Polish 21

  • ㆍISBN : 9788928209941
  • ㆍPages : 364

Związek Pomiędzy Posługą JEZUSA a Posługą JANA CHRZCICIELA, opisany w Czterech Ewangeliach

Paul C. Jong

Nowy Testament zaczyna się od czterech Ewangelii, to znaczy Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Wszystkie cztery Ewangelie zajmowały się służbą Jana Chrzciciela i w całości ją zapisały. To dlatego, że jego posługa jest tak ważna. Bez zrozumienia służby Jana Chrzciciela, nie możemy twierdzić, że znamy służbę Jezusa Chrystusa. Jeśli tak, to możemy zadać sobie pytanie: „Czy służba Jana Chrzciciela zapisana w czterech Ewangeliach jest tak bardzo ważna? Wskazując na Jana Chrzciciela, nawet Jezus powiedział: „A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść” (Ewangelia Mateusza 11:14). Dlatego też, Jan Chrzciciel został urodzonym na tej ziemi, aby spełnić specjalną służbę. Jezus powiedział również: „A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają” (Ewangelia Mateusza 11:12). Jan Chrzciciel urodził się na tej ziemi, a kiedy ochrzcił Jezusa Chrystusa, grzechy tego świata zostały na Niego złożone. W ten sposób, Jezus mógł, za jednym razem, wziąć na Siebie grzechy tego świata. Pozwalając na to, Pan pozwolił tym, którzy wierzą w posługę Jana Chrzciciela i służbę Jezusa, wejść do Nieba poprzez otrzymanie oczyszczenia z grzechów. Takie jest znaczenie zawarte we fragmencie Pisma Świętego z Ewangelii Mateusza, rozdział 11, wersety 12-14. Czy wierzysz, że ewangelia wody i Ducha jest Prawdą? Jeśli tak, oznacza to, że znasz służbę Jana Chrzciciela i służbę Jezusa. Jednak wielu chrześcijan, którzy nie rozumieją posługi Jana Chrzciciela, nie zna Prawdy ewangelii wody i Ducha i prowadzą życie w wierze jedynie z gorliwością własnego ciała. Pomimo ignorancji, tacy ludzie nawet nie próbują poznać służby Jana Chrzciciela, zapisanej w czterech Ewangeliach. Dlatego praca Jana Chrzciciela zbyt długo była lekceważona, nawet wśród chrześcijan, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa. Być może z tego powodu nie ma wielu ludzi, którzy są obecnie zainteresowani służbą Jana Chrzciciela. Dlatego ludzie mają skłonność do dziwnego patrzenia na tych, którzy są zainteresowani tym tematem. Dzieje się tak, ponieważ wielu ludzi zbyt długo odwracało wzrok od służby Jana Chrzciciela i służby Jezusa.
livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.