Messages from Coworkers

Marija Marinceska

De prijs van de leugen is de hel

Een leugentje om best wil! Dan kan best, toch! Maar wie help je me de kleine leugentjes? Als je weet dat je broeder of zuster zich schandalig heeft misdragen , ga je dat proberen het te verbergen of breng je het naar het licht om verandert te worden? Zo zijn wij de mensen. Wij allemaal handelen en doen naar onze eigen maatstaven en ideeën wat totaal anders is dan Gods woord. Gods woord zegt dat we al deze zo geheten goede daden moeten verlaten en dat we eerst Zijn gerechtigheid moeten zoeken. Als wij weten dat onze broer of zus zich heeft misdragen dan het is zelfs onze plicht tegen over onze broer/zus om dat te openbaren en niet de denken dat als we de kennis van zijn misdraging gaan verbergen dat we hem dan helpen. De leugen heeft nooit iemand gered. Je kan zeggen dat sommigen criminelen als ze terecht staan voor de daden die ze hebben begaan alleen maar leugens vertelen , dan je hoef je niet op te scherpen zij hebben immers een ede afgelegd met hun hand op de Bijbel dat ze de waarheid zullen spreken. En God de schrijver van de Bijbel zal hen allemaal oordelen. Dat is iets voor God en niet voor de mensen. God heeft ons een taak opgedragen. Hij heeft ons de zorg gegeven voor ons alle broeders en zusters. Dus wanneer een broer of zus van ons zich misdraagt en begint leugens te vertelen wat betreft Gods gerechtigheid, het is onze taak om deze te openbaren en hen te doen veranderen met behulp van Gods woord. Welke is dan de leugen waarin vele Christenen van tegenwoordig in leven? Dat is de valse evangelie genaamd : ‘De bloed van Christus heeft u gered!’ Wanneer hebben al deze Christenen hun zonden op Heer Jezus gelegd? En wie heeft hiervoor getuigd? Wat maakt hun getuigenis van de wedergeboorte betrouwbaar? Zit in de getuigenis die zij geven iets van Gods woord? Veel mensen tegenwoordig weten niet eens wat de betekenis van de wedergeboorte is. Zij hebben van anderen gehoord dat als zij visioenen of dromen van Heer Jezus hebben of als ze stemmen horen of als ze een onbegrijpelijke klanken uitspreken dat ze dan werkelijk wedergeboren zijn. Wat een schijn; wat een misleiding. Deze mensen zijn allemaal misleid door de valse predikers en profeten die zelf nooit zijn wedergeboren noch ze weten er iets van de werkelijke wedergeboorte uit het water en de Geest. Deze mensen bidden iedere dag voor vergevenis van hun zonden en daar naast durven ze te proclameren dat ze werkelijk wedergeboren zijn uit water en Geest. Deze mensen moorden Heer Jezus iedere dag weer in hun gedachten. Zij zeggen iets van: “heer ik heb gezondigd weer, vergeef me nog een keer en ik ga het nooit weer doen. Dank u heer voor u bloed dat u iedere dag aan mij geeft. Ik bedek mij met de bloed van Christus.” Deze mensen zijn zo misleid dat ze niet eens beseffen wat ze aan het uitspreken zijn. Mede deze vergevenis gebeden moorden zij heer Jezus in hun gedachten en in hun harten. Doordat zij van heer Jezus vergevenis bidden in hun gedachten en hart vragen zijn om zijn bloed. Met andere woorden, waanneer deze mensen zondigen en gaan om vergevenis bidden dan zij zien heer Jezus graag aan de Kruis hangen voor door hun begane zonden. Zij moorden Hem iedere dag en nog erger zij Kruisigen Hem iedere dag. God de Vader vindt het erg jammer dat deze mensen op deze manier de naam van Zijn Zoon misbruiken en anderen met deze naam misleiden. En niet dat Hem gaan vragen om Zijn Zoon weer te doen