Messages from Coworkers

Marija Marinceska

De eenvoudige waarheid

In het boek Handelingen van de Apostelen staat geschreven hoe Petrus en Johannes verhoord werden door de hoge priesters over het prediken van de evangelie en het helen van een invalide man. Het volgende staat geschreven: “Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.” 

De bovenste vers zegt dat Petrus en Johannes ongeleerde en eenvoudige mensen waren. De hoge priesters aan de andere kant kenden het Oude Testament zowat uit hun hoofd. Kunt u zich voorstellen hoe kwaad en beschaamd deze mensen zich voelden toen Petrus en Johannes met vrijmoedigheid hen de waarheid vertelden? 

Vandaag de dag, wij de wedergeboren Christenen, hebben te maken met zulke zelfgenaamde hogepriesters. Meesten van hen nadat ze ons hebben verhoord worden boos en anderen gebruiken zelfs lichamelijke geweld(spugen, klappen uitdelen, schoppen ...). Deze wereldse Christenen worden boos op ons vanwege de zonden in hun hart (Marcus 7:20-23). De zonden die zij lief hebben willen zij niet wegdoen door geloof in de ware evangelie. Deze mensen vinden het plezierig te smeken om het bloed van Jezus. Snapt u het wel wat ik hier aan het zeggen ben?

De wereldse Christenen hebben hun best gedaan om te leven naar Gods wil, zij hebben Bijbel studies gevolg, theologische school afgerond, zendingen gedaan en zo voort. Maar aan de andere kant - wij, de werkelijke Christenen, de wedergeborene Christenen, wij zijn niet zo geschoold als zij, wij hebben geen theologische school afgerond, wij zijn eenvoudige, ongeleerde mensen die omgaan met Jezus. Wij komen met de pure woord van God. Wij vertelen de Waarheid van Gods evangelie zoals het geschreven staat in de Bijbel. Dit vinden zij niet leuk , omdat zij weten dat wij dat niet doen maar dat Gods Geest die leeft in ons doet het allemaal. Zij kunnen Gods Geest door ons zien , voelen en ruiken, maar ze willen niets met Hem te maken hebben omdat ze zijn bang hun zonden kwijt te raken. 

De vers geschreven in 1 Johannes 1:9 , Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

Deze brief is ten eerste geschreven naar de rechtvaardigen, degenen die geloven in Jezus Christus die kwam door het water en de bloed (Zijn doopsel en bloed aan het Kruis), en ten tweede het staat hier “belijden van zonden” en niet “vergevenis vragen.” Het is een wezenlijke verschil. 

De wereldse Christenen zeggen dat zij door het bloed van Jezus schoon zijn geworden. Ze zeggen dat zij vergevenis moet vragen voor de daadwerkelijk begane zonde. Maar wat zegt de Bijbel over vergevenis. In Hebreen 9:22 staat geschreven: “En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Vraagt u zelf niet af wiens bloed brengen zij naar God wanneer zij vergeving vragen voor hun zonden? Ik zal het u zeggen: Door vergeving van zonden te vragen bevestigen zij dat zij nooit echt gewassen zijn geweest en ook nog hier door moorden zij Jezus Christus in hun harten omdat zij vergeving voor de zonden vragen. Zij zeggen immers: Vergeef mij heer. Met andere woorden: Kom nog een keer hier op aarde om je bloed te vergieten en te betalen voor de zonde die ik heb begaan. Snapt u nu waarom God niet naar zulke mensen luistert!

Wij, de wedergeboren Christenen, zijn eenvoudige mensen. Wij geven de simpele en eenvoudige waarheid aan de mensen door. De waarheid van de evangelie van het water en de Geest is zo eenvoudig dat zelfs een kind kan het begrijpen. 

Ik zelf was vroeger gelovig in het evangelie van alleen het bloed van Christus , zoals de meeste mensen zijn tegenwoordig, maar dit evangelie was niet het juiste sleutel tot de hemelse koninkrijk. Toen ik de ware evangelie van het water en de Geest ontdekte gingen werkelijk de poorten van de hemelen voor mij open. De vrede van God werd mij door geloof gegeven en alleen door geloof in de eenvoudige waarheid van de doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed aan het Kruis, natuurlijk gevolgd door Zij opstanding, Hemelvaart en Terugkomst. 

Allen in het bloed van Christus gelovigen , beweerden dat Jezus hun zonden op het Kruis had weggenomen. Tegenwoordig deze mensen zeggen dat heer Jezus hun zonden nam toen Hij bad voor God om de beker van het oordeel hem voorbij te gaan. Ja, ja, broeders en zusters de waanzin slaat toe en hierdoor kunnen we weten werkelijk welke tijd het is. 

De terugkomst van de Heer is nabij. We hopen en bidden dat velen zielen keren naar de evangelie van het water en de Geest voor hun redding en voor de redding van de zielen om hen heen. 

Wij nodigen u uit om uw gratis boeken vandaag nog te bestellen. De gratis christelijke boeken geschreven door Rev. Paul C. Jong zullen u de sleutel geven tot de koninklijk van God. Bestel vandaag nog en ontvang God zegen in uw hart. Marija Marinceska

Kerk-Nederlandwww.nlmholland.com

www.nlmbookafe.com