Javanese 5

  • ㆍISBN : 8983142715
  • ㆍPages : 443

Bebeneré Gusti Jahweh sing dicethakaké ana ing Serat Rum - GUSTI Kita Sing Dadi Bebeneré Gusti Jahweh (Ⅰ)

Paul C. Jong

Isinéng buku iki bakal ngilangaké rasa ngelak ana ing ati panjenengan. Wong Kristen ing jaman iki nglakoni urip tanpa mangerténi dalan kanggo metu saka dosa-dosa tindakan saben dinané. Apa panjenengan wis ngerti bebeneré Gusti Jahweh? Aku duwé pangarep-arep panjenengan nakokaken marang dhiri panjenengan dhéwé pitakonan iki lan pracaya marang bebeneré Gusti Jahweh, sing dicethakaké saka buku iki.

Doktrin Predestinasi, Pamursidan lan Panyucén Bertahap kuwi doktrin-doktrin Kristen utama, sing ndadékaké rasa bingung lan rasa suwung ana ing atiné wong sing pracaya. Nanging saiki, akéh wong Kristen bisa tumeka ana ing pangretén ngenani Jahweh, ngenani bebeneré Panjenengané lan tansah ana ing keyakinan iman.

Buku iki nyumadyakaké marang panjenengan pangertén sing gedhé lan bakal nuntun marang katentreman. Penulis duwé pangarep-arep supaya panjenengan nduwéni berkah pangertén ngenani bebeneré Gusti.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.