Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ)
  • Η ουσία όλων εκείνων που πρέπει να τηρούμε ενώπιον του Θεού είναι οι Δέκα Εντολές, και υπάρχουν 613 άρθρα που αφορούν την καθημερινή ζωή. Υπάρχουν διατάξεις και απαγορεύσεις όπως "Κάνε αυτό" και "Μην κάνεις εκείνο". Αυτές είναι οι οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ζήσουμε, και οι Εντολές του Θεού μας δόθηκαν έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας. Μέσω των γραπτών εντολών του Θεού, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πόσο πολύ παρακούμε τον Θεό (Προς Ρωμαίους 3:19-20).

    Ο λόγος που ο Θεός μας έδωσε τις εντολές Του ήταν για να μας κάνει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε ποτέ να τηρήσουμε όλες τις Εντολές Του, έτσι πρέπει ταπεινά να αποδεχθούμε το γεγονός ότι πριν πιστέψουμε στον Ιησού είμαστε αμαρτωλοί. Δεν πρέπει ποτέ να διαπράξουμε την αμαρτία της υπεροψίας προσπαθώντας να ζήσουμε εκτελώντας τις εντολές Του. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και ο Θεός ξέρει ότι δεν μπορούμε ποτέ να ζήσουμε σύμφωνα με το Νόμο Του. Γι' αυτό ήρθε Εκείνος κάτω σ' αυτόν τον κόσμο ως άνθρωπος και βαφτίστηκε και κρίθηκε στον Σταυρό.

    Αυτό έγινε για να δείξει πόσο τέλειος είναι ο νόμος του Θεού, αλλά επίσης και πόσο αδύνατοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Συγχρόνως, στο νόμο του Θεού αποκαλύπτεται η αγιότητα και η τελειότητα του Θεού.

    Πίσω στον κατάλογο