Polish 8

  • ㆍISBN : 8983147083
  • ㆍPages : 417

Komentarze i Kazania o Objawieniu Jana - CZY NADCHODZI WIEK ANTYCHRYSTA, MĘCZEŃSTWA, POCHWYCENIA I TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA? (II)

Paul C. Jong

Większość dzisiejszych chrześcijan wierzy w teorię Pretrybulacjonizmu. Ponieważ wierzą w tę fałszywą doktrynę, która uczy ich, że zostaną uniesieni przed nadchodzącym siedmioletnim Wielkim Uciskiem, prowadzą bezczynne życie religijne przesiąknięte samozadowoleniem. Ale pochwycenie świętych nastąpi dopiero po tym, jak plagi siedmiu trąb skończą swój przebieg, dopóki cała szósta plaga nie zostanie wylana - to znaczy, pochwycenie nastąpi po pojawieniu się Antychrysta w globalnym chaosie i męczeńskiej śmierci narodzonych ponownie świętych, i kiedy zadmą w siódmą trąbę. W tym czasie Jezus zstąpi z Nieba i nastąpi zmartwychwstanie, i pochwycenie narodzonych ponownie świętych (1 List do Tesaloniczan 4:16-17). W tym dniu każdy na tym świecie stanie na rozdrożu swego wiecznego losu. Sprawiedliwi, którzy narodzili się na nowo, wierząc w „ewangelię wody i Ducha”, zostaną wskrzeszeni i pochwyceni, stając się w ten sposób dziedzicami Tysiącletniego Królestwa i wiecznego Królestwa Niebieskiego, a grzesznicy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pierwszym zmartwychwstaniu spotkają się z wielką karą siedmiu czasz wylanych przez Boga, i zostaną wrzuceni do wiecznego ognia piekielnego. Dlatego musicie teraz odejść od wszystkich fałszywych doktryn religii, pożądliwości i pomieszanych wartości tego świata i przyjść do prawdziwego Słowa Bożego. Mam nadzieję i modlę się, że czytając moje serie o ewangelii wody i Ducha, wszyscy otrzymacie błogosławieństwo oczyszczenia wszystkich waszych grzechów i przyjmiecie bez lęku, drugie przyjście naszego Pana.
livre audio
PL/08/Ch8-1_Trąby,Które Ogłoszą Siedem Plag.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.