Messages from Coworkers

Marija Marinceska

Dwaling

Deuteronomium 30:17-18, 

Maar als uw hart zich afwendt en u niet wilt luisteren (als u afdwaalt tot aanbidding van andere goden)dan verklaar ik u hier vandaag dat u zeker zult worden vernietigd; u zult geen lang en goed leven hebben in het land aan de overkant van de Jordaan.

Hier spreek God tot de Israëlieten die de gehele mensheid vertegenwoordigen. Wat God zegt in de Oude Testament is niet verandert in het Nieuwe Testament. God zegt hier dat als de mensen de wegen van God achter laten en hun vertrouwen zetten in de afgoden en hun eigen verlangen en deze gaan aanbieden dat God hen gaat vernietigen. 

De ketterij is begonnen in de tijd van de koningen en een van de ergste ervan was koning Jerobeam. Deze koning, na de verdeeldheid van Israel in twee koninkrijken , werd bang dat zijn volk ( dus het volk van de Noordelijke koninkrijk) terug zal keren naar het Zuidelijke koninkrijk, waar de tempel van God was, om daar God te aanbieden. Deze slechte koning kwam met het idee om gouden kalven te maken en de mensen te verplichten hen te eren en te aanbieden. Langzamer hand de mensen vergaten de gerechtigheid van God en zijn wetten dit kwam omdat deze koning veranderde de offersysteem en de datum die door God aangewezen was om offer te brengen. Deze koning veranderde alles en de mensen konden niet meer vergevenis van hun zonden ontvangen en daarnaast pleegden ze nog ergere zonde dat dwaling en afgoderij heet. God haat deze dingen. Hij zegt hier boven dat Hij iedereen die dit doen zal vernietigen. 

De ketterij van toen is tot de dag van vandaag nog steeds in grote hoeveelheid te zien. Mensen aanbieden de Kruis, buigen voor het Kruis, offeren hun kinderen, buigen voor schilderijen , buigen voor andere mensen. Met andere woorden ze aanbieden de schepping in plaats van de Schepper. 

De zogenaamde tegenwoordige Christenen zijn allemaal afgedwaald van Gods woord en Zijn gerechtigheid. We zien en horen dit iedere dag weer. Deze mensen zondigen tegen God en nog steeds zelf na 2000 jaar van het bloedvergieten van Jezus Christus , smeken ze om Zijn bloed. Deze mensen beseffen niet dat ze in een dwaling zitten. De bloed van Christus heeft gevloeid. Hij zei ook aan het Kruis: Het is volbracht. 

Met de doopsel van Christus werd de gerechtigheid van God vervuld en met de bloed van Christus werd de prijs die de zonde geeft afbetaalt. Dus mensen die niet willen geloven in de gerechtigheid van God aanbieden andere goden en ze zitten vast in een dwaling. Omdat de mensen van tegenwoordig zijn niet opgevoed met de wetten van God zij kunnen niet zich zelf zien zoals God hen ziet. Zij vinden de weten van God moeilijk en doen ook geen poging om deze te begrijpen. Vaak zeggen ze dat de Oude Testament is vervuld dus hij is ook niet meer belangrijk. Maar omdat de Oude verbond is vervuld dat wil niet zeggen dat de Wet niet meer geldig is. De Christenen die nog niet wedergeboren zijn uit het water en De Geest, proberen een heilig leven te leiden. Ze pronken met hun goede daden en rijkdommen, ze flatteren over hun gerechtigheid. Met andere woorden, ze zijn trots met de Wet van God. Zulke mensen denken dat hun goede daden , hun tiende offers in de Kerken en de evangelisatie werk die zij trouw doen, ze zal rechtvaardigen voor God. Maar deze mensen doen niets anders dan leven volgens de wet en naar De wet van God zullen ze ook beoordeelt worden. Want de Wet zegt dat de mens is zondaar en dat God is Heilig,en ook dat geen een mens op dit aarde heeft de vermogen zich aan de Wet van God te houden. U moet niet vergeten dat de Wet van God is voor altijd geldende Wet. Omdat de Christenen van tegenwoordig de betekenis van de wet en de geboden van God niet kennen ze zitten vast in een dwaling en deze kunnen ze ook niet herkennen. Ik zal u een simpele voorbeeld van dit geven.

