Bulgarian 11

  • ㆍISBN : 9788928240036
  • ㆍPages : 230

Вярата на Апостолския символ - Основните принципи на ХРИСТОС

Paul C. Jong

Трябва да имаме вярата, която апостолите имаха, понеже тяхната вяра и убеждения произлизаха от Светия Дух. Апостолите вярваха в Исус Христос, в Неговия Отец и в Светия Дух като техен Бог.
Апостол Павел признава, че той умря с Христа и се роди с Него за новия живот. Той стана Божието оръдие, като вярваше, че той беше кръстен в Исус Христос (Галатяни 3:27). В Божието евангелие се намират кръщението, което Исус прие, кръвта, която Той проля на Кръста, и Неговият дар на Светия Дух за всеки, който вярва в истинското евангелие на водата и Духа.
Знаете ли и вярвате ли в истинското евангелие? Именно в това евангелие вярваха апостолите. Затова всичките ние също трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.