Kruisigen voor hun zonden. Wat is God geduldig, hé. Ten eerst Hij luistert al lang niet meer naar deze mensen. De gebeden van deze mensen worden door hun meester de Satan verhoord en vervuld. Hij doet de mensen deze zonden begaan en de toorn van God uitdagen. God heeft al land zijn gezicht weg gedraaid van deze mensen. Hij wacht geduldig tot De Grote Dag. Kunt u zich dit voorstellen: Er is een kind van u naaste ziek aan bloed ziekte en moet bepaalde type bloed hebben. De dokters zeggen dat door een transfusie en na een poosje met medicijnen therapie dat het kind zal genezen. Uw kind heeft deze type bloed. Uw kind heeft het bloed die de zieke jongen van u naaste nodig heeft voor zijn volledige genezing. Uw overweegt het te geven en u besluit het te doen. De naaste van u is niet gelovig en wil ook niet gelovig zijn. Uw doet uw daad omdat uw heeft het belooft. De transfusie is gelukt, de therapie is ook goed, het jongetje is volledig genezen. Maar uw naaste kan het niet geloven dat het is gelukt en dat het al volbracht is en wat doet Hij, Hij komt iedere dag weer bij u aan de deur om het bloed van u kind te vragen. Keer op keer doet hij dit. Hoe zou u reageren. Gaat u toch weer de bloed van u kind offeren voor deze ongelovige man of gaat u maatregelen tegen deze man nemen. Ik denk dat het de tweede is. En , ja dan zullen ze zeggen: Voor God is alles mogelijk en Hij is geduldig en Hij kan en weet alles. Aan de andere kant zeggen ze dat heer Jezus ons voordeed hoe wij moeten leven en handelen in onze leven. Maar wanneer heeft Heer Jezus gezegd dat we iedere dag om zijn bloed moeten vragen? Nergens. Heer Jezus is God zelf. Hij is Jezus Christus die niet alleen door bloed maar door het water en de bloed kwam en de Geest die getuigt er van , omdat de Geest is de waarheid. Heer Jezus heeft alle zonden van de hele wereld op zich genomen toen Hij doopsel ontving bij de Jordaan door Johannes de Doper. Na drie jaar met alle zonden op Zijn hoofd werd Hij gekruisigd om met zijn bloed en dood de prijs van alle zonden te betalen en zo het verbond te vervullen. Voordat Hij stierf aan de Kruis Hij zei: Het is volbracht. Het betekent dat alle zonden zijn vergeven. En niet alleen de zonden van toen maar alle zonden: de zonden vanaf Adam en Eva tot aan de zonden van de laatste mens hier op aarde. Dus zo machtig is onze God, zo Genadig is Onze God. Hij heeft ons machtige evangelie gegeven welk de kracht heeft alle zonden te doen verdwijnen uit de mensen harten. Heer Jezus heeft alle gerechtigheid vervult. Hij is uit de dood opgestaan en aan iedereen die gelooft in zijn doopsel en bloed aan de Kruis heeft Heer Jezus hen eeuwig leven gegeven. Mensen die alleen in de bloed aan de Kruis geloven krijgen niets anders dan de eeuwige dood- de hel. Hoe lang gelooft u alleen in de bloed van Christus? Hoe lang kruisigt u Heer Jezus in uw hart en in uw gedachten? Voelt u de bloed stromen uit de hemel? Of misschien kunt u de bloed van Christus nog steeds zien vloeien uit de hemel? Laat me niet lachen!Word wakker en laat je niet meer voorliegen door de valse predikers. Keer terug naar de Waarheid en ontvang Gods genade eens en voor altijd. Rev. Paul C. Jong heeft meer dan 50 boeken geschreven en deze zijn volledig kosteloos voor u. Deze boeken zullen u leiden naar de waarheid en u zult werkelijk wedergeboren worden uit het water en de Geest. Bestel u zegen vandaag nog!God zegen ons allen.Marija MarinceskaMedewerker van New Life Mission www.nlmholland.com