Για τον Συγγραφέα

Αιδ. Paul C. Jong
Ως πάστορας, ο Αιδ. Paul C. Jong είχε αγωνιστεί πολύ για να βρει την απάντηση πώς να λάβει την άφεση των αμαρτιών. Η έρευνά του τον οδήγησε να ανακαλύψει, όπως αποκαλύπτεται στον Λόγο του Θεού, την δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού που ήρθε από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή η ανακάλυψη τον οδήγησε στη σημερινή του Διακονία. Ως αυτή την ημέρα, ο Αιδ. Jong αφιέρωσε την ζωή του στις εκδόσεις της Ιεραποστολής «Νέα Ζωή», διακηρύσσοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μαζί με τους συνεργάτες του στην Ιεραποστολή "Νέα Ζωή" για να διαδώσουν το αληθινό ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί σε περισσότερες από 80 γλώσσες και είναι πλέον διαθέσιμα και διαβάζονται σε περισσότερες από 150 χώρες. Πολλοί από τους αναγνώστες λαμβάνουν την άφεση των αμαρτιών και το Άγιο Πνεύμα από τον Θεό χάρη στα βιβλία του, επειδή αυτά τα βιβλία βασίζονται στον αληθινό γραπτό λόγο του Θεού. Μαζί με τους συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο, ο Αιδ. Jong δίνει ευχαριστίες και δόξα στον Θεό για όλο αυτό το θαυμάσιο έργο. Αλληλούια!


Αιδ. Paul C. Jong

Ως πάστορας, ο Αιδ. Paul C. Jong είχε αγωνιστεί πολύ για να βρει την απάντηση πώς να λάβει την άφεση των αμαρτιών. Η έρευνά του τον οδήγησε να ανακαλύψει, όπως αποκαλύπτεται στον Λόγο του Θεού, την δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού που ήρθε από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή η ανακάλυψη τον οδήγησε στη σημερινή του Διακονία. Ως αυτή την ημέρα, ο Αιδ. Jong αφιέρωσε την ζωή του στις εκδόσεις της Ιεραποστολής «Νέα Ζωή», διακηρύσσοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μαζί με τους συνεργάτες του στην Ιεραποστολή "Νέα Ζωή" για να διαδώσουν το αληθινό ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί σε περισσότερες από 80 γλώσσες και είναι πλέον διαθέσιμα και διαβάζονται σε περισσότερες από 150 χώρες. Πολλοί από τους αναγνώστες λαμβάνουν την άφεση των αμαρτιών και το Άγιο Πνεύμα από τον Θεό χάρη στα βιβλία του, επειδή αυτά τα βιβλία βασίζονται στον αληθινό γραπτό λόγο του Θεού. Μαζί με τους συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο, ο Αιδ. Jong δίνει ευχαριστίες και δόξα στον Θεό για όλο αυτό το θαυμάσιο έργο. Αλληλούια!