Search

דרשות

נושא 3: בשורת המים והרוח

[3-2] טבילתו של ישוע וכפרת החטאים (מתי13- 3:17)

טבילתו של ישוע וכפרת החטאים
<מתי17- 3:13>
"ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן  חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו."
 
 
האם יש משהו שעדיין סובל מחטאים?
 
האם שעבודנו לחטא הסתיים?
כן.
 
ישוע אלוהנו ניתק את אזיקי החטא של כל האנשים. כל אלו שפועלים תחת החטא הם עבדים. ישוע עם גאולתו התיר אותם לחלוטין. הוא הסיר את כל חטאינו. האם יש מישהו שעדיין סובל מחטאים?
אנו חייבים להבין שמלחמתנו בחטאים הסתיימה. שעבודנו לחטא הסתיים כאשר ישוע גאל אותנו; כל חטאינו נגמרו אז ושם. כל חטאינו כופרו על ידי בנו. אלוהים שילם על כל חטאינו באמצעות ישוע אשר שיחרר אותנו. לנצח.
 האם אתה יודע כמה אנשים סובלים מחטאיהם? זה התחיל  מתקופת אדם וחווה. בני האדם סובלים מהחטאים אשר ירשו מאדם. אך אלוהינו כרת ברית אשר כתובה בספר בראשית 3:15. הברית הייתה שהוא יגאל את כל החוטאים. הוא אמר שבני האדם יגאלו מכל חטאיהם באמצעות קורבנן המים והרוח של ישוע המשיח. כאשר הזמן הגיע הוא שלח את מושיענו, ישוע, להתגורר ביננו.
הוא הבטיח גם לשלוח את יוחנן המטביל לפני ישוע וקיים את הבטחתו. 
מרקוס 1-8: 1 " ראשית בשורת המים והרוח ישוע המשיח בן האלוהים. ככתוב בנביאים הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך  לפניך קול קורא במדבר פנו דרך יי ישרו מסילותיו. ויהי יוחנן טובל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים. ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כולם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם. ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואוכל חגבים ודבש היער. ויקרא לאמר בוא יבוא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרוע ולהתיר את שרוך נעליו. אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבול אתכם ברוח הקודש."
 
 

העד ומבשר הבשורה יוחנן המטביל

  
מי הוא יוחנן המטביל?
הכהן הגדול ונציגם של כל בני האדם.
 
אלו שמאמינים בישוע הוטבלו. הטבלה פירושה: `להישטף, להיקבר, לשקוע, לעבור.`  כשישוע הוטבל צדקתו של אלוהים התקיימה. `צדק` זה ביוונית `דיקאיוסון` שמשמעותו `להיות צודק` וגם `להיות המתאים ביותר`, `ההולם ביותר`.
הטבילה בשביל ישוע הייתה להפוך אותו למושיע בדרך הצודקת וההולמת ביותר. לכן אלו שמאמינים בישוע מקבלים את מתנת הגאולה מאלוהים על ידי כך שהם מאמינים בטבילתו ובצלב, במים וברוח.
בברית החדשה, יוחנן המטביל הוא הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה. הבה נסתכל במתי10- 11: 11. כתבי הקודש אומרים לנו שיוחנן המטביל הוא נציגם של בני האדם. ובתור הכהן הגדול בתקופת הברית הישנה, הוא העביר את כל חטאי העולם על ישוע; כך הוא שירת בכהונה הגדולה של הברית הישנה.
ישוע בעצמו העיד על יוחנן. במתי13- 14: 11 הוא אמר: "כי כל הנביאים והתורה עד יוחנן נבאו. ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא." לכן יוחנן המטביל שהטביל את ישוע, היה צאצאו של אהרון הכהן הגדול והכהן הגדול האחרון. התנ"ך גם מעיד על כך שיוחנן היה צאצאו של אהרון בברית הישנה. (לוקס 1:5, דברי הימים 24:10).
אם כן מדוע יוחנן גר לבד במדבר לבוש בבגדים משיער גמל? כדי לתפוס את משרת הכהן הגדול וכנציגם של כל בני האדם, יוחנן המטביל לא יכל לחיות בין האנשים. לפיכך הוא צעק לאנשים " חזרו בתשובה  בני צפעונים" והטביל אותם כדי שיחזרו בתשובה ויחזרו לישוע אשר ייקח את חטאיהם. יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם על ישוע למען גאולתנו. 
 
 
.שני סוגי טבילה
 
מדוע יוחנן המטביל הטביל את האנשים? 
כדי להחזירם בתשובה מחטאיהם ולגרום להם להאמין בטבילתו של ישוע כדי להיגאל
 
יוחנן המטביל הטביל את האנשים ולאחר מכן הטביל את ישוע. הטבילה הראשונה הייתה `טבילת תשובה` אשר קראה לחוטאים לחזור לאלוהים.  הרבה אנשים אשר שמעו את דברי האלוהים באמצעות יוחנן, נטשו את אליליהם וחזרו לאלוהים.
הטבילה השניה הייתה טבילתו של ישוע, הטבילה אשר העבירה את כל חטאי העולם על ישוע. יוחנן המטביל הטביל את ישוע כדי למלא את צדקתו של אלוהים. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי להציל את כל בני האדם מחטאיהם (מתי 3:15)
מדוע יוחנן היה חייב להטביל את ישוע? על מנת למחוק את כל חטאי העולם, אלוהים אפשר ליוחנן להעביר את כל החטאים על ישוע וכך האנשים המאמינים בישוע יוכלו להינצל.
יוחנן המטביל היה משרתו של אלוהים אשר תפקידו היה לעזור לכל בני האדם להיפטר מחטאיהם. הוא היה גם נציגם של בני האדם אשר העיד על בשורת הגאולה. לכן יוחנן היה חייב לגור לבד במדבר. בזמנו של יוחנן המטביל כל בני ישראל היו מושחתים ורקובים עד היסוד. 
לפיכך אלוהים אמר בברית הישנה במלאכי5- 4:6: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם."
בעיני אלוהים כל בני ישראל שעבדו את יהוה היו מושחתים. אף לא אחד היה צדיק לפניו. המנהיגים הדתיים של בית המקדש, למשל הכהנים, השופטים והסופרים היו במיוחד רקובים עד היסוד. בני ישראל והכהנים לא הקריבו קורבנות בהתאם לחוקי האלוהים. הכהנים התעלמו מהנחת הידיים ופולחן הקרבת הדם של הקורבן שאלוהים לימד אותם כדי שחטאיהם יכופרו. כתוב שהכהן בזמנו של מלאכי זנח את ההקרבה, סמיכת הידיים וההקרבה של הדם בפולחן.
לכן יוחנן המטביל לא יכל להישאר במחיצתם ויצא למדבר וצעק. מה הוא אמר?
זה כתוב במרקוס2- 1:3, במילותיו של הנביא ישעיה: "הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך. קול קורא במדבר פנו דרך יי ישרו מסילותיו."
הקול במדבר קורא לאנשים לטבילה של תשובה. מהי `טבילת התשובה שהתנ"ך מדבר עליה?  זוהי הטבילה אשר יוחנן המטביל קרא בשבילה; הטבילה קוראת לאנשים לחזור אל ישוע ולהאמין בישוע אשר ייקח את כל חטאיהם ויצילם. טבילת התשובה הייתה כדי להוביל אותם לגאולה. "חזרו בתשובה והטבלו וישוע ייטבל באותה דרך כדי לקחת את כל חטאיכם." הקריאה של יוחנן המטביל הייתה שישוע ייקח את כל חטאי העולם וישפט על הצלב כדי להציל את כל האנשים וכך ייתכן שיחזרו לאלוהים.  
"אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבול אתכם ברוח הקודש." `יטבול אתכם ברוח הקודש` משמעותו ישטוף את כל חטאיכם. להיטבל פירושו `לשטוף`. טבילתו של ישוע בירדן אומרת לנו שהבן של אלוהים הוטבל ולקח את כל חטאינו כדי להצילנו.
לכן אנו חוזרים מחטאינו ומאמינים בו. הוא השה שלקח את כל חטאי העולם וזוהי הבשורה של הגאולה שעליה יוחנן העיד. 
 
