Polish 10

  • ㆍISBN : 8983147199
  • ㆍPages : 376

PRZYBYTEK: Szczegółowy Portret Jezusa Chrystusa (Ⅱ)

Paul C. Jong

Jak możemy poznać prawdę ukrytą w Przybytku? Tylko znając ewangelię wody i Ducha, prawdziwą istotę Przybytku, możemy właściwie zrozumieć i poznać odpowiedź na to pytanie. W rzeczywistości błękitna, purpurowa i karmazynowa nić oraz delikatny skręcony bisior ukazany w wejściu dziedzińca Przybytku pokazują nam dzieła Jezusa Chrystusa w czasach Nowego Testamentu, które zbawiły ludzkość. W ten sposób Słowo Przybytku Starego Testamentu i Słowo Nowego Testamentu są ze sobą ściśle i zdecydowanie powiązane, jak skręcony bisior. Ale, niestety, ta prawda była przez długi czas schowana przed każdym poszukiwaczem prawdy w chrześcijaństwie. Przychodząc na tę ziemię, Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu. Bez zrozumienia i wiary w ewangelię wody i Ducha nikt z nas nigdy nie może poznać prawdy objawionej w Przybytku. Musimy teraz poznać tę prawdę o Przybytku i uwierzyć w nią. Wszyscy musimy uświadomić sobie i uwierzyć w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze wejścia dziedzińca Przybytku.
livre audio
PL/10/Ch01_Nie Należymy do tych,którzy się wycofują ku zatraceniu z powodu swoich grzechów.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.