Bulgarian 1

  • ㆍISBN : 8983142022
  • ㆍPages : 438

БИЛ ЛИ СИ НАИСТИНА НОВОРОДЕН ОТ ВОДАТА И ДУХА?

Paul C. Jong

Измежду много християнски книги, написани по въпроса за новорождението, това е първата книга на нашето време, която проповядва евангелието на водата и Духа в строго съответствие с Писанията. Човек не може да влезе в небесното царство, без да бъде новороден от водата и Духа. Новорождение означава един грешник да бъде спасен от греховете си за цял живот чрез вяра в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Нека вярваме в евангелието на водата и Духа и да влезем в небесното царство като праведници, които нямат грях.
livre audio
BG/01/Ch1_Първо трябва да знаем за греховете си,за да бъдем изкупени.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.