 
עבודתו של הכהן הגדול למען כפרת החטאים
 
מי הכין את הדרך לגאולה?
יוחנן המטביל
 
הנביא ישעיה ניבא: "דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה." (ישעיה 40:2).
ישוע המשיח לקח את חטאיך, את חטאי ואת חטאי כולם ללא יוצא מן הכלל;  החטא הקדמון, חטאים בהווה ואפילו  חטאי העתיד נשטפו באמצעות טבילתו. הוא גאל את כולנו. על כולנו להכיר את הגאולה. כדי להיגאל מחטאינו עלינו לדעת שעלינו להאמין בבשורה שיוחנן המטביל העביר את כל החטאים על ישוע באמצעות טבילתו.
אסור לנו לטעות ולחשוב "מכיוון שאלוהים הוא האהבה, אף על פי שיש לנו חטאים בליבנו, רק על ידי שנאמין בישוע, אנו יכולים להיכנס למלכות שמים." כדי להיגאל מכל חטאינו אנו חייבים להאמין בטבילתו אשר באמצעותה יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם על ישוע ועל הצלב. יוחנן המטביל העביר את כל חטאי בני האדם על ישוע בעזרת `המים`.
הדבר הראשון שאלוהים עשה כדי להציל אותנו היה לשלוח את  יוחנן לעולם הזה. יוחנן המטביל, שליחו של אלוהים, נשלח כשגרירו של המלך, להעביר את כל חטאי העולם על ישוע באמצעות הטבלתו. הוא תפקד ככהן הגדול של כל בני האדם.
אלוהים אמר לנו שהוא שלח את שליחו, יוחנן המטביל אלינו. "הנני שולח מלאכי לפניך" `לפניך` הכוונה לפני ישוע. מה הייתה הסיבה שהוא שלח את יוחנן לפני ישוע? כדי להעביר את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה אל ישוע בנו של אלוהים. זו הכוונה של "ופנה דרכך לפניך".  
 מי הוא אשר פינה את הדרך כך שנוכל להיגאל וללכת לגן עדן? יוחנן המטביל. `לך` זה לישוע ו `הנני` זה אלוהים בעצמו. לכן כאשר הוא אמר הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכיך לפניך` למה הוא התכוון?
מי הוא אשר הכין את דרכנו כדי שנוכל ללכת לגן עדן? יוחנן המטביל העביר את כל חטאינו על ישוע כדי שנאמין בישוע ששטף את כל חטאינו למעננו; עבודתו הייתה להעביר את כל החטאים ולהטביל את ישוע המשיח. ישוע ויוחנן היו אלו אשר אפשרו לנו להאמין באמת ולהיגאל.
במה גאולתנו תלויה?  היא תלויה באם נאמין במעשיו של ישוע , בנו של אלוהים ובעובדה שהשליח של אלוהים העביר עליו את כל חטאי העולם. על כולנו לדעת את בשורת מחילת החטאים.  אלוהים האב שלח את שליחו לפניו, האדם שיטביל את ישוע, ועשה אותו לנציגם של בני האדם. כך הוא השלים למעננו את מעשה הגאולה. 
אלוהים שלח את משרתו יוחנן המטביל כדי שיטביל את בנו, וכך יוחנן המטביל יוכל להכין את דרך הגאולה לאלו שמאמינים בבנו. זוהי הסיבה לטבילתו של ישוע. טבילתו של ישוע בידי יוחנן המטביל הייתה הגאולה אשר באמצעותה כל חטאי בני האדם הועברו על ישוע וכך כל האנשים יוכלו להאמין בישוע וללכת לגן עדן.
אפילו חטאי העתיד של בני האדם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. ישוע ויוחנן המטביל ביחד הכינו למעננו את הדרך לגן עדן. בדרך הזאת, אלוהים גילה את סוד הגאולה באמצעות יוחנן המטביל.
כנציגו של כל אחד מאיתנו, יוחנן המטביל הטביל את ישוע כך שנוכל להאמין בגאולתנו ונלך לגן עדן. הוא העביר את כל החטאים על ישוע דרך הטבילה. אלו הידיעות המשמחות של הגאולה, הבשורה.
 
 
?מדוע יוחנן המטביל נולד
 
דרך מי אנו יכולים להאמין בישוע?
יוחנן המטביל.
 
במלאכי 3:1 נאמר: "הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני" עליכם לקרוא את התנ"ך בקפדנות. מדוע אלוהים שלח את מלאכו לפנינו? מדוע יוחנן המטביל נולד 6 חודשים לפני ישוע?
אנו חייבים להבין על מה מדבר התנ"ך. בברית הישנה ישנו חלק המדבר על תפקידו של אהרון הכהן הגדול. אהרון היה אחיו הבכור של משה. הוא ובניו נמשחו לכהנים על ידי אלוהים. הלווים עבדו מתחתיהם, הגישו להם כלים שונים, ערבבו את התבליל בשביל הלחם וכול` בזמן שבני אהרון העלו את הקורבן בקודש.
בני אהרון נמשחו כדי לחלוק את עבודתם שווה בשווה, אך ביום הכיפורים, היום העשירי של החודש השביעי, הכהן הגדול בעצמו העלה את קורבן הכפרה בשביל עמו.
בלוקס 1:5 ישנו סיפור על שושלת היוחסין של יוחנן המטביל. אנו חייבים לדעת בצורה נכונה על השליח הזה של אלוהים כדי שנוכל לדעת בצורה נכונה על ישוע. אנו נוטים לחשוב הרבה על ישוע אך מתעלמים במידה רבה מיוחנן המטביל אשר בא לפניו. אני מעוניין לעזור לכם להבין.
"ראשית בשורת המים והרוח ישוע המשיח בן האלוהים ככתוב בנביאם הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך" הבשורה של גן עדן תמיד מתחילה עם יוחנן המטביל.
כאשר נבין היטב על יוחנן המטביל, נוכל להבין בבירור ולהאמין בבשורת הגאולה של ישוע. זה דומה להאזנה לדברי השגרירים  אשר שלחנו לכל העולם על מנת להבין את המצב של כל אומה. כאשר נבין באופן נכון את יוחנן המטביל נוכל להבין  טוב מאד את גאולתו של אלוהים.  
בכל אופן כמה חבל שבימים אלו כל כך הרבה נוצרים לא רואים את חשיבותו של יוחנן המטביל. אלוהים לא שלח את יוחנן המטביל מכיוון ששעמם לו ולא היה לו דבר אחר לעשות. כל ארבעת הבשורות של הברית החדשה מדברות על יוחנן המטביל לפני שהן מדברות על גאולתו של ישוע. אך המטיפים של היום מתעלמים ממנו לגמרי ואומרים לאנשים שכדי להינצל מספיק  רק להאמין בישוע. למעשה הם מובלים את האנשים לחיות כחוטאים כל חייהם ולסיימם בגיהינום. אם רק תאמין בישוע מבלי שתבין את תפקידו של יוחנן המטביל, הנצרות תהיה פשוט דת שונה בשבלך. האם תוכל להיגאל מחטאים אם אתה לא תדע את האמת? זה בלתי אפשרי.
בשורת הגאולה היא לא כל כך פשוטה וקלה. כל כך הרבה אנשים חושבים שהגאולה נמצאת באמונתנו בצלב מכיוון שישוע מת על הצלב למעננו. אך אם אתה מאמין רק בצליבה מבלי לדעת את האמת של העברת החטאים, שום סוג של אמונה לא תוביל אותך לגאולה מושלמת. 
לכן אלוהים שלח את יוחנן המטביל כדי לאפשר לעולם לדעת כיצד הגאולה התבצעה וכיצד ישוע לקח את כל חטאי העולם.  רק אם נדע את האמת אנו נבין שישוע הוא הבן של אלוהים אשר לקח את חטאינו על עצמו.
יוחנן המטביל מספר לנו על האמת שבגאולה. הוא אומר לנו כיצד הוא בא להעיד על אלוהותו של ישוע; כיצד האנשים לא  קיבלו אותו כאשר האור ירד לעולם הזה. הוא גם העיד ביוחנן 1 שזה היה הוא אשר הכין את בשורת הגאולה על ידי הטבלתו של ישוע המשיח.
אם לא הייתה לנו עדותו של יוחנן המטביל על הגאולה, כיצד היינו יכולים להאמין בישוע? מעולם לא ראינו את ישוע ומכיוון שבאנו מתרביות ודתות שונות כיצד היינו יכולים להאמין באלוהים?
כשיש כל כך הרבה דתות שונות ברחבי העולם, כיצד היינו יכולים להכיר את ישוע המשיח?
כיצד היינו יכולים לדעת שלמעשה ישוע הוא בנו של אלוהים אשר גאל אותנו על ידי כך שלקח את חטאי העולם על עצמו? 
לכן עלינו להסתכל בברית הישנה, למצוא מהתחלה את דברי הגאולה ולהגיע להכרה שישוע הוא מושיענו. עלינו לרכוש ידע נכון כדי להאמין בצורה נכונה. איננו יכולים לעשות דבר מבלי ידע. על מנת להאמין בישוע ולהינצל, עלינו לדעת את בשורת  הגאולה אשר יוחנן המטביל העיד עליה ואת תפקידו בה. כדי שתהיה לנו אמונה מושלמת במשיח, עלינו לדעת את האמת על הגאולה.
לכן כפי שישוע אמר, "עליך לדעת את האמת והאמת תשחרר אותך" אנו חייבים לדעת את האמת על גאולת ישוע. 
 
 
ההוכחות בתנ"ך
 
מאיזו נקודה הבשורות החלו?
מהופעתו של יוחנן המטביל
 
הבה נחקור את כל ההוכחות של הבשורה בתנ"ך. הבה נגלה מה ארבעת הבשורות אומרות על יוחנן המטביל, מי הוא היה, מדוע הוא נקרא `נציגם של כל בני האדם` או `הכהן הגדול האחרון`, כיצד כל חטאי העולם עברו על ישוע באמצעותו והאם ישוע לקח את כל החטאים על עצמו או לא.
כל ארבעת הבשורות מתחילות עם יוחנן המטביל. יוחנן 1:6  מספר לנו על הגורם החשוב ביותר בבשורה. הוא מספר לנו מי ביצע את המשימה של העברת כל חטאי העולם על ישוע. "ויהי איש אחד שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן. הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כולם על ידו." (יוחנן6- 7: 1).
נאמר "למען יאמינו כולם על ידו" ושהוא "בא לעדות להעיד על האור" האור הוא ישוע המשיח. הפירוש הוא שיוחנן העיד על ישוע כך שכולם יוכלו להאמין באמצעותו. עכשיו הבה נסתכל במבט מעמיק יותר במתי.
במתי13- 3:17, "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן  חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו."
 
