Bulgarian 7

  • ㆍISBN : 9788928231140
  • ㆍPages : 327

Коментари и проповеди за книгата Откровение - ПРИБЛИЖАВА ЛИ СЕ ВЕКЪТ НА АНТИХРИСТА, МЪЧЕНИЧЕСТВОТО, ГРАБВАНЕТО И ХИЛЯДОГОДИШНОТО ЦАРСТВО? (Ⅰ)

Paul C. Jong

След терористични нападки на 11 септември численост на посетители на уеб-сайта “www.raptureready.com", който съдържа информация за края на света, се е увеличила до повечето от 8 милиони, а според резултати на съвместно изследване от телевизионния канал CNN и списанието “TIME" повечето от 59% американци днес вярват в апокалиптичната есхатология.
В отговор на тези изисквания на времето автор дава понятно тълкувание на ключови въпроси на Книгата на Откровение, включително и на идването на Антихриста, на мъченичеството на свети, грабването, Хилядогодишното Царство, Новото Небе и Новата Земя – и всичко това във връзка с Писанието и под ръководството на Светия Дух.
Тази книга дава пълен коментар на книгата на Откровение, която е подтикната от божественото вдъхновение на проповеди на автора. Всеки, който ще прочете тази книга, ще разбере Божия замисъл относно свята, създадения от Него.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.