Βιβλικοί Όροι

Σύντομη Επεξήγηση μερικών Βιβλικών Όρων
- Σχετικά με το Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος


  • Ο Δίκαιος
  • Εκείνοι που, με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχουν λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών και έχουν γίνει αναμάρτητοι ενώπιον του Θεού ονομάζονται δίκαιοι. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 4:7-8 λέει, "Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεσθαι αμαρτίαν". Ως μακάριος εδώ δεν αναφέρεται κανένας άλλος εκτός από τον δίκαιο που έχει λάβει την άφεση από την αμαρτία. Επειδή ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος, δεν αποδέχεται ως δίκαιους εκείνους που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Για να συγχωρεθούμε από τις άνομες πράξεις μας και να καλύψουμε τις αμαρτίες μας πρέπει να γίνουμε χωρίς αμαρτία και άγιοι πιστεύοντας πραγματικά στον Ιησού Χριστό -δηλαδή με την πίστη ότι μεταβιβάσαμε τις αμαρτίες μας στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του, και ότι με το θάνατό Του στον Σταυρό ο Ιησούς πλήρωσε αντιπροσωπευτικά την ποινή των αμαρτιών μας στον Σταυρό για μας.

    Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να ψευσθεί, δεν αναγνωρίζει ποτέ ως δίκαιους εκείνους που έχουν αμαρτία. Αντίθετα, τους καταδικάζει και τους ρίχνει στη φωτιά του άδη. Για να γίνουμε χωρίς αμαρτία ενώπιον του Θεού, πρέπει να πιστέψουμε με τις καρδιές μας ότι όλες οι αμαρτίες μας του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μια για πάντα όταν Εκείνος βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να πετάξουμε τις αμαρτίες μας από τις καρδιές μας. Με αυτή την έννοια, ως δίκαιοι ενώπιον του Θεού αναφέρονται εκείνοι που έχουν γίνει αναμάρτητοι στις καρδιές τους με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό. Εάν μερικοί άνθρωποι έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους παρ' όλο που πιστεύουν στον Ιησού και λένε ακόμα προσευχές μετάνοιας, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, και όχι παιδιά του Θεού.

    Ο Θεός δεν δικαιώνει τον κακό (Έξοδος 23:7), επειδή δεν μπορεί να ψευσθεί. Επομένως, εκείνοι που αφήνουν έξω το βάπτισμα του Ιησού και πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού δεν μπορούν ποτέ να γίνουν δίκαιοι.

    Πίσω στον κατάλογο