Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
  • `Να αναγεννηθείτε'. Ένας αμαρτωλός αναγεννιέται όταν σώζεται πνευματικά πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και στον Σταυρό Του.

    Αναγεννιόμαστε πνευματικά μέσω της πίστης στο βάπτισμα και το αίμα Του Ιησού. Αναγεννημένοι είναι όσοι έχουν πλυθεί από όλες τις αμαρτίες τους και `περιμένουν τον ερχομό του Ιησού χωρίς αμαρτία'.

    Πίσω στον κατάλογο