Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


 • ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
 • ΙΗΣΟΥΣ: `Ο Σωτήρας που έσωσε όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και από την τιμωρία της αμαρτίας'. Ιησούς σημαίνει Σωτήρας, αυτός που θα σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους.

  ΧΡΙΣΤΟΣ: `Ο Χρισμένος'". Υπήρχαν τρία αξιώματα για τα οποία οι άνθρωποι χρίονταν από τον Θεό. Ο Ιησούς εκπλήρωσε και τα τρία.

  (1) αυτό του Βασιλιά,
  (2) αυτό του Προφήτη
  (3) αυτό του Ιερέα

  Ο Ιησούς Χριστός ήταν όλα αυτά. Έκανε το έργο όλων αυτών. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού ως τον Βασιλιά, τον Προφήτη και τον Ιερέα που μας δίδαξε για την λύτρωση και τη σωτηρία, γι' αυτό και Τον ονομάζουμε `Ιησού Χριστό'. Ήταν ο ουράνιος αρχιερέας που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και το αίμα Του.

  Επομένως είναι ο Βασιλιάς όλων όσοι πιστεύουν σ' Αυτόν. Και μας κάνει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας όταν ερχόμαστε ενώπιόν Του. Μας δίδαξε ότι είμαστε αμαρτωλοί από τους καιρούς των προγόνων μας, ότι ως απόγονοι αμαρτωλών είμαστε γεννημένοι αμαρτωλοί, και ότι, κατά συνέπεια, είμαστε κάτω από την κρίση του Θεού.

  Μας δίδαξε επίσης ότι πλενόμαστε από τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του. Εκείνος έκανε όλα αυτά τα έργα για μας τους αμαρτωλούς.

  Πίσω στον κατάλογο