Javanese 8

  • ㆍISBN : 8983142677
  • ㆍPages : 392

Tafsiran lan Kutbah saka Kitab Wahyu - APA TITI MANGSANÉ ANTIKRISTUS KESAHIDAN, PANGANGKATAN LAN KRATON SÉWU TAUN LAGI TUMEKA? (Ⅱ)

Paul C. Jong

Akeh wong Kristen ing jaman iki pracaya marang piwulang pengangkatan pre-tribulasi. Amarga padha pracaya marang piwulang doktrin sing kleru sing mulangake menawa dheweke bakal diangkat sakdurunge Mangsa Kasangsaran Gedhe sing pitung taun iku, wong-wong iku nglakoni urip agama sing santai lan malah mudhun kesalehane.
Nanging pengangkatan wong-wong mursid bakal kelakon amung sakwise wewelak slompret cacah pitu kelakon nganti wewelak bokor kaping enem diwutahake-yaiku, pengangkatan bakal kelakon sakwise Antikristus tumeka ana ing antarane kekisruhaneng jagad lam wong-wong sing dilairake maneh padha dadi sahid, lan nalika slompret kaping pitu diunekake. Nalika iku Jahshua bakal medhak saka Swarga, lan kebangkitan sarta pengangkatan wong-wong mursid bakal kelakon (1 Tesalonika 4:16-17).
Ana ing jaman iki, kabeh manungsa ing dunya lagi ana ing sipang dalan ngenani urip langgenge. Wong-wong mursid sing dilairake maneh lumantar pracaya marang "Injil banyu lan Roh" bakal ditangekake lan diangkat, lan kanthi mangkono dadi pewarise Kraton Sewu Taun lan Kratoneng Swarga langgeng, nanging wong-wong dosa sing ora padha melu ana ing kebangkitan sing kapisan bakal padha ngadhepi paukuman sing gedhe wewelak bokor cacah pitu sing bakal diwutahake Jahweh lan dibuwang ana ing geni neraka kang langgeng.
Merga iku, panjenengan saiki kudu metu saka doktrin sing kleru mau lan saka hawa nepsu sarta kebingunganeng dunya iki, lan mlebu ana ing Sabda Jahweh sing sejati. Aku duwe pangarep-arep lan donga supaya lumantar maca seri Injil banyu lan Roh saka aku, panjenengan bakal diparingi berkah diruwat saka sakabeheng dosa panjenengan, lan nampa rawuhe Gusti kang kapindho tanpa ras wedi

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.