Polish 28

  • ㆍISBN : 9788928238903
  • ㆍPages : 407

Kazania o Liście do Efezjan (II) - Książka 28 CO UCZYNIŁ DLA NAS BÓG TRÓJJEDYNY

Paul C. Jong

Wierząc w ewangelię wody i Ducha, wasze oczy duchowe muszą być zawsze otwarte. Jeśli otrzymałeś przebaczenie grzechów poprzez prawdziwą wiarę w ewangelię wody i Ducha, to będziesz w stanie właściwie rozpoznać Kościół Boży; w przeciwnym razie nie będziesz w stanie rozpoznać, czym są fałszywe kościoły. Dzisiaj Bóg oparł Swój Kościół na wierze wierzących w ewangelię wody i Ducha. Kościół Boży to zgromadzenie tych, którzy zostali zbawieni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Dlatego, jeśli wasze serca mają teraz wiarę w ewangelię wody i Ducha, możecie wtedy wieść prawdziwe życie w wierze. Takie życie w wierze jest możliwe tylko w Kościele Bożym. Co więcej, tylko taka wiara uprawnia nas do wiecznego życia w Królestwie Pańskim. Przez tę wiarę powinniśmy otrzymać miłość zbawienia i wszelkie duchowe błogosławieństwa Nieba od Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego, za co dziękuję Bogu.
livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.