Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


 • ΜΕΤΑΝΟΙΑ
 • Όταν κάποιος που είχε παρασυρθεί μακριά από τον Θεό, αντιλαμβάνεται τις αμαρτίες του, ευχαριστεί τον Ιησού για τον καθαρισμό τους και επιστρέφει στον Θεό, αυτό καλείται μετάνοια.

  Όλοι μας είμαστε μάζες από αμαρτία. Η αληθινή μετάνοια είναι να αναγνωρίσουμε την παρακάτω αλήθεια. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού και ότι δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε σε όλη μας τη ζωή και όταν πεθάνουμε να πάμε στον άδη. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να δεχτούμε τον Ιησού πιστεύοντας ότι ήρθε σ' αυτόν τον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς όπως εμάς, και ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες (μέσω του βαπτίσματός Του) και πέθανε και αναστήθηκε για να μας σώσει. Η αληθινή μετάνοια είναι να εγκαταλείψουμε τις δικές μας σκέψεις και να επιστρέψουμε στον Θεό (Πράξεις 2:38).

  Μετάνοια είναι να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και να επιστρέψουμε στο λόγο του Θεού, να αποδεχτούμε τη σωτηρία του ύδατος και του αίματος με όλη την καρδιά μας (Α~ Ιωάννου 5:6).

  Αληθινή μετάνοια είναι να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας ως εντελώς αμαρτωλούς και να πιστέψουμε στον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ως τον Σωτήρα μας, που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Προκειμένου να σωθούμε και να πλυθούμε από όλες τις αμαρτίες, πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε να είμαστε καθαροί μέσω των δικών μας έργων και να παραδεχτούμε ότι είμαστε ολοκληρωτικά αμαρτωλοί απέναντι στον Θεό και τους Νόμους Του. Πρέπει έπειτα να αποδεχθούμε την αλήθεια, τη σωτηρία εξ ύδατος και Πνεύματος, τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς με το βάπτισμά Του και το αίμα Του.

  Ο αμαρτωλός πρέπει να εγκαταλείψει όλες τις σκέψεις του και να επιστρέψει απόλυτα στον Ιησού. Θα σωθούμε όταν φτάσουμε να πιστεύουμε ότι το βάπτισμα του Ιησού έγινε για να πάρει επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας.

  Με άλλα λόγια, πίστεψε στο γεγονός ότι το βάπτισμα του Ιησού, η σταύρωσή Του, και η ανάστασή Του ήταν ο τρόπος για να σωθούν οι αμαρτωλοί. Ο Ιησούς ήρθε με ανθρώπινη σάρκα, βαφτίστηκε και σταυρώθηκε για να πλύνει και καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας. Αληθινή μετάνοια και γνήσια πίστη είναι να έχεις απόλυτη πίστη σε όλα αυτά και ότι ο Ιησούς αναστήθηκε για να γίνει ο Σωτήρας όλων όσοι πιστεύουν σ' Αυτόν.

  Πίσω στον κατάλογο