מדוע עלינו להבין את שושלת היוחסין של יוחנן?
מכיוון שהתנ"ך אומר לנו שיוחנן הוא הכהן הגדול של כל בני האדם.
 
יוחנן המטביל הטביל את ישוע. בלוקס7- 1:8, ישוע המשיח ביצע את גאולת כל החטאים על ידי הטבלתו בידי יוחנן הבה נראה:
לוקס1- 1:14, "אחרי אשר רבים הואילו לחבר סיפור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו. כאשר מסרום לנו הרואים אותם בעיניהם מתחילה ואשר היו משרתי הדבר. חשבתי לטוב גם אני החפש כל הדברים היטב מראשיתם לכתבם אליך בסדר תאופילוס האדיר. למען תדע קשט האמרים אשר חונכת בם. כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרון ושמה אלישבע. ושניהם היו צדיקים לפני האלוהים והלכי תם בכל מצוות יי ובחקותיו. ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים. ויהי היום ויכהן לפני אלוהים בסדר משמרתו. וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטורת ויבא אל היכל יי. וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטורת. וירא אליו מלאך יי עומד לימין מזבח הקטורת. ויבהל זכריה בראותו אותו ואימה נפלה עליו. ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפילתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן. והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו."   
לוקס אומר לנו בפירוט את שושלת היוחסין של יוחנן. לוקס שליחו של יוחנן, מסביר את שושלת היוחסין של יוחנן מהתחלה. לוקס לימד את הבשורה לאדם בשם תאופילוס אשר בא מתרבות אחרת ולא ידע על ישוע.
לכן, על מנת ללמד אותו על ישוע, מושיעם של כל החוטאים, לוקס חשב שזה הכרחי ללמד בפירוט את השושלת של יוחנן המטביל.
בלוקס5- 1:9 הוא מתאר, ". כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרון ושמה אלישבע. ושניהם היו צדיקים לפני האלוהים והלכי תם בכל מצוות יי ובחקותיו. ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים. ויהי היום ויכהן לפני אלוהים בסדר משמרתו. וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטורת ויבא אל היכל יי" 
כאן, כאשר המקרה קרה, זכריה שירת את אלוהים כמשפט עבודת הכהנים. לוקס העיד בבירור שזכריה היה מצאצאי אהרון. אם כן לאיזה משמרת זכריה היה שייך? זו נקודה מאד חשובה.
הוא הסביר: " ויכהן לפני אלוהים בסדר משמרתו." אנו יכולים לראות שלוקס ידע היטב על זכריה והוא הסביר את בשורת הגאולה דרך זכריה ואלישבע.
אם גם אנו היינו גויים מגזע שונה, לא היינו יכולים להבין את גאולת ישוע אם היא לא הייתה מוסברת בפירוט, צעד אחר צעד. הבה נגלה מהם הפרטים. יוחנן המטביל נולד לזכריה ולאשתו אלישבע, אשר הייתה אחת מבנותיו של אהרון. עכשיו, הבה נסתכל בשושלת היוחסין של זכריה ואהרון. 
 
 
שושלת היוחסין של יוחנן המטביל
 
צאצאו של מי היה יוחנן המטביל?
של אהרון הכהן הגדול
 
כדי להבין את שושלת היוחסין של יוחנן המטביל, אנו חייבים לקרוא בברית הישנה, דברי הימים א`1- 24:9.
"ולבני אהרן מחלקתם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר. וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר. ויחלקם דוד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקודתם בעבודתם. וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה. ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קודש ושרי האלוהים מבני אלעזר ובבני איתמר. ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר. ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני. לחרם השלישי לשערים הרביעי. למלכיה החמישי למימן השישי. להקוץ השביעי לאביה השמיני. לישוע התשיעי לשכניהו העשירי. לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר. לחפה שלושה עשר לישבאב ארבעה עשר. לבלגה חמישה עשר לאמר ששה עשר. לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר. לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים. ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים. לדליהו שלושה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים. אלה פקודתם לעבודתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרון אביהם כאשר ציוהו יהוה אלוהי ישראל."  
הבה נקרא שוב פסוק 10 "להקוץ השביעי לאביה השמיני" כאן, דוד הטיל גורל לכל אחד מבני אהרון  כדי שהקורבן יוקרב לפי הסדר. (כפי שכולכם יודעים אהרון היה אחיו הבכור של משה, אלוהים הסמיך את משה כנציגו ואת אהרון ככהן הגדול של המשכן הקדוש לפני בני ישראל). כל שאר הלווים היו תחת הכהנים ואהרון, ובניו היו אחראים על כל הקרבת הקורבנות לאלוהים. לפני שדוד הטיל את הגורל, הכהנים, צאצאיו של אהרון היו צריכים להטיל גורל כל פעם וזה גרם להרבה בלבול.
לכן דוד ארגן את המערכת לפי הסדר של כל משמרת. היו 24 משמרות המורכבות מנכדיו של אהרון, והשמיני היה אביה. ונאמר, ". כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה". אם כן זכריה היה כהן ממשמרת אביה ושניהם היו מצאצאיו של אהרון הכהן. 
זה היה זכריה הכהן ממשמרתו של אביה אשר היה אביו של יוחנן המטביל. אנו יודעים מהתנ"ך, שהם היו מתחתנים בין משפחותיהם.
כפי שאתם יודעים, יעקב התחתן עם בת דודו מהצד של אימו. להסבר זה של שושלת היוחסין יש חשיבות רבה.  "כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה."
 לכן הוא היה בירור צאצאו של אהרון. מי? זכריה, אביו של יוחנן המטביל. זהו גורם חשוב בהסברת גאולתו של ישוע, תפקידו של יוחנן המטביל והעברת חטאי העולם על ישוע. 
 
 
.רק בני אהרן ישרתו ככהנים
 
מי יכל לשרת ככהן גדול בזמן הברית הישנה?
אהרן וצאצאיו
 
אם כן היכן מצוין בתנ"ך שבני אהרן צריכים לשרת ככהנים? הבה נראה.
ספר במדבר22- 20:29, "ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר. ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר. יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אותם הר ההר. והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציוה יהוה ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה. ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אותם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר. ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל." 
בספר שמות בתורתו של אלוהים נאמר שבניו של הכהן הגדול צריכים לתפוס את משרת הכהן הגדול כשהם מגיעים לפרקם כפי שאביהם עשה.
בספר שמות1- 28:5, "ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן. ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ ועשו בגדי קודש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי. והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש."
אלוהים מינה בבירור את אהרן אחיו של משה לכהונה. הכהונה לא הייתה פתוחה לאף אחד אחר. לכן אלוהים ציוה את משה לקדש את אהרן ככהן הגדול ולהכין לו בגדים מתאימים כפי שהוגדרו על ידו. עלינו לעולם לא לשכוח את דברי אלוהים.
גם כן בספר שמות1- 29:9, "וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואלים שנים תמימים. ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן סולת חיטים תעשה אותם. ונתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל ואת הפר ואת שני האילם. ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אותם במים. ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפוד . ושמת המצנפת על ראשו ונתת את גזר הקדש על המצנפת. ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אותו. ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת. וחגרת אותם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהונה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו." 
וחגרת אותם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעות.. והיתה להם כהונה לחקת עולם.. ומלאת יד אהרן ויד בניו..אלוהים קבע שרק אהרן ובניו יקודשו לנצח למשרת הכוהנים. כאשר הוא אמר בפירוש "כהונה לחקת עולם" זה החזיק מעמד אפילו לאחר שישוע בא לעולם הזה.
לכן לוקס הסביר בפירוט שזכריה היה צאצאו של אהרן הכהן הגדול. כאשר זכריה שירת ככהן בבית המקדש של אלוהים, הופיע מלאך ואמר לו שתפילתו התקבלה ושאישתו תלד בן. זכריה לא יכל להאמין לזה ואמר: "במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים." בגלל ספקנותו אלוהים הפך אותו לאילם למשך תקופה מסוימת כדי להראות לו שדבריו היו אמת.
כשהגיע הזמן, אשתו התעברה ולאחר זמן קצר גם מרים הבתולה התעברה. שני מקרים אלו היו פעולות ההכנה של אלוהים למען גאולתנו. על מנת להציל את בני האדם המושחתים, הוא היה צריך לשלוח את משרתו יוחנן ואת בנו היחיד ישוע כדי שייוולדו בעולם.
לכן ישוע הוטבל על ידי יוחנן על מנת להעביר עליו את כל חטאי העולם כך שאלו המאמינים בו יוכלו להינצל. 
 
