Polish 11

  • ㆍISBN : 8983147415
  • ㆍPages : 232

Apostolski Symbol Wiary - Podstawowe zasady CHRYSTUSA

Paul C. Jong

Dla tych z nas, którzy wierzą w Boga, wiara i przekonania Apostołów dostarczają nam ważnych duchowych lekcji. Ich wiara staje się cennym skarbem w naszych sercach, ponieważ wierzyli w ewangelię, która zawiera w sobie sprawiedliwość Bożą. Dlatego wszyscy niezwłocznie musimy mieć taką wiarę. Każdy, kto wierzy w Jezusa, musi znać sprawiedliwość Bożą, wierzyć w nią, i szerzyć ją na całym świecie, bo tylko wtedy wszyscy inni, również mogą poznać tę sprawiedliwość, i uwierzyć w nią. Poprzez Słowo Boże, wszyscy grzesznicy muszą poznać Jego sprawiedliwość. Muszą wierzyć, bo w ten sposób mogą przyjąć sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę. Bez wiary, która pozwala osiągnąć Bożą sprawiedliwość poprzez Jego Słowa, nikt nie może przyjąć Pana jako swojego Zbawiciela. Musimy teraz powrócić do prawdziwej wiary, która zna i wierzy w sprawiedliwość Bożą, ponieważ tylko ci, którzy wierzą w tę sprawiedliwość Bożą, mogą zostać Jego królewskimi kapłanami. Królewscy kapłani odnoszą się tutaj do tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów dzięki wierze w Bożą sprawiedliwość. Możemy stać się prawdziwymi wierzącymi, którzy mają tę prawdziwą wiarę tylko wtedy, gdy uwierzymy w Bożą sprawiedliwość i staniemy się Jego sprawiedliwym ludem. Jest bardziej niż możliwe, abyśmy wszyscy mieli taką samą wiarę, jaką mieli apostołowie.
livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.