Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • ΕΞΙΛΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΑΡΤΙΕΣ
  • Αυτή η σημαντική έννοια είναι επίσης γνωστή ως συγχώρεση των αμαρτιών. Οι αμαρτίες συγχωρούνται όταν καθαριζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μια για πάντα μέσω του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος. Η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι να πιστέψουμε στην ύπαρξη του Ιησού ως Υιού του Θεού, την κάθοδό Του στον κόσμο ως ανθρώπου, το βάφτισμα και τη σταύρωσή Του για τη σωτηρία όλων μας.

    Η λύτρωση που έδωσε ο Ιησούς στον άνθρωπο είναι μέσω της πίστης στο βάπτισμά Του και το αίμα Του (όπως καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη) ότι ο ίδιος ο Ιησούς θα έσωζε όλους τους ανθρώπους από την αμαρτία. Η λύτρωση στη Βίβλο δείχνει τον καθαρισμό των αμαρτιών μέσω της πίστης στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του. Όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, έτσι δεν υπάρχει πλέον οποιαδήποτε αμαρτία στις καρδιές της ανθρωπότητας.

    Μπορούμε να ονομαζόμαστε λυτρωμένοι και δίκαιοι μόνο ύστερα από τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών μας στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του.

    Πίσω στον κατάλογο