 
ההשגחה העליונה המיוחדת של אלוהים
 
את מי הכין אלוהים לפני ישוע למען מעשה הגאולה?
יוחנן המטביל
 
ישוע המשיח היה מושיעם של בני האדם אשר נולד מגופה של מרים הבתולה. מרים התארסה ליוסף שהיה מצאצאי יהודה. כדי לקיים את הברית של אלוהים, ישוע היה צריך להיוולד מצאצאי יהודה בדיוק כפי שיוחנן המטביל היה צריך להיוולד מבית אהרן הכהן הגדול.
אלוהים הכין את שניהם שייוולדו בעולם הזה. יוחנן לפני ישוע. יוחנן נולד לפני ישוע כדי שיוכל להטביל אותו ולהעביר עליו את חטאי העולם. צאצאו של אהרן הכהן הגדול היה צריך להקריב את קורבן הכפרה, על מנת שבריתו של אלוהים שנכרתה בברית הישנה והחדשה תתגשם; על מנת שבשורת הגאולה של ישוע תתגשם ואנשים יוכלו להאמין בה ולבצע אותה כראוי.
בספר שמות אלוהים נתן לבני ישראל את התורה ואת בריתו; מחוקי אלוהים דרך חוקי ניהול הקורבנות באוהל מועד ועד בגדי הכהנים, פרטי ההקרבה והורשת הכהונה לבניו של אהרן. אלוהים ייעד את אהרון ואת בניו לכהונה לנצח.
לכן כל צאצאי אהרן יכלו להקריב קורבנות והכהן הגדול יכל לבוא רק מבית אהרן. האם אתה מבין איך זה היה?
אך מתוך צאצאיו הרבים של אהרן, אלוהים בחר כהן אחד בשם זכריה ואשתו אלישבע. הוא אמר "הנה אנכי שולח מלאכי לפניך" כאשר אלוהים אמר לזכריה שהוא יאפשר לאלישבע ללדת בן בשם יוחנן הוא כל כך נדהם שהפך לאילם עד שהבן נולד וניתן לו שם.
ואכן, בן נולד בביתו והגיע הזמן לקבוע את שמו בהתאם למנהג של בני ישראל שהבן יקרא על שם אביו.
"וימלאו ימי אלישבע ללדת ותלד בן. וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו איתה. ויהי ביום השמיני ויבואו למול את הילד ויקראו אותו זכריה על שם אביו. ותען אימו ותאמר לא כי יוחנן יקרא. ויאמרו אליה אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה. וירמזו אל אביו לדעת מה השם אשר יחפץ להקרא לו. וישאל לוח ויכתוב עליו לאמר יוחנן שמו ויתמהו כולם. ויפתח פיו ולשונו וידבר ויברך את האלוהים. ותפל אימה על כל שכניהם ויספר כל הדברים האלה בכל הרי יהודה. וישימו כל השומעים על ליבם לאמר מה איפה יהיה הילד הזה ויד יי הייתה עימו." (לוקס57- 1:66)
זכריה היה אילם באותו זמן. כאשר הגיע הזמן לתת שם לתינוק, הקרובים הציעו ששמו של הילד יהיה זכריה. אך אימו התעקשה ששמו צריך להיות יוחנן. הקרובים טענו שאין אף אחד במשפחה בשם זה והתינוק צריך להיקרא על שם אביו.
כאשר אלישבע המשיכה להתעקש על השם, הקרובים הלכו לזכריה ושאלו אותו מה שם התינוק צריך להיות. מכיוון שזכריה לא יכל לדבר עדיין, הוא ביקש לוח וכתב עליו `יוחנן`. כל הקרובים התפלאו על בחירת השם הבלתי רגיל הזה.
אך מיד לאחר שניתן לו השם, פיו של זכריה נפתח. הוא הילל את אלוהים, התמלא ברוח הקודש וניבא.
לוקס מספר על לידתו של יוחנן המטביל בבית זכריה. "כהן היה ממשמרת אביה שמו זכריה" בהשגחתו המיוחדת של אלוהים, יוחנן המטביל נציגם של בני האדם נולד לזכריה מצאצאי אהרן . באמצעות יוחנן המטביל וישוע המשיח, אלוהים גאל את  בני האדם. אנו נגאלנו מכל חטאינו על ידי האמונה במעשה הגאולה שהתבצעה באמצעות יוחנן המטביל וישוע המשיח.   
 
 

טבילתו של ישוע

 
מדוע ישוע הוטבל בידי יוחנן?
כדי לקחת את כל חטאי העולם
 
יוחנן המטביל העיד על ישוע שהוא בנו של אלוהים ושהוא לקח את כל חטאינו. יוחנן המטביל היה משרתו של אלוהים אשר העיד למען גאולתנו. אין הכוונה שאלוהים  אינו אומר לנו בעצמו שהוא מושיענו. אלוהים עובד באמצעות משרתיו בכנסיה ודרך פיותהם של כל אנשיו אשר נגאלו. אלוהים אומר: "יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהנו יקום לעולם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה ביד יהוה כפלים בכל חטאתיה" (ישעיה 40:8,2).
"אתם לא חוטאים יותר. כיפרתי על כל חטאיכם המלחמה נגמרה " כך קולה של הבשורה ממשיך לצעוק אלינו. זה מה שנקרא בשורה מוכנה.
כאשר נבין את עבודתו של יוחנן המטביל, כאשר נבין באמת שכל חטאי העולם עברו על ישוע באמצעות יוחנן המטביל, כולנו  נוכל להיגאל מחטאינו.  
כל ארבעת הבשורות מספרות לנו על יוחנן המטביל, גם הנביא האחרון של הברית הישנה העיד על יוחנן המטביל משרתו של אלוהים. גם הברית החדשה מתחילה עם לידתו של יוחנן המטביל והעברת החטאים באמצעותו.
אם כן מדוע אנו קוראים לו יוחנן המטביל? זה מכיוון שהוא הטביל את ישוע. מה הפירוש של טבילה? הפירוש הוא `להעביר על, לקבור, לשטוף` – אותו דבר כמו `סמיכת הידיים` בברית הישנה.
בברית הישנה כאשר אדם חטא, הוא העביר את חטאו על ראש קורבן החטא, קורבן ללא פגם, על ידי כך שהניח את ידיו על קורבן החטא וקורבן החטא מת עם החטאים הללו. פעולת `סמיכת הידיים` משמעותה `העברה על.` לכן `סמיכת הידיים` ו `טבילה`  הם אותם פעולות רק עם שמות שונים.
אם כן מה הייתה משמעות טבילתו של ישוע? טבילתו הייתה הדרך היחידה לכפר על החטאים בהסמכתו של אלוהים.
בברית הישנה החוטאים היו חייבים להניח את ידיהם על הקורבן על מנת להעביר את חטאיהם לראשו. לאחר מכן הם היו צרכים לחתוך את גרונו והכהנים היו מביאים את דמו כדי לשים על קרנות המזבח של קורבן העולה. זו הייתה הדרך לכפרת חטאי היומיום.
אם כן כיצד הם כיפרו על חטאי השנה?
אהרן הכהן הגדול העלה קורבן בשביל כל בני ישראל. מכיוון שיוחנן המטביל נולד מבית אהרן, הוא התאים להיות הכהן הגדול ואלוהים הועיד אותו להיות הכהן הגדול האחרון בהתאם להבטחת הגאולה.
יוחנן המטביל היה נציגם של כל בני האדם והכהן הגדול האחרון של כל בני האדם כיוון שהברית הישנה מסתיימת כאשר ישוע המשיח נולד. מי עוד חוץ מיוחנן המטביל היה יכול להעביר את כל חטאי העולם על ישוע בברית החדשה בדיוק כפי שאהרן כיפר על חטאי עמו בברית הישנה? ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה וכנציגם של כל בני האדם, יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם על ישוע עם טבילתו של ישוע. 
בגלל שיוחנן העביר את כל החטאים על ישוע, אנו יכולים להיגאל על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. ישוע הפך לשה על מנת להציל את כל החוטאים, וכך ביצע את מעשה הגאולה כפי שאלוהים תכנן. ישוע אמר לנו שיוחנן המטביל היה הנביא האחרון, הכהן הגדול האחרון אשר העביר את כל חטאי העולם עליו.
מדוע ישוע לא יכל לעשות את זה בעצמו? מדוע הוא היה צריך את יוחנן המטביל? יש סיבה לכך שיוחנן המטביל הגיע שישה חודשים לפני ישוע. זה היה כדי לקיים את החוק של הברית הישנה, להשלים את הברית הישנה.
ישוע נולד למרים הבתולה ויוחנן המטביל נולד לאשה זקנה בשם אלישבע. זו הייתה עבודתו של אלוהים אשר ייעד אותם להציל את החוטאים. כדי להצילנו ממלחמה תמידית בחטא ומכל הסבל של האנושות החוטאת, הוא שלח את משרתו יוחנן ולאחר מכן את בנו ישוע. יוחנן המטביל נשלח כנציגם של כל בני האדם  וככהן הגדול האחרון. 
 
