Javanese 7

  • ㆍISBN : 8983142669
  • ㆍPages : 287

Tafsiran lan Kutbah saka Kitab Wahyu - APA TITI MANGSANÉ ANTIKRISTUS KESAHIDAN, PANGANGKATAN LAN KRATON SÉWU TAUN LAGI TUMEKA? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Sakwisé serangan teroris 9/11, pengunjungé "www.raptureready.com," sakwijinéng site Internet sing nyiapaké informasi ngenani pungkasanéng jaman, ningkat nganti luwih saka 8 yuta, lan miturut penelitian gabungan CNN lan TIME, luwih saka 59% wong ing Amerika saikipm eskatologis apokaliptik.
Merga saka kahanan wektu sing kaya iki, penulis nyiapaké katrangan sing cetha ngenani téma kunci ana ing kitab Wahyu, kalebu tekané Antikristus, kesahidané wong suci, Pangangkatan, Kraton Sewu Taun, lan Langit sarta Bumi Anyar-kabéh nganggo konték jangkep Kitab Suci lan tuntunané Roh Suci.
Buku iki nyiapaké tafsiran ayat mbaka ayat saka kitab Wahyu sing ditambahi nganggo kutbah sing cetha saka penulis. Sapa waé sing maca buku iki bakal bisa nampa rancangané Jahweh sing disiapaké kanggo dunya iki.
Saiki dadi wektu panjenengan ngerti kaperlon sing mutlak pracaya marang Injil banyu lan Roh supaya bisa diluwari saka kabéh pacoban lan kasangsaran pungkasanéng jaman. Nganggo buku sing siji iki, lan srana pracaya marang Injil banyu lan Roh, panjenengan bakal bisa uwal saka pacoban lan kasangsaran sing diweca ana ing kitab Wahyu.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.