Luganda 1

  • ㆍISBN : 8983140887
  • ㆍPages : 366

OZAALIDDWA OMULUNDI OGW’OKUBIRI MU MAZZI N’OMWOYO?

Paul C. Jong

Nkakasiza ddala nti omuwendo gw”Ekitabo kyonna ekiwandiikibwa guli mu kumanya nti obubaka obuwandiikiddwamu tebuyinza kusangibwa mu kitabo kirala kyonna ekiwandiike. Ebitabo byaffe tebikubibwangako mu kifo kyonna; bippya ddala – ng’era n’Omulamwa oguwandiikiddwamu bwe guil. By’ebitabo ebisookedde ddala okwandiikibwa mu mulembe gwaffe nga bitulaga ekyama ekikusike eky’Okubatiza kwa Yesu (nga bwe yabatizibwa Yokaana omubatiza). Tusaanye tumanye nti Ekkanisa eyasooka teyakuzanga mazaalibwa ga Mukama waffe. Wayitawo emyaka bibbiri, olwo Ekkanisa nelyoka etandika okukuzza amazaalibwa. Olwo ekkanisa eyasooka awamu n’Abayigirizwa ba Yesu bali bakuza olunaku lwa Januwaali 6. Luno lwe lunaku Yesu Kristo lwe yabatizibwa mu mugga Yoludaani; Yokaana omubatiza ye yamubatiza.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.