 
הגדול בילודי אשה
 
מי הוא הגדול האנשים עלי אדמות?
יוחנן המטביל
 
הבה נסתכל במתי7- 11:14, "המה הלכו להם וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר יגוע ברוח. ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים המה. ואם לא מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אומר לכם כי גם גדול הוא מנביא. כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך. אמן אני אומר לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות שמים גדול הוא ממנו. ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה והמתחזקים יחטפוה. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן ניבאו. ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא.
אנשים יצאו למדבר לראות את יוחנן המטביל אשר צעק "חזרו בתשובה בני צפעונים!" וישוע אמר "מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים המה"
ישוע בעצמו העיד על גדולתו של יוחנן. "מה יצאתם לראות? פרא הלבוש בבגדי שערות גמל וצועק במלא כוחותיו? הוא חייב ללבוש שערות גמל. מה יצאתם לראות? אדם הלבוש בגדי מעדנים? אלו שלובשים בגדי מעדנים נמצאים בבתי מלכים אך הוא גדול ממלך." ישוע העיד. "הלבשים עדנים בבתי המלכים המה. ואם לא מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אומר לכם כי גם גדול הוא מנביא."
בימים ההם הנביאים היו גדולים יותר מהמלכים. יוחנן המטביל היה יותר ממלך ויותר מנביא. הוא היה יותר מכל הנביאים של הברית הישנה. למעשה, יוחנן הכהן הגדול האחרון ונציג בני האדם, היה גדול יותר מאהרן הכהן הגדול הראשון. ישוע בעצמו העיד על יוחנן.   
מי הוא נציגם של בני האדם? לבד מישוע המשיח בעצמו, מי הוא האיש הגדול עלי אדמות? יוחנן המטביל. "הן אני אומר לכם כי גם גדול הוא מנביא. כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך."
יוחנן המטביל העיד שהמלחמה בחטא הסתיימה. "הנה שה אלוהים הנשא חטאת עולם." זה היה יוחנן המטביל אשר העיד שישוע לקח את כל חטאי העולם.
במתי 11:11, "אמן אני אומר לכם לא קם בילודי אשה גדול מיוחנן." האם יש מישהו שנולד מאשה וגדול יותר מיוחנן המטביל?
מה המשמעות של `ילוד אשה`? המשמעות היא כל בני האדם. חוץ מאדם, כל בני האדם נולדו מאשה. נכון, מתוך כל אלו שנולדו מאשה לא היה גדול יותר מיוחנן המטביל. לכן הוא הכהן הגדול האחרון ונציגם של בני האדם. יוחנן המטביל היה כהן הגדול, נביא ונציגנו.
בברית הישנה אהרן ובניו הוסמכו על ידי אלוהים לשרת לנצח. כל החטאים היו צריכים להשטף באמצעות אהרן ובניו. זה היה כפי שאלוהים ציוה.
אם מישהו מבני לוי היה מעז להתערב בעבודתם הוא היה ללא ספק מת. כל מה שהם יכלו לעשות זה לאסוף עצים כדי להבעיר את האש במזבח, לפשוט את עור החיות, לנקות את המעיים ולזרוק את השומן. אם היו מנסים לעשות את עבודת הכהנים הם היו נהרגים.  אלו חוקיו של אלוהים והם לא יכלו להפר אותם.
על האדמה, לא גדל אדם הגדול מיוחנן המטביל. מבין בני התמותה הוא היה הגדול ביותר.  "ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה והמתחזקים יחטפוה." גאולת בני האדם התבצעה כאשר יוחנן המטביל הטביל את ישוע, ואלו המאמינים בישוע יכולים להיכנס למלכות שמים. הם הופכים לצדיקים. הבה נראה כיצד אביו של יוחנן העיד על בנו. 
 
 
עדותו של זכריה אביו של יוחנן
 
מה זכריה ניבא על בנו?
יוחנן יכין את דרכו של ישוע על ידי הקניית ידע הגאולה לעמו.
 
הבה נקרא בלוקס67- 1:80,  " וימלא אביו רוח הקודש ויבא לאמור. ברוך יי אלוהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות. וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו. כאשר דיבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם. ישועה מאויבינו ומיד כל שונאינו. לעשות חסד עם אבותינו ולזכור את ברית קודשו. את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו. להצילנו מיד אויבנו ולתתנו לעבדו בלי פחד. בתמים ובצדקה  לפניו כל ימי חיינו. ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יי תלך לפנות את דרכיו. לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם. ברחמי חסד אלוהנו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום. להאיר לישבי חושך וצלמות להכין את רגלינו אל דרך השלום. ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל." 
זכריה ניבא שני דברים. הוא ניבא שמלכם של כל בני האדם יופיע. מפסוק 68 עד 73, הוא ניבא בשמחה שאלוהים לא שכח את הבטחתו ושישוע , כפי שאלוהים הבטיח לאברהם, ייוולד למרים הבתולה על מנת להציל את נכדיו מידי אויביהם.
לאחר מכן בפסוק 74, "להצילנו מיד אויבנו ולתתנו לעבדו בלי פחד."
מפסוק 76 הוא ניבא על בנו, "ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יי תלך לפנות את דרכיו. לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם. ברחמי חסד אלוהנו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום. להאיר לישבי חושך וצלמות להכין את רגלינו אל דרך השלום."   
כאן הוא אמר, " לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם." על ידי מי הוא אמר תינתן דעת הישועה? יוחנן המטביל. האם כולכם רואים את זה? יוחנן המטביל, באמצעות דברי אלוהים, נתן לנו את ידיעת הגאולה שישוע הוא בנו של אלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם.
עכשיו, הבה נסתכל במרקוס1. "ראשית בשורת המים והרוח ישוע המשיח בן האלוהים. ככתוב בנביאים הנני שולח מלאכי לפניך ופנה דרכך דרכך לפניך קול קורא במדבר פנו דרך יי ישרו מסילותיו. ויהי יוחנן טובל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים. ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כולם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם." (מרקוס1- 1:5)  
אנשים עזבו את אליליהם והוטבלו על ידי יוחנן המטביל. אך יוחנן הצהיר. "אני מטביל אותכם במים כדי שתחזרו לאלוהים. אך בנו של אלוהים יבוא ויוטבל על ידי, כך שכל חטאיכם יועברו עליו. אם תאמינו בכך כפי שאתם מוטבלים על ידי, בדיוק כפי שהחטאים הועברו באמצעות סמיכת הידיים בברית הישנה, כל חטאיכם יועברו  עליו." זה מה שיוחנן הצהיר.
משמעות העובדה שיוחנן הוטבל בירדן היא, שהוא הוטבל בנהר המוות. אנו שרים בלוויות, "לא ירחק היום המתוק ואנו נפגש על הגדה היפה. אנו נפגש על הגדה היפה הזאת." כאשר אנו נמות, אנו נחצה את נהר הירדן. נהר הירדן הוא נהר המוות. ישוע הוטבל בנהר המוות. 
 
 
הטבילה אשר העבירה את חטאינו
 
מהי סמיכת הידיים בברית החדשה?
טבילתו של ישוע
 
במתי13- 3:17, אנו קוראים: "ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להיטבל על ידו. ויוחנן  חשך אותו לאמר אנכי צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה השמים נפתחו לו. וירא את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו."
ישוע בא מן הירדן והוטבל על ידי יוחנן המטביל. "הטבל אותי"   "אך אני הוא זה אשר צריך להיטבל על ידך ואתה בא אלי?" הכהן הגדול של השמים והכהן הגדול של הארץ נפגשו.
 על פי אל העברים, ישוע המשיח הוא הכהן הגדול הנצחי הבא לפי הסדר לאחר מלכיצדק. הוא ללא אילן יוחסין. הוא לא מצאצאי אהרן או מצאצאי אדם אחר עלי אדמות. הוא בנו של אלוהים, יוצרנו. הוא הוא מה שהוא. לכן אין לו שושלת יוחסין אך הוא עזב את  ההדר של השמים וירד לארץ כדי להציל את עמו.
הסיבה שהוא ירד לעולם היא להציל את כל החוטאים אשר מולכים שולל על ידי השטן. בנוסף על כך הוא לקח את כל חטאי העולם על ידי טבילתו בידי יוחנן המטביל. "ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו."
"הניחה לי" הניחה לי! ישוע ציוה על נציגם של כל בני האדם והרכין את ראשו. בברית הישנה כאשר קורבן הועלה לאלוהים, החוטא או הכהן הגדול סמכו את ידיהם על ראשו והעבירו עליו את החטאים. `סמיכת הידיים` משמעותה `להעביר`.
 ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל כאשר המשמעות של פעולה זו היא אותה משמעות כמו סמיכת הידים בברית הישנה. `להעביר על,` `לקבור,` `לשטוף,` ו `להקריב` הם אותו דבר. הברית החדשה היא המציאות בעוד הברית הישנה היא הצל שלה.
כאשר חוטא הניח את ידיו על השה בברית הישנה, חטאיו הועברו על השה והשה מת. החטאים נקברו כאשר השה מת. חטאיו של האדם אשר הניח את ידיו על השה הועברו לשה, וכך השה מת עם חטאיו! כאשר החטאים הועברו אל השה, האם אותו אחד שהביא את השה נשאר ללא חטאים?
הבה נניח שממחטה זו היא החטאים והמיקרופון הזה הוא השה. החטאים הללו מועברים על המיקרופון הזה, השה. אלוהים בעצמו החליט שזה יתנהל ככה. "הנח את ידיך על." לכן על מנת להשתחרר מחטאים האדם צריך להניח את ידיו עליו. לאחר מכן הוא ללא חטאים. טבילתו של ישוע היא כדי לשטוף. לקבור ולהעביר את החטאים עליו. זו בדיוק הכוונה שלה.   
 
מה פירוש למלא כל הצדקה?
לשטוף את כל החטאים על ידי העברתם לישוע.
 
