Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


 • ΑΜΑΡΤΙΑ
 • Αμαρτία είναι κάθε τι που είναι αντίθετο με τον Θεό. Αυτό αναφέρεται σε όλες τις αμαρτίες συμπεριλαμβανομένης της προπατορικής αμαρτίας και των παραβάσεων που διαπράττουμε εμείς οι ίδιοι σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

  Η λέξη `αμαρτία' στα αρχαία ελληνικά και το ρήμα `αμαρτάνω' σημαίνουν `χάνω το στόχο', με άλλα λόγια, ότι πιστεύω στον Ιησού αλλά στερούμαι τη δυνατότητα να σωθώ. Όταν δεν γνωρίζεις και δεν πιστεύεις στην αλήθεια διαπράττεις την αμαρτία της ανυπακοής και έχεις περιφρόνηση για τον Θεό.

  Εάν αληθινά δε θέλουμε να αμαρτάνουμε ενώπιον του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε σωστά τους λόγους του Θεού και να αναγνωρίσουμε την αλήθεια ότι ο Ιησούς έχει γίνει ο Σωτήρας μας.

  Πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και τη σταύρωσή Του μέσα από τους λόγους του Θεού. Είναι αμαρτία να μην αποδέχεσαι το λόγο του Θεού, το να αποκλίνεις από την αλήθεια και να πιστεύεις σε ψεύτικες θεωρίες.

  Η Βίβλος μας λέει ότι η σοβαρότερη αμαρτία είναι να μη πιστεύεις ότι ο Θεός έπλυνε εντελώς όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει να πιστέψουμε στη γέννηση του Ιησού, στον καθαρισμό της αμαρτίας μέσω του βαπτίσματός Του και στην προσφορά σε μας της ζωής με το αίμα Του στον Σταυρό. Είναι αμαρτία εάν κάποιος δεν πιστεύει στο γραπτό λόγο ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας.

  Πίσω στον κατάλογο