Als iemand nooit grip heeft gehad en word opeens erg ziek, kan deze persoon dan zeggen dat hij de grip heeft? Nee. Deze persoon belt in paniek de dokter en verteld wat hij allemaal voelt. De dokter luistert er naar en herkent de symptomen er van. De dokter komt op bezoek om nog wat onderzoek te doen en stelt het diagnose vast dat het grip. De dokter geeft hem een medicijn hiertegen. Als een familie lid op een zieken bezoek komt en hoort het verhaal aan , schiet hij/zij in een lach. Deze persoon heeft zelf de grip gehad en verteld dat het niet echt erg is. Omdat deze persoon zelf de grip heeft gehad en er van genezen is dan kan deze persoon de symptomen ook opnoemen en ze onderscheiden van een andere ziekte bv. De drukkende spier pijn is gewoon bij een zware grip zeg hij/zij dan. 

Dit was maar een simpele voorbeeld van wat een dwaling is en wie kan deze leer herkenen. Mensen die zelf ooit in dwaling hebben gezeten weten wat dat is en de symptomen er van zijn hen erg duidelijk. Omdat deze mensen zijn genezen van dit dwaling ze zijn in staat ook anderen op de symptomen te wijzen met behulp van Gods woord en zij kunne ook hen helpen te genezen van dit dwaling. God zegt ons dat de waarheid is eenvoudig en dat zelf een kleine kind het begrijpen kan. 

In de Nieuwe Testament in 1 Johannes 4:6 , bevestigt Heer Jezus dezelfde woorden die u net boven gelezen hebt. Lest u even mee

1 Johannes 4:6,

Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.Omdat wij zelf vroeger ook in een dwaling zaten en vandaag zijn we gezond verklaard door de Dokter der Zielen, wij kunnen de mensen onderscheiden die nog steeds in de dwaling zitten. Een dwaling in Gods ogen is alles dat niet in overeenstemming is met Zijn Geschreven Woord.U kunt zich echter hier van losmaken. Het enige middel die u in Gods ogen gezond in geloof kan verklaren is de ware betekenis van de evangelie van het Water en de Geest. In uw hart accepteren de juiste betekenis van de evangelie van het Water en De Geest en in deze geloven zal eens en voor altijd afrekenen met uw zonden. Dit is de kracht van de evangelie die Jezus aan ons gaf.Rev. Paul C. Jong heeft vele boeken geschreven over dit onderwerp. De getuigenis in deze boeken hebben al duizenden mensen geholpen om zich los te maken van de tegenwoordige dwalingen. Vele mensen hebben getuigt van de kracht van de evangelie van het water en De Geest. U hoeft het niet op te geven met het zoeken naar de waarheid omdat de valse leraren uw geen gemoedsrust konden bieden en omdat zij het probleem betreft uw zonden niet konden oplossen. Wij waren vroeger ook een van u. Wij waren ook verdwaald maar wij weten ook hoe God ons door deze boeken heeft gevonden. Als wij ons konden losmaken van deze dwaal leer die zich”Het bloed aan het Kruis noemt” dan gelooft u maar dat het ook voor u is mogelijk. Het enige wat u kan doen is de boeken van Paul C. Jong bestelen en lezen zodat u ook de waarheid ontdekt en de waarheid zal u ook bevrijden zoals zij ons ook heeft bevrijd. U kunt ook ons telefonisch of via skype of per mail raad plegen, want wij zijn hier voor u, wij zijn hier om te getuigen van de Waarheid zoals het staat geschreven in de Bijbel. Aarzel niet en zet u stap naar verlossing vandaag nog. God zegen ons allen.Marija Marinceska

Medewerker van New Life Missionwww.nlmholland.com