ובכן כאשר ישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם, האם באמת הם עברו עליו? כל חטאי העולם הועברו על ישוע וכל בני האדם נגאלו. זו אותה צורה בה העבירו את החטאים אל הקורבן בברית הישנה. ישוע בא לעולם ואמר בירדן: "הניחה לי כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה" (מתי 3:15).
לאחר מכן הוא הוטבל. ישוע אמר ליוחנן שהם הראויים למלא את כל הצדקה על ידי טבילתו. הפירוש של  `כל הצדקה` הוא הכי מתאים והולם. `כי כן` הלם אותם למלא את כל הצדקה. הכוונה היא שהלם את יוחנן להטביל את ישוע ולישוע להיטבל על ידי יוחנן כך שכל החטאים יועברו עליו.
אלוהים העניק את הגאולה על בסיס טבילתו של ישוע, קורבנו ועל בסיס אמונתנו. "כל בני האדם סובלים מהחטאים ומיוסרים על ידי השטן בגלל חטאיהם. לכן, על מנת שהם ינצלו וישלחו לגן עדן, אתה כנציגם של בני האדם וכצאצאו של אהרן, צריך להטבילני למען כל האנשים. אני צריך להיטבל על ידך ואז הגאולה תתממש."
"הבנתי"
יוחנן הטביל את ישוע. הוא הניח את ידיו על ראשו של יוחנן והעביר את כל חטאי העולם על ישוע. ישוע היה המושיע אשר שטף את כל חטאינו. אנו נצלנו על ידי אמונתנו בגאולתו. האם אתה מאמין?
לאחר טבילתו בירדן באמצעות ידיו של נציגם של כל בני האדם, מעשהו הראשון של ישוע בכהונתו הציבורית, הוא הסתובב כשהוא מלמד את הבשורה במשך שלוש וחצי שנים כשכל חטאי העולם על ראשו.
הוא אמר לאשה אשר נתפסה בנאוף "גם אני לא ארשיעך." הוא לא יכל להרשיע אותה מכיוון שהוא לקח את כל חטאיה על עצמו ועמד למות על הצלב בגללם. כאשר הוא התפלל במקום בשם גת שמני, הוא התפלל שלוש פעמים כשהוא מתחנן לאלוהים להעביר את רוע הגזירה אך לבסוף וויתר ואמר. "לא לפי רצוני אלא לפי רצונך"
 
 
"הנה שה אלוהים הנשא חטאת העולם"
 
כמה חטאים ישוע לקח?
את כל חטאי העולם
 
ביוחנן 1:29, "ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." יוחנן המטביל הטביל את  ישוע. למחרת ישוע בא אליו ויוחנן אמר לאנשים "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." זו הייתה עדותו.
בנו של אלוהים בא לעולם ולקח את כל חטאי העולם. יוחנן המטביל העיד שוב ביוחנן35- 1:36, "ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמוד ושנים מתלמידיו עמו. ויבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלוהים."  שה האלוהים פירושו: שהוא הישות האמיתית של הקורבן בברית הישנה אשר מת בגלל חטאי בני ישראל. למענך ולמעני, בנו של אלוהים יוצרנו, ירד לעולם ולקח את כל חטאינו; כל החטאים מבריאת העולם ועד סופו; מחטא הקדמון ועד לכל עוונותינו, בשוגג או במזיד. הוא גאל את כולנו עם טבילתו ודמו על הצלב.   
ישוע לקח את כל חטאינו והעניק לנו את הגאולה. האם אתה מבין את זה?  "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם."
זו בערך שנת 2000 . זאת אומרת שבערך 2000 שנים חלפו מאז שהוא בא לעולם ובשנת 30 לספירה, ישוע לקח את כל חטאי העולם. בשנה ה1 לספירה ישוע נולד. אנו קוראים לתקופה שלפני ישוע, לפני הספירה. לכן כמעט 2000 שנה עברו מאז שישוע בא לעולם הזה.
בשנת 30 לספירה ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. ביום שלמחרת יוחנן קרא לאנשים "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם." "הנה" הוא אמר לאנשים להאמין בישוע אשר לקח את כל חטאיהם. הוא העיד שישוע הוא שה האלוהים והוא אשר הציל אותנו מכל החטאים.
ישוע לקח את כל חטאינו וסיים את מלחמתנו הבלתי פוסקת בחטאים. אנו עכשיו ללא חטאים מכיוון שבנו של אלוהים לקח את כל חטאינו. יוחנן המטביל העיד שהוא לקח את כל החטאים, את החטאים שלך ושלי. "הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כולם על ידו" (יוחנן 1:7).
ללא עדותו של יוחנן כיצד היינו יכולים לדעת שישוע לקח את כל חטאינו? התנ"ך אומר לנו לעיתים קרובות שהוא מת למעננו, אך רק יוחנן המטביל העיד שהוא לקח את כל חטאינו.
  
כמה חטאים הם חטאי העולם?
כל חטאי בני האדם מבריאת העולם ועד סופו
 
הרבה העידו לאחר מותו של ישוע אך רק יוחנן המטביל העיד כאשר הוא חי. כמובן ששליחיו של ישוע גם העידו על גאולתו של ישוע. הם העידו שישוע לקח את כל חטאינו ושהוא מושיענו.
ישוע לקח את כל חטאי העולם. ובכן, אתה עדיין לא בן 100 שנה נכון? ישוע לקח את כל חטאי העולם כאשר הוא היה בן 30. עכשיו, התייחס לתרשים הבא:
 
 
 
הבה נניח שעברו 4000 שנה לפני שישוע הופיע ועוד לא עברו עדיין 2000 שנה מאז ישוע. אנו לא יודעים עוד כמה זמן  אך ללא ספק הסוף יגיע. הוא אומר" אני האלף והתו הראש והסוף הראשון והאחרון." (חזון יוחנן 22:13).
לכן ללא ספק יהיה סוף. ואנו נמצאים בנקודה המציינת את שנת 1999. ישוע לקח את חטאינו בשנת 30 לספירה וזה היה 3 שנים לפני שהוא מת על הצלב. "שה האלוהים הנשא חטאת העולם." הוא לקח את כל חטאי העולם, את החטאים שלך ושלי. אנו רחוקים בערך 2000 שנה מלידת ישוע. אנו חיים עכשיו את חיינו בערך 2000 שנה לאחר שישוע לקח את חטאינו ואנו עדיין חיים וחוטאים בתקופה ובימים אלו. ישוע הוא שיו של אלוהים אשר לקח את כל חטאי העולם. אנו מתחילים לחיות בעולם זה מרגע לידתנו.
האם כולנו חוטאים מרגע לידתנו או לא? – כן אנו חוטאים. –הבה נבחן את הדברים. מיום לידתנו ועד גיל 10 האם אנו חוטאים או לא? – אנו חוטאים. ובכן, האם חטאים אלו עברו אל ישוע או לא? כן, הם עברו. מכיוון שכל חטאינו עברו על ישוע הוא מושיענו. אם לא, כיצד הוא יכול להיות מושיענו? כל החטאים הועברו על ישוע.   
מגיל 11 ועד 20 האם אנו חוטאים או לא? אנו חוטאים בליבנו, במעשנו...אנו מצטיינים בזה. לימדו אותנו לא לחטוא אך אנו חוטאים בקלות.
אלוהים אומר לנו שהחטאים הללו עברו לישוע. הוא הכיר אותנו לכן הוא לקח את חטאינו מראש.
כמה זמן אנו בדרך כלל חיים בעולם הזה? נניח בערך 70 שנה. אם נחבר ביחד את כל החטאים שאנו עושים במשך 70 שנה, כמה כבד זה יהיה? אם נטעין אותם על משאית של 8 טון, זה יהיה קרוב לוודאי יותר מ100 מטענים של משאיות.
נסה רק לדמיין כמה חטאים אנו עושים במשך חיינו. האם הם חטאי העולם או לא? אנו חוטאים גם בין 20 ל30 וגם הם חטאי העולם. 
 
 
.מושיעם של בני האדם, ישוע המשיח
 
כמה חטאים ישוע לקח?
כל החטאים של אבותינו הקדמוניים, שלנו ושל צאצאנו עד לסוף העולם.
 
