Polish 14

  • ㆍISBN : 8983143932
  • ㆍPages : 299

Seria Paula C. Jonga o Rozwoju Duchowym 3 - I List Jana (I)

Paul C. Jong

Jeśli jesteście prawdziwymi chrześcijanami, powinniście znać miłość Boga bardziej niż abstrakcyjnie. Ci, którzy znają i wierzą w Jezusa jako swojego Zbawiciela, muszą szczegółowo poznać miłość Bożą w swoim odpuszczeniu grzechów, które zostało dokonane przez Słowo ewangelii wody i Ducha. Musimy stać się prawdziwie wierzącymi w tę najprawdziwszą ewangelię, aby dogłębnie poznać miłość Boga. W tej prawdziwej ewangelii, miłość Boża objawia się konkretnie i szczegółowo. Jeśli mamy poznać miłość Boga, nasza wiedza musi pochodzić z konkretnej miłości Boga do nas, która objawia się w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Tylko wtedy możemy doprowadzić innych do prawdziwej miłości Boga. Apostoł Jan świadczy, że Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, jest Zbawicielem, i samym Bogiem. Istotą jego świadectwa jest Prawda o odpuszczeniu grzechów, które należą do wody, krwi i Ducha Świętego. Jak jest napisane w Słowie Bożym, woda oznacza chrzest Jezusa, który przyjął od Jana Chrzciciela, a krew oznacza sąd, który otrzymał za wszystkie nasze grzechy. Dowód naszego zbawienia leży w Duchu Świętym, wodzie i krwi (I List Jana 5: 8). Posługa wody, krwi i Ducha Świętego jest posługą Boga, przez którą On uwolnił grzeszników od wszystkich ich grzechów.
livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.