Albanian 2

  • ㆍISBN : 8983147504
  • ㆍPages : 316

Kthim në ungjillin e ujit dhe të Frymës

Paul C. Jong

Le t’i kthehemi ungjillit të ujit dhe të Frymës. Teologjia dhe doktrinat vetë nuk mund të na shpëtojnë. Megjithatë, shumë të krishterë akoma i ndjekin ato dhe si vazhdim nuk mund të rilinden. Ky libër na tregon qartë se çfarë gabimesh kanë bërë teologjia dhe doktrinat dhe si të besojmë në Jezusin në mënyrën më të drejtë.

livre audio
undefined
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.