Albanian 1

  • ㆍISBN : 898314162x
  • ㆍPages : 384

A Keni Lindur Me Të Vërtetë Prej Ujit Dhe Frymës?

Paul C. Jong

Mes shumë librave të krishterë të shkruar rreth rilindjes, ky është libri i parë i kohës sonë që predikon ungjillin e ujit dhe të Frymës në përputhje të rreptë me Shkrimet. Njeriu nuk mund të hyjë në Mbretërinë e Qiellit pa u rilindur nga uji dhe Fryma. Të rilindë do të thotë që mëkatari të shpëtohet nga të gjitha mëkatet e përjetshme duke besuar në pagëzimin e Jezusit dhe Gjakun e tij në Kryq. Le të besojmë në ungjillin e ujit dhe të Frymës dhe të futemi në Mbretërinë e Qiellit si të drejtët që nuk kanë mëkat.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.