Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • ΛΥΤΡΟ
  • Η τιμή που πληρώθηκε για την λύτρωση ενός αιχμάλωτου, μιας υποθηκευμένης ιδιοκτησίας ή ενός χρέους, η πράξη επίλυσης ενός προβλήματος με χρήματα. Χρησιμοποιείται συχνότερα για την αποδοχή της λύτρωσης (πρβλ. Έξοδος 21:30, `ποσό χρημάτων' Αριθμοί 35:31-32, Ησαΐας 43:3, `λύτρο'). Στην Καινή Διαθήκη, (Κατά Ματθαίον 20:28 και Κατά Μάρκον 10:45) τα λύτρα περιγράφονται ως "πληρωμή χρημάτων".

    Πίσω στον κατάλογο