Polish 5

  • ㆍISBN : 8983141085
  • ㆍPages : 383

Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście do Rzymian: Nasz Pan, Który Staje Się Sprawiedliwością Bożą ( I )

Paul C. Jong

Słowa zawarte w tej książce zaspokoją pragnienie w twoim sercu. Dzisiejsi chrześcijanie nadal żyją, nie znając prawdziwego rozwiązania aktualnych grzechów, które popełniają codziennie. Czy wiesz, czym jest sprawiedliwość Boża? Mam nadzieję, że zadasz sobie to pytanie i uwierzysz w sprawiedliwość Bożą, która została objawiona w tej książce. Boża sprawiedliwość była z ewangelią wody i Ducha. Jednak, jak cenny skarb, przez długi czas była ukrywana przed oczami wyznawców religii. W rezultacie wielu ludzi zaczęło polegać na własnej sprawiedliwości i chwalić się nią, zamiast wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Dlatego doktryny chrześcijańskie, które nawet nie mają sensu, stały się dominującymi przekonaniami w sercach wierzących, tak jakby te doktryny zawierały sprawiedliwość Bożą. Doktryny predestynacji, usprawiedliwienia i stopniowego uświęcenia są głównymi doktrynami chrześcijańskimi, które wprowadziły zamęt i pustkę w dusze wierzących. Ale teraz wielu chrześcijan powinno na nowo poznać Boga, dowiedzieć się o Jego sprawiedliwości i trwać w zapewnionej wierze. „Nasz Pan, Wcielenie Sprawiedliwości Bożej” zapewni twojej duszy olbrzymie zrozumienie i zaprowadzi w niej pokój. Autor chce, żebyś posiadał błogosławieństwo poznania sprawiedliwości Bożej. Niech Bóg błogosławi wam!
livre audio
PL/05/Ch1-1_Wprowadzenie do 1 Rozdziału Listu do Rzymian.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.