Messages from Coworkers

Marija Marinceska

De kracht van het water

Genesis 7:17-23“Toen sloot de HERE God de toegang tot de ark. Veertig dagen lang raasde de enorme watervloed over de aarde, bedekte alles en nam de ark hoog op zijn golven mee. Het water steeg en steeg, maar de ark bleef veilig drijven. Tenslotte bedekte het water ook de hoogste bergen. Het stond zeven meter boven de hoogste bergtoppen. En alle levende wezens op aarde verdronken: vogels, vee, wilde en kruipende dieren en alle mensen; alles wat ademde en op het land leefde. God vernietigde alles, uitgezonderd Noach en zijn familie die in de ark waren.”Misschien door dit te lezen kunnen we ons niet echt voorstellen wat de kracht van het water is maar ik herinner mij nog een bericht over tsunami van paar jaar geleden. Ik ben even op zoek gegaan naar wat filmpjes om wat betere beeld van voorstelling te kunnen krijgen over de tsunami en over de kracht van het water. Ik kwam op you tube het volgende fragment tegen:http://www.youtube.com/watch?v=xW6AGuShIuADit geeft een beeld van wat werkelijk het water kan (bekeken met onze lichamelijke ogen). Maar hoe ziet het met de kracht van het geestelijke water? Als u dit fragment bekijkt dan kunt u zich voorstellen hoe het zal zijn geweest in de tijd van Noach, het water vloed. Ja, toen hadden de mensen waarschijnlijk niet echt vele machines en grote gebouwen als nu , maar de bergen waren er en de bomen waren er en waarschijnlijk er waren ook huizen. Wij zijn omringd met water. Als we ons gaan voorstellen dat zoiets nu op dit moment en in dit staat van de aarde gebeurd, het zal catastrofaal zijn. Het zal net zo eruit zien als wat ik gezien heb in het fragment. Wat zouden we dan doen? En als we dood zouden gaan door zo een ramp waar zal onze ziel naar toe gaan? De wetenschappers hebben veel mogelijkheden en de technologie is al zodanig gegroeid dat bijna alles kan worden gemeten en er kan alarm geslagen worden om de mensen te waarschuwen voor zo een ramp. Maar kunnen de wetenschappers je waarschuwen voor het feit dat je ziel naar de hel gaat? Nee. Noach werd rechtvaardig gevonden in de ogen van God. Noach predikte het evangelie van het water en de Geest 100 jaar en intussen tijd hij was de instructie aan het opvolgen die God hem gaaf betref het bouwen van de Ark. Alle mensen kregen het te horen dat er water vloed zal komen en de aarde vernietigen en iedereen die zonden in zijn/haar hart heeft. Maar de mensen lachten Noach uit, spuugden hem in zijn gezicht en spotten met hem. Waarom? Omdat Noach vertelde de mensen dat zij zondaars zijn vanwege de 12 geërfde zonden (Marcus 7:20-23) en dat ze vernietigt zullen worden door het water omdat ze niet in God Woord geloven ,dat is Zijn evangelie van het water en de Geest. Noach geloofde in de evangelie van het water en de Geest, Gods woord, en werd gered samen met zijn familie, maar ieder ander die niet geloofde in het water, werd vernietigd. Vandaag de dag, de tijden zijn niet veranderd. Wij naderen het einde van de wereld en de evangelie van het water en de Geest is al jaren lang rond het hele wereld verspreidt. Dus iedereen krijgt het te horen. Zoals in de tijd van Noach iedereen kreeg het te horen , in deze tijd ook, iedereen krijgt het te horen wat de ware betekenis van het water is. Zoals in de tijd van Noach iedereen die zijn/haar rug toekeerde naar Gods woord werd vernietigt , vandaag is het precies dezelfde dat iedereen die zijn/haar rug toekeert naar het evangelie van het water en de Geest word vernietigt. Het volgende staat geschreven in de Bijbel: 

