Bulgarian 5

  • ㆍISBN : 9788928200481
  • ㆍPages : 390

Божията праведност, която се явява в Римляни - Нашият Господ, Който е въплъщението на Божията Праведност (Ⅰ)

Paul C. Jong

Думите на тази книга ще утолят жаждата на вашите сърца. В нашето време християни продължават да живеят в незнанието на истинското разрешаване на проблема на своите ежедневни грехове. Знаете ли, каква е Божията праведност? Автор се надява, че ще си зададете този въпрос и ще повярвате в Божията праведност, за която се разправя в тази книга.
Доктрините за предопределението, оправданието и освещението са големи християнски доктрини, които причиняват само хаос, тъмнина и празнота в душите на вярващи. Но днес, скъпи християни, трябва да познаете Бога, да научавате за Неговата праведност и да живеете в истинската вяра.
Тази книга ще даде дълбоко разбиране и мир на вашите души. Автор иска да получите благословението, като знаете истината за Божията праведност.

livre audio
BG/05/Ch1-1_Предговор към Римляни Глава 1.mp3
En raison du COVID-19 et l'interruption du service postal international,
nous avons suspendu temporairement notre "service gratuit de livres imprimés".
Au vu de cette situation, nous ne sommes pas en mesure de vous envoyer les livres actuellement.
Priez que cette pandémie cesse rapidement et que le service postal reprenne.