Οι Ύμνοι μας

«Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέον· διότι έκαμε θαυμάσια· η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο άγιος αυτού ενήργησαν εις αυτόν σωτηρίαν.» (Ψαλ. 98:1)

Μόνο οι αναγεννημένοι Χριστιανοί ξέρουν ότι ο Κύριος έχει κάνει θαυματά έργα. Ο Κύριος μάς έχει σώσει τελείως με το δικό Του βάφτιμα και το αίμα Του που έχυσε στον Σταυρό. Συνεπώς κανείς δεν μπορεί να γράψει ή να συνθέσει ένα νέο άσμα που Εκείνος θα μπορούσε να αποδεχτεί εκτός από αυτούς. Επίσης κανείς δεν μπορεί να μάθει τα νέα άσματα εκτός από εκείνους ποπυ έχουν λυτρωθεί από τις αμαρτίες του κόσμου (Αποκάλυψη 14:3).

Εδώ παρουσιάζουμε νέους χριστιανικούς ύμνους για όλους τους αναγεννημένους Χριστιανούς του κόσμου. Αυτοί οι γεμάτοι από Άγιο Πνεύμα ύμνοι είναι εντελώς καινούργιοι.

Σύντομα θα προσθέσουμε καινουργιους ύμνους όσο είναι δυνατό.«Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέον· διότι έκαμε θαυμάσια· η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο άγιος αυτού ενήργησαν εις αυτόν σωτηρίαν.» (Ψαλ. 98:1)

Μόνο οι αναγεννημένοι Χριστιανοί ξέρουν ότι ο Κύριος έχει κάνει θαυματά έργα. Ο Κύριος μάς έχει σώσει τελείως με το δικό Του βάφτιμα και το αίμα Του που έχυσε στον Σταυρό. Συνεπώς κανείς δεν μπορεί να γράψει ή να συνθέσει ένα νέο άσμα που Εκείνος θα μπορούσε να αποδεχτεί εκτός από αυτούς. Επίσης κανείς δεν μπορεί να μάθει τα νέα άσματα εκτός από εκείνους ποπυ έχουν λυτρωθεί από τις αμαρτίες του κόσμου (Αποκάλυψη 14:3).

Εδώ παρουσιάζουμε νέους χριστιανικούς ύμνους για όλους τους αναγεννημένους Χριστιανούς του κόσμου. Αυτοί οι γεμάτοι από Άγιο Πνεύμα ύμνοι είναι εντελώς καινούργιοι.

Σύντομα θα προσθέσουμε καινουργιους ύμνους όσο είναι δυνατό.


Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε μηνύματα στη δική σας γλώσσα.‎

I will sing my Jesus who puts a song in my mouth
  • Song written by The New Life Mission