Lucas 17:26-27“Tegen de tijd dat Ik terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach. Die aten en dronken en trouwden. Alles ging z'n gewone gang tot op de dag dat Noach in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen die in de ark waren.”Wat is vandaag anders dan toen. Mensen gaan door met hun bezigheden, trouwen, eten, drinken, stappen, ze denken niet aan Gods woord. Ze weten niets over Gods waarheid en ze weten niet waar hun ziel naar toe gaat. Zoals Noach dat deed, de werkelijk wedergeboren Christenen (degenen die geloven in het doopsel en het bloed van Jezus Christus) doen dat dezelfde= prediken van Gods Woord ,Zijn evangelie van het water en de Geest.Toen Heer Jezus Christus doopsel ontving in de Jordaan rivier door de handen van Johannes de Doper, Gods gerechtigheid was vervuld. Dat wil zeggen en is ook te bewijzen door de getuigen van Johannes de Doper, dat Heer Jezus Christus alle zonden van de hele wereld op zich nam.Matteüs 3:15 (geciteerd van drie verschillende Bijbel uitgaven)“Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.”’Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.’"Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt." (Het Boek). 

En Johannes de Doper getuigt dat de gerechtigheid van God is vervuld in Johannes 1:29:"Kijk", riep hij. "Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich.‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

<!--[endif]-->De waarheid verandert niet .Heer Jezus heeft ons al gered van alle zonden van de hele wereld. En dat wil zeggen alle =verleden , heden en toekomst zonden. Hij heeft ons gered met Zijn doopsel en bloed aan het Kruis. Amen Het geestelijke kracht van het water is dat wanneer u weet wat de juiste betekenis van het water is en gelooft in het doopsel van Heer Jezus Christus volgens de Geschriften met heel uw hart dan pas all u zonden zullen weggewassen worden eens en voor altijd uit uw hart. De kracht van het water was en is nog steeds dezelfde. God verandert niet. Het evangelie of het blijde boodschap kan voor u niet in vervulling gaan zolang u niet de ware kennis bezit over het doopsel van Heer Jezus Christus. Wanneer u het boodschap hoort van een rechtvaardige (werkelijk wedergeboren Christen) en wanneer u gelooft er in met heel uw hart dan pas kunnen deze woorden voor u in vervulling gaan. Er is geen andere weg. Het waarheid is en blijft er voor altijd. Heer Jezus heeft de deur geopend voor iedereen die wil de koninkrijk van God enteren. Maar voordat iemand dit kan doen hij/zij moet eerst wedergeboren worden uit het water en de Geest. Dus hij/zij moet weten en geloven met heel zijn/haar hart in het doopsel en het bloed van Jezus Christus. Alleen het geloof in deze evangelie kan u leven reden en u ziel zal er van verzekerd zijn dat ze naar het Hemel gaat. Beste lezers vraagt u zich af waar u ziel naar toe gaat? Of wilt u het niet weten omdat u bang dat het antwoord is=de hel. Nou dat u het krijgt te horen dat u ziel naar het hel gaat verandert er niets aan het feit dat het ook zo is vanwege de zonden in uw hart, tenzij u werkelijk wedergeboren bent. Wat denkt u dat als u het niet krijgt te horen dat u dan voor God kunt staan en tegen Hem zeggen: ”Niemand heeft het me gezegd.” Al bent u het laatste persoon op de aarde u zult het blijde boodschap van het evangelie van het water en de Geest horen. Nadat u het gehoord heeft, kunt u uw keuze maken, dat is uzelf vragen:”Wil ik naar de Hemel gaan of naar de Hel?Het keuze is aan u. Om de weg voor u wat makkelijker te maken bieden wij u gratis christelijke literatuur geschreven door Rev. Paul C. Jong. Deze boeken zullen u gegarandeerd leiden naar Gods Koninkrijk. Dus aarzel niet en bestel de gratis boeken vandaag nog en ontvang God zegen. God zegen u allen. Marija Marinceskamedewerker New Life Mission www.nlmholland.com

www.nlmbookcafe.com