redden, onze eigen waterdoop zal ons niet redden, het spreken in tongen zal ons niet redden, gedoopt zijn in de Heilige Geest zal ons niet redden, we moeten eerlijk naar onszelf kijken en beoordelen.Hoeveel kerken hebben we al bezocht, en nog steeds op zoek naar God! Hoeveel is er geprofeteerd over ons leven, en is er iets van te merken, hoeveel teleurstellingen hebben we al niet gehad, en nog steeds zijn wij zoekende, maar we hoeven niet ver te zoeken, de levende God vindt je door de bijbel open te slaan en erin te lezen, dan bent u in contact met God, onderzoek Gods geschreven woord zelf, we worden vaak misleidt door de valse profeten die zeggen dat God spreekt, ook ik was ooit door deze geweldige woorden van valse profeten in de wereldse kerken misleid, en mijn blijdschap die ik zou moeten hebben veranderde in verdriet, waar was de vreugde en blijdschap dat God mij beloofde? Waar was de vrijheid? Ik kon innerlijk geen rust vinden, omdat niemand mij vertelde dat het de zonden in mijn hart waren die eerst opgeruimd moesten worden, ik was toch gedoopt en meer van die onzin, maar Gods woord zei anders, totdat ik deel één van Rev. Paul C. Jong’s boek had gelezen, mijn ogen werden geopend en ik moest eerlijk toegeven dat ik zonden in mijn hart had waar God niet tevreden mee kon zijn. Ik moest eerst geloven in het evangelie van water en geest om wedergeboren te worden. [ Johannes 3:5 ].Deuteronomium 30:11-14. zegt; Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? En het is niet aan de overkant de zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? MAAR DIT WOORD IS ZEER DICHT BIJ U, IN UW MOND EN IN UW HART, OM HET TE VOLBRENGEN.Waarom kunnen wij Gods woord niet nemen zoals het er staat, is het te moeilijk voor ons, wat wij moeten weten staat erin geschreven, maar soms willen wij méér weten, als de Heilige Geest in ons woont, dan is Hij je leermeester en leraar, Hij is God Zelf, begrijpen wij dit vers, dat wij zelf door God worden onderwezen, een betere leraar kunnen wij niet wensen, want Hij is rechtvaardig en zal ons niet op een dwaalspoor brengen. Hij brengt ons leven en de waarheid is in Hem, amen. 1 Johannes 2:26-29. zegt, laat u niet misleiden door de valse leermeesters, maar kies God zelf als leermeester.Ik hoef niet meer te zoeken naar de waarheid, ik heb het al gevonden, alle eer en glorie komt toe aan onze Here Jezus Christus, want zonder Hem ben ik niets, blijf daarom één met Christus, AMEN.

Als deze boodschap u aanspreekt, aarzel dan niet om dit gratis boek(en) te bestellen via één van onze websites.

God zegen u allen.

Zr. Jenny Montgomerie

The New Life Mission

Holland : Branch

Lelystad