ישוע אומר לנו שהוא שטף את כל החטאים האלו. הוא לא יכל להגיד לעצמו `הטבל אותי` לכן אלוהים שלח את משרתו יוחנן לפניו, נבחר הציבור של כל בני האדם. `שמו יקרא נפלא, יועץ, אלוהים האדיר`,  בעצמו, בחוכמתו, בעצתו, הוא שלח לפניו את נציגם של בני האדם מראש ואת עצמו, בן האלוהים, בא בכבודו ובעצמו ולקח באמצעותו את כל חטאי העולם. האם זוהי לא גאולה נפלאה?
זה נפלא, הלא כן? על ידי פעם אחת שהוטבל בידי יוחנן המטביל, הוא שטף את כל חטאי האדם ברחבי העולם וגאל את כולם מהחטאים כשנצלב. הוא גאל את כולנו. חשוב על זה, כל חטאיך מגיל 20 עד 30, 30 עד 40, 40 עד 60, עד 70, עד  100, ולאחר מכן יש את החטאים של ילדך. האם הוא מחק את חטאיך או לא? כן הוא מחק. הוא ישוע המשיח מושיעם של כל בני האדם.
מכיוון שיוחנן המטביל העביר את כל החטאים אל ישוע ומכיוון שאלוהים תכנן את זה כך, אנו יכולים להיגאל על ידי האמונה בישוע. האם אתה ואני חוטאים? האם כל חטאינו הועברו אל ישוע או לא? –אנו לא חוטאים עוד וכל חטאינו הועברו אל ישוע.
מי מעז להגיד שיש עדייו חטאים בעולם? ישוע לקח את כל חטאי העולם. הוא ידע שאנו נחטא אך בכל זאת לקח גם את חטאי העתיד שלנו. חלק מאיתנו עוד לא בני 50 וחלק עוד לא חיו את מחצית חייהם. אך אנו מדברים על עצמנו, כולל אני בעצמי, כאילו אנו חיים לעד.
יש הרבה מאיתנו אשר חיים חיים תוססים. הרשו לי להסביר  זאת בדרך הבאה: מהי מחצית אורך החיים של זבובון קצר ימים? בערך 12 שעות.
"הו אלוהים! פגשתי איש כזה וכזה והוא חבט בי עם מחבט הזבובים שלו וכמעט נמעכתי למוות, ואתה יודע..." הוא חי רק 12 שעות ולא יכל להפסיק לדבר אך הוא היה כבר במחצית חייו.
בשעה 7 או 8 בערב הוא הגיע כמעט לסוף חייו ובעוד זמן קצר הוא ימות. חלק מהם שורדים במשך 20 שעות, חלק 21 וחלק חיים עד גיל מופלג של 24 שעות. הם אולי יכולים לספר חוויות מחייהם, אך איך זה נראה לנו? מכיוון שאנו חיים עד גיל 70 או 80, אנו יכולים להגיד "אל תצחיק אותי" הנסיון שלהם הוא כלום בעיננו. 
אלוהים הוא נצחי. הוא חי לנצח. הוא החליט על ההתחלה ועל הסוף. מכיוון שהוא חי לעד, הוא חי במסגרת חיים של נצח. הוא מסתכל עלינו ממיקומו הנצחי.
פעם אחת הוא לקח את כל חטאי העולם, מת על הצלב ואמר זה נגמר`. הוא קם לתחייה לאחר 3 ימים ועלה לגן עדן. הוא חי עכשיו בנצח. עכשיו, הוא מסתכל על כל אחד ואחד מאיתנו ואדם אחד אומר: "אבוי, אפילו שאני חי רק 20 שנה חטאתי כל כך הרבה." "אני חי 30 שנה וחטאתי כל כך הרבה. זה פשוט יותר מידי. איך אוכל לקבל אי פעם מחילה?"
אך ישוע בנצחיותו יאמר: " אל תצחיק אותי, לא רק שגאלתי אותך מחטאיך עד עכשיו, אלא גם את חטאי אבותיך עוד לפני שנולדת ואת החטאים של כל דורות צאצאיך אשר יחיו לאחר מותך." הוא אומר את זה לך ממסגרת החיים הנצחים שלו. האם אתה מאמין בכך? האמן בכך, וקבל את מתנת הגאולה אשר ניתנה לך בחינם והיכנס למלכות שמים.
אל תאמין במחשבתנו אלא במילותיו של אלוהים. `כי כן נאוה לשנינו למלא כל הצדקה` כל הצדקה כבר התבצעה על ידי השה של אלוהים אשר לקח את חטאי העולם. ישוע לקח את כל חטאי העולם. הוא לקח או לא לקח? הוא לקח.
  
מה ישוע אמר לבסוף על הצלב?
`זה נגמר`
 
ישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם, נידון למוות בבית המשפט של פונטיוס פילטוס ונצלב על הצלב.
"וישא את צלבו ויצא אל המקום הנקרא מקום הגולגולת ובלשונם גלגלתא. ויצלבו אותו שמה ושני אנשים אחרים עמו מזה אחד ומזה אחד וישוע בתווך. ופילטוס כתב על לוח וישם על הצלב וזה מכתבו ישוע הנוצרי מלך היהודים. ויהודים רבים קראו את המכתב הזה כי המקום אשר נצלב שם ישוע היה קרוב אל העיר והמכתב היה בלשון עבר יון ורומי." (יוחנן17- 19:20).
הבה נראה מה קרה לאחר שהוא נצלב על הצלב. "ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישוע כי עתה זה כלה הכל למען ימלא הכתוב כולו" הוא לקח את כל חטאינו בהתאם לכתובים. "אמר צמאתי. ושם כלי מלא חומץ ויטבלו ספוד בחומץ וישימהו על אזוב ויקריבהו אל פיו. ויקח ישוע את החומץ ויאמר כלה ויט את ראשו ויפקד את רוחו." (יוחנן28- 19:30).
לאחר שהוא קיבל את החומץ, הוא אמר `זה נגמר` הרכין את ראשו והפקיד את רוחו ומת. לאחר 3 ימים ישוע המשיח קם לתחיה ועלה לגן עדן.
הבה נפנה אל אל-העברים`1- 10:9, "כי התורה בהיות בה צל הטובות העתידות ולא מראה עצם הדברים אין ביכלתה להשלים את הקרבים בקורבנות ההם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה. כי לולא זאת חדלו מהביאם באשר המקריבים בהטהרם פעם אחת לא הייתה בהם עוד רגשת חטאים. אבל יש שם הזכרת החטאים שנה בשנה. כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר חטאים. ובעבור זאת אומר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננתה לי. עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלוהי. אחרי אמרו למעלה זבח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אותם על פי התורה. אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה." 
 
 
הגאולה הנצחית
 
לאחר שהאמנו בישוע, כיצד אנו פותרים את בעית  חטאי היומיום?
על ידי שנאשר שישוע מחק את כל חטאינו באמצעות טבילתו.
 
התורה הייתה צל הטובות העתידיות. הקרבת שה או עז בברית הישנה, הראתה לנו שישוע המשיח יבוא ויקח את כל חטאינו באותה צורה על מנת למחוק את חטאינו.
כל האנשים שבברית הישנה, דוד, אברהם וכל האחרים, ידעו והאמינו במשמעות הקרבת הקורבן. הם חשפו שהמשיח (המשיח משמעותו המושיע) יבוא ביום מן הימים וישטוף את כל חטאיהם. הם האמינו בגאולתם ונצלו על ידי אמונתם. 
התורה הייתה צל הטובות העתידיות. הקרבת קורבן  על החטאים יום אחר יום, שנה אחר שנה, לעולם לא תוכל לגאול אותנו לגמרי. לכן הישות המושלמת והנצחית, אותו אחד ללא פגם, בן האלוהים היה חייב לבוא לאדמה.
הוא אמר שהוא היה חייב לבוא כדי לעשות את רצון אביו כפי שכתוב בספר המדבר עליו. "אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה."
אנו נגאלנו מחטאינו מכיוון שישוע המשיח לקח את חטאינו כפי שכתוב בברית הישנה ומכיוון שאנו מאמינים בו.
הבה נקרא באל בעברים 10:10, "והרצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת." על ידי רצון זה אנו התקדשנו באמצעות הקרבת הגוף של ישוע המשיח אחת ולתמיד. האם התקדשנו או לא? -כן, התקדשנו-
מה זאת אומרת? אלוהים האב שלח את בנו והעביר את כל חטאינו אליו באמצעות הטבילה ושפט אותו אחת ולתמיד על הצלב.  כך הוא גאל את כולנו אשר סבלנו מהחטאים. זה היה רצונו של אלוהים.
על מנת לגאול אותנו, ישוע הקריב את עצמו בשביל כולם, כך שנוכל להתקדש. אנו התקדשנו. ישוע הקריב את עצמו בגלל כל חטאינו, והוא מת במקומנו כך שלא נצטרך להישפט.
הקורבן של הברית הישנה הוקרב כל יום מכיוון שעל כל החטאים החדשים היו צריכים להקריב עוד קורבן כדי לשטפם.
ביוחנן 13 יש סיפור על ישוע ששטף את רגלי פטרוס על מנת להראות לו שהוא יחטא בעתיד ועל מנת ללמד אותו שהוא כבר פדה גם את החטאים האלו. ישוע ידע שפטרוס יחטא בעתיד לכן הוא יצק מים לתוך קערה ושטף את רגליו.
פטרוס ניסה לסרב אך ישוע אמר לו, "את אשר אני עושה אינך יודע כעת ואחרי כן תדע." הפירוש של זה הוא: `אתה תחטא שוב לאחר מכן, אתה תתכחש אלי ותחטא לאחר שאשטוף את כל חטאיך. אתה תחטא אפילו לאחר עלייתי לשמים. לכן אני שוטף את רגליך כדי להזהיר את השטן לא לנסות אותך מכיוון שלקחתי כבר את כל חטאי העתיד שלך.`
האם אתה חושב שהוא שטף את רגלי פטרוס כדי להגיד לו שהוא צריך לחזור בתשובה כל יום? לא. אם היינו צריכים לחזור בתשובה כל יום, ישוע לא היה לוקח את חטאינו אחת ולתמיד. 
אך ישוע אמר שהוא קידש אותנו אחת ולתמיד. אם היינו צרכים לחזור בתשובה כל יום, ייתכן שהיינו צריכים לחזור לימי הברית הישנה. אם כן, מי יוכל להיות צדיק? מי יוכל להיגאל לגמרי? אפילו אם נאמין באלוהים, מי יוכל לחיות ללא חטאים?
מי יכול להתקדש על ידי חזרה בתשובה? אנו חוטאים ללא הרף כל יום, כיצד אנו יכולים לבקש מחילה  כל יום על כל חטא? כיצד אנו יכולים להיות גסי לב ולהטריד אותו כל יום למען הגאולה?
אנו נוטים לשכוח בסוף היום את חטאי הבוקר שלנו ואת חטאי הערב בבוקר שלמחרת. זה בלתי אפשרי בשבילנו לחזור בתשובה לגמרי על כל חטאינו.
לכן ישוע הוטבל פעם אחת, הקריב את עצמו על הצלב פעם אחת, כך שנוכל להתקדש אחת ולתמיד. האם אתה מבין את זה? אנו נגאלנו מחטאינו אחת ולתמיד. איננו נגאלים כל פעם שאנו עושים תשובה.
 
