Bulgarian 8

  • ㆍISBN : 9788928231546
  • ㆍPages : 449

Коментари и проповеди за книгата Откровение - ПРИБЛИЖАВА ЛИ СЕ ВЕКЪТ НА АНТИХРИСТА, МЪЧЕНИЧЕСТВОТО, ГРАБВАНЕТО И ХИЛЯДОГОДИШНОТО ЦАРСТВО? (Ⅱ)

Paul C. Jong

Повечето християни днес вярват в теорията на грабването пред голяма скръб. Те вярват в тази псевдотеория, която ги учи, че те ще бъдат издигнати пред настъпването на семигодишна голяма скръб, и затова водят празния религиозен живот и живеят за свое собствено задоволство.
Но грабването на светии ще настъпи само после язви на седемте гръмливи тръби следват естествения си ход, а именно когато шеста язва ще се завърши – тоест грабването ще настъпи след идването на Антихриста сред глобалния хаос и мъките на новородените светии, когато ще засвири седма тръба. Тогава сам Господ ще слезе от Небето и възкресението и грабването на новородените светии ще настъпи (1 Солунци 4:16-17).
Праведните, които са се новородили от вярата в "евангелието на водата и Духа", ще възкресят и ще бъдат взети на небето, и по такъв начин ще наследят Хилядогодишното Царство и вечното небесно царство, а грешници, които не могат да участват в това първо възкресение, ще понесат големи наказания от седемте чаши, налети от Бога, и ще бъдат хвърлени във вечния огън на пъкъла.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.