Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ, Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
  • Αυτή ήταν η διαδικασία για τη μεταβίβαση της αμαρτίας στην προσφορά για αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη (Λευιτικόν 4:29, 16:21). Στις ημέρες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός επέτρεψε στους ανθρώπους να εξιλεώνουν τις αμαρτίες τους μέσω της τοποθέτησης των χεριών επάνω στο κεφάλι του θύματος μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αυτό αναφερόταν στο βάπτισμα του Ιησού που επρόκειτο να έρθει στην Καινή Διαθήκη.

    Πίσω στον κατάλογο