Polish 6

  • ㆍISBN : 8983142901
  • ㆍPages : 426

Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Liście do Rzymian: Nasz Pan, Który Staje Się Sprawiedliwością Bożą ( II )

Paul C. Jong

Sprawiedliwość Boża jest przejrzysta i różni się od sprawiedliwości istot ludzkich. Boża sprawiedliwość objawia się w ewangelii wody i Ducha, która została wypełniona przez chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu. Musimy powrócić do wiary w Bożą sprawiedliwość, zanim będzie za późno. Czy wiecie, dlaczego Jezus musiał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela? Gdyby Jan nie ochrzcił Jezusa, nasze grzechy nie zostałyby na Niego złożone. Jan Chrzciciel był największym człowiekiem ze wszystkich, a chrzest, którym ochrzcił Jezusa, był absolutnie wymagany przez Boga, aby przekazać nasze grzechy na Jezusa. Jezus został ochrzczony, aby ponieść wszystkie grzechy świata na Swych ramionach i przelał krew na Krzyżu, aby zapłacić za nie pełną cenę. Wszystkie te rzeczy całkowicie zmieniły moje dotychczasowe rozumienie tego, co znaczy narodzić się na nowo, gdy wiedziałem tylko o krwi na Krzyżu. Bóg nauczył was teraz, jaka jest Jego sprawiedliwość, abyśmy mogli w pełni poznać i uwierzyć w Jego sprawiedliwość. Dziękuję Panu za wszystkie te błogosławieństwa.
livre audio
PL/06/Ch07-1_Wprowadzenie do Rozdziału 7.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.