Bulgarian 3

  • ㆍISBN : 8983148683
  • ㆍPages : 395

Светият Дух, който обитава в мен - Сигурният начин да получите Светия Дух

Paul C. Jong

В християнството най-важен въпрос, който се обсъжда, е изкуплението на греховете и получаването на Светия Дух. Обаче твърде малко имат съвършено знание на тези две неща, докато те наистина са най-важни в християнството. И въпреки това хората казват, че вярват в Исус Христос, като не знаят нищо за изкуплението и за Светия Дух.
Знаете ли евангелието, което ви дава възможност да получите Светия Дух? За да получите Светия Дух от Бога, трябва първо на първо да знаете евангелието на водата и Духа и да вярвате в него. Тази книга непременно ще води християни на целия свят към изкуплението от всичките им грехове и получаването на Светия Дух..

livre audio
BG/03/Ch01_Светият Дух действа според Божието обещание.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.