Danish 3

  • ㆍISBN : 8983146613
  • ㆍPages : 362

Helligånden som hviler i mig - Den Ufejlbarlige Metode Til Opnåelse af Helligånden

Paul C. Jong

I kristendommen i dag er "befrielsen fra synd" og "den iboende Helligånd" blandt de emner, som bliver diskuteret mest. Men meget få mennesker har den eksakte viden om disse to begreber på trods af, at de er de to vigtigste begreber i kristendommen. Og hvad værre er, vi kan ikke finde bibeltekster, som klart belærer os om de ovennævnte emner. Der har været adskillige kristne forfattere, som har forherliget Helligåndens evner eller har beskrevet de åndsfyldte liv. Men der er ikke nogen af dem, som tør at tage det fundamentale spørgsmål op nemlig spørgsmålet om "hvordan en troende med vished modtager Helligånden?" Hvorfor? Den overraskende sandhed er, at de ikke kan skrive om begreberne i deres helhed, fordi de ikke har den eksakte viden om dem. Som profeten Hoseas udbrød: "mit folk går til grunde på grund af dets uvidenhed". I dag er der ikke så få kristne, som bliver tiltrukket af religiøs fanatisme i håbet om at modtage Helligånden. De tror, at de vil modtage Helligånden ved at opnå en form for hysterisk og sindsforvirret tilstand. Men det er ikke nogen overdrivelse at sige, at deres såkaldte tro reducerer kristendommen til nedrig shamanisme, og at en sådan fanatisme stammer fra Satan.
Forfatteren Pastor Paul C. Jong tør proklamere sandheden. Han tager fat om de essentielle emner i deres helhed. Emner, som de fleste forfattere i lang tid er veget uden om. Først definerer han betydningen af "at være født på ny" og "den iboende Helligånd" og forklarer det uundgåelige forhold mellem de to centrale begreber. Dernæst går han videre til at beskrive hele omfanget af Helligånden, fra "hvordan man skelner mellem ånderne" til "vejen til åndsfyldte liv". For at få flere oplysninger henviser forfatteren dig til at se nærmere på indholdet af denne bog, som kan findes på denne webside.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.