האם יש עדיין איזשהו חטא שאנו צרכים להתפלל עליו למחילה?
 לא
 
נגאלנו מחטאינו על ידי האמונה שישוע לקח את כל חטאינו, חטאיך וחטאיי.
"וכל כהן עומד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקורבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים. אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלוהים. וחכה יחכה עד כי יושתו אויביו הדם לרגליו. כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים. ואף רוח הקדש מעיד לנו על זאת כי אחרי אמרו. זאת הברית אשר אכרות איתם אחרי הימים ההם אמר יי נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. ולעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם." (אל העברים11- 10:18)  
מה כוונה של "נסלחו החטאים"? ב 10:18, הכוונה שהחטאים בעצמם, כל החטאים כופרו לנצח בלי יוצא מן הכלל. אלוהים מחל עליהם. האם אתה מאמין בכך?  "והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם."
הבה נסכם את כל הדברים עד כה כדלקמן: אם יוחנן המטביל לא היה סומך את ידיו על ראשו של ישוע, במילים אחרות, אם הוא לא היה מטביל את ישוע, האם היינו יכולים להיגאל? לא היינו יכולים להיגאל. הבה נחשוב בצורה הפוכה. אם ישוע המשיח לא היה בוחר את יוחנן המטביל כנציגם של כל בני האדם ולוקח את חטאינו דרכו, האם הוא היה יכול לשטוף את כל חטאינו? לא הוא לא היה יכול.
תורת אלוהים היא הצדק. היא הוגנת. הוא לא יכל פשוט להגיד שהוא מושיענו. שהוא לקח את כל חטאינו. הוא היה צריך לקחת את כל חטאינו בצורה פיזית. מדוע ישוע, אלוהים הופיע בגוף אדם? מכיוון שהוא ידע על כל חטאי בני האדם, חטאי הלב והבשר, על מנת לקחת את כל חטאי בני האדם, הוא, בן האלוהים, היה חייב לבוא אלינו בגוף אדם. 
אם ישוע המשיח לא היה נטבל, חטאינו היו נשארים. אם הוא היה נצלב מבלי לקחת קודם את חטאינו, מותו היה חסר טעם. בלי שום קשר אלינו. חסר משמעות לחלוטין.
 ובכן, כאשר הוא החל בכהונתו הציבורית בגיל 30, הוא בא ליוחנן המטביל בירדן כדי להיטבל. כהונתו הציבורית החלה בגיל 30 והסתיימה בגיל 33. כאשר הוא היה בגיל 30, הוא בא ליוחנן המטביל על מנת להיטבל. "הרשה לי לעשות כך עכשיו כיוון שאנו המתאימים לעשות את זה וכדי שכל האנשים יוכלו להינצל ולהיות צדיקים. זה הדבר הנכון לעשות. עכשיו, הטבל אותי." כן, ישוע המשיח הוטבל למען גאולתם של כל האנשים. 
מכיוון שישוע הוטבל ולקח את כל חטאינו, ומכיוון שכל חטאינו הועברו אליו דרך ידיו של יוחנן המטביל, אלוהים בעצמו הפנה את מבטו כאשר ישוע מת על הצלב. אפילו שישוע היה בנו היחיד הוא היה חייב לאפשר לו למות.
אלוהים הוא האהבה אך היה חייב לתת לבנו למות. וכך, במשך 3 שעות היה חושך על כל האדמה. ישוע צעק רגע לפני שהוא מת, "אלי אלי למה זנחתני" שהכוונה אלוהים מדוע עזבת אותי? ישוע נשא על כתפיו את כל חטאינו וקיבל עליהם את הדין למעננו. כך הוא הציל אותנו. ללא טבילתו של ישוע מותו היה חסר טעם.  
 
האם אתה אדם חוטא או צדיק?
 אדם צדיק אשר אין לו שום חטא בלב
 
אם ישוע היה מת על הצלב מבלי לקחת את כל חטאינו, מבלי להיטבל,  מותו לא היה משלים את הגאולה. על מנת לגאול אותנו, ישוע הוטבל על ידי יוחנן, נציגם של כל בני האדם, וקיבל את הדין על הצלב, כך שכל אלו המאמינים בו יוכלו להינצל.
מכיוון שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם על ישוע, החטאים שלך ושלי יכלו להתכפר. לכן אתה ואני יכולים לקרוא לאלוהים אבינו ולהיכנס באומץ למלכות שמים.
באל העברים 10:18, " והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם." האם כולכם חוטאים? עכשיו שישוע שילם את כל חובותיכם, האם יש לכם עדיין חובות לשלם ?
היה פעם אדם אשר התמכרותו לאלכוהול גרמה לו חובות להרבה נושים. ואז, יום אחד בנו עשה הון ושילם את כל חובות אביו. אין לאביו יותר חובות ולא חשוב כמה שהוא שתה. 
 
זה מה שישוע עשה למעננו. הוא שילם מראש מעל ומעבר על כל חטאינו. לא רק על החטאים שבמשך חיינו, אלא את כל חטאי העולם. כולם עברו על ישוע כאשר הוא הוטבל. אם כן האם אתם אנשים חוטאים עכשיו? לא, אתם לא.
אם היינו יודעים את בשורת הגאולה מלכתחילה, כמה קל היה בשבילנו להאמין בישוע? אך כפי שזה, היא נשמעת כל כך חדשה שהרבה אנשים תוהים עליה.
אך היא לא משהו חדש. היא הייתה קיימת מבראשית. אנו פשוט לא ידענו על זה לפני כן. בשורת המים והרוח הייתה תמיד רשומה בכתבי הקודש ותמיד הייתה לה השפעה. היא הייתה שם כל הזמן. היא הייתה שם עוד לפני שאתה ואני נולדנו. היא הייתה שם מאז בריאת העולם. 
 
 
בשורת הגאולה
 
מה עלינו לעשות לפני האלוהים?
 אנו חייבים להאמין בבשורת הגאולה הנצחית.
 
ישוע המשיח אשר שטף את כל חטאינו למעננו, עשה זאת אפילו לפני שאני ואתה נולדנו. הוא לקח את כולם. האם אתה בעל חטא? -לא-  אם כן, מה לגבי החטאים אשר תעשה מחר? הם גם כלולים בחטאי העולם. הבה נניח לרגע את החטאים של מחר. החטאים שביצענו עד עכשיו גם כלולים בחטאי העולם, נכון? האם הם עברו על ישוע או לא? כן הם עברו.
ובכן, האם חטאי המחר הועברו גם על ישוע? כן הוא לקח את כולם בלי יוצא מן הכלל. הוא לא השאיר אפילו חטא אחד מאחור. הבשורה אומרת לנו להאמין בלב שלם שישוע לקח את כל חטאינו, פעם אחת ולתמיד ושילם על כולם.
"ראשית בשורת המים והרוח המים והרוח ישוע המשיח בן האלוהים" הבשורה של גן עדן היא ידיעה משמחת. הוא שואל אותנו, "לקחתי את כל חטאיכם, אני המושיע שלכם האם אתם מאמינים בי?" מתוך אין ספור אנשים רק מעטים עונים, "כן אני מאמין, אני מאמין כפי שלימדת אותנו, זה היה כל כך פשוט שיכולתי להבין את זה מיד." אלו שעונים כך הופכים לצדיקים בדיוק כמו אברהם.
אך אחרים עונים "אינני יכול להאמין בזה זה נשמע לי כל כך חדש ומוזר."
אז הוא שואל, "רק תגיד לי, האם לקחתי את כל חטאיך או לא?"
"לימדו אותי שלקחת רק את החטא הקדמון אך לא את חטאי היומיום שלי."
אני רואה שאתה יותר מדי חכם בלהאמין במה שנאמר לך. אתה חייב ללכת לגיהינום מכיוון שאין לי מה להגיד לך."
אנו נגאלנו על ידי האמונה בגאולתו השלמה. כל אלו שעומדים על כך שיש להם חטאים חייבים ללכת לגיהינום. זוהי הברירה שלהם.
בשורת הגאולה מתחילה מעדותו של יוחנן המטביל. מכיוון שישוע שטף את כל חטאינו על ידי כך שהוטבל בידי יוחנן המטביל, אנו מתקדשים כאשר אנו מאמינים.
פאולוס השליח מדבר הרבה על טבילתו של ישוע באיגרתו. באל הגלטיים 3:27, "כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח." להיטבל למשיח פירושו שאנו במשיח. כאשר ישוע הוטבל, כל חטאינו הועברו אליו באמצעות יוחנן המטביל וכולם נשטפו. בראשונה לפטרוס 3:21, "וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת אלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח."
רק אלו המאמינים בעדותו של יוחנן המטביל, בטבילתו של ישוע ובדם על הצלב, יש בתוכם את חסד הגאולה.
קבל בליבך את טבילתו של ישוע, אות הגאולה והינצל.