Polish 7

  • ㆍISBN : 8983144823
  • ㆍPages : 305

Komentarze i Kazania do Księgi Objawienia - CZY NAPRAWDĘ ZBLIŻA SIĘ WIEK ANTYCHRYSTA, MĘCZEŃSTWA, POCHWYCENIA I TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA? (I)

Paul C. Jong

Według doniesień po atakach terrorystycznych z 11 września ruch na „www.raptureready.com”, strony internetowej zawierającej informacje o czasach ostatecznych, wzrósł do ponad 8 milionów, a według wspólnej ankiety przeprowadzonej przez CNN i TIME, ponad 59% Amerykanów wierzy obecnie w apokaliptyczną eschatologię. Odpowiadając takim wymogom czasów, autor jasno przedstawia kluczowe tematy Księgi Objawienia, w tym nadchodzącego Antychrysta, męczeństwa świętych, ich pochwycenia, Tysiącletniego Królestwa, Nowego Nieba i Ziemi - wszystko w kontekście Pisma Świętego i pod przewodnictwem Ducha Świętego. Książka ta zawiera komentarze do Księgi Objawienia, werset po wersecie, uzupełnione szczegółowymi kazaniami autora. Każdy, kto czyta tę książkę, zrozumie wszystkie plany, które Bóg przygotował dla tego świata. Teraz jest czas, abyście zrozumieli absolutną potrzebę wiary w ewangelię wody i Ducha, abyście mogli zdobyć mądrość, która może was uwolnić od wszystkich prób i udręk czasów ostatecznych. Dzięki tym dwóm książkom i wierze w ewangelię wody i Ducha, będziecie w stanie pokonać wszystkie próby i cierpienia przepowiedziane w Księdze Objawienia.
livre audio
PL/07/Ch1-1_Słuchajcie Słowa objawienia Bożego.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.