Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ
  • Ο ποταμός Ιορδάνης ρέει με ορμή στη Νεκρή Θάλασσα, όπου δεν υπάρχει κανένα ίχνος ζωής. Η επιφάνεια της Νεκρής Θάλασσας βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας. Επομένως, το νερό της Νεκρής Θάλασσας δε μπορεί να ρεύσει πουθενά, αλλά μένει κλειδωμένο στη Νεκρή Θάλασσα.

    Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή στον ποταμό του θανάτου (τον ποταμό Ιορδάνη). Αυτό παριστά ότι όλοι οι άνθρωποι, εκτός από εκείνους που δεν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, αντιμετωπίζουν τελικά αιώνια καταδίκη για τις αμαρτίες τους.

    Επομένως, ο ποταμός Ιορδάνης είναι ο ποταμός που πλένει εντελώς τις αμαρτίες, ο ποταμός όπου οι αμαρτωλοί πεθαίνουν. Με λίγα λόγια, είναι ο ποταμός της λύτρωσης, όπου πλύθηκαν όλες οι αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, της μεταβίβασης των αμαρτιών στον Ιησού.

    Πίσω στον κατάλογο