Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[10-1] האם אתם יודעים מתי הוא הזמן של לקיחת הקהילה? (חזון יוחנן 10:1-11)

האם אתם יודעים מתי הוא הזמן של לקיחת הקהילה?
( חזון יוחנן 10:1-11 )
 
"וארא מלאך אחר אביר יורד מן השמים והוא עוטה ענן ועל ראשו כמראה קשת הענן ופניו כשמש ורגליו עמודי אש. ובידו ספר קטן פתוח וישם את רגל ימינו על הים ואת שמאלו על הארץ. ויקרא בקול גדול כאשר ישאג האריה ובקראו דיברו שבעת הרעמים בקולותיהם. וכדבר שבעת הרעמים בקולותיהם חפצתי לכתוב ואשמע קול מן השמים לאמר חתום את אשר דיברו שבעת הרעמים ואל תכתוב זאת. והמלאך אשר ראיתיו עומד על הים ועל הארץ הרים ידו אל השמים. וישבע בחיי עולמי העולמים אשר ברא את השמים וכל אשר בהם והארץ וכל אשר בה והים וכל אשר בו כי לא יהיה עוד זמן. אך בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים. והקול אשר שמעתי מן השמים שב לדבר אלי לאמר לך וקח את הספר הקטן הפתוח אשר ביד המלאך העומד על הים ועל הארץ. ואבוא אל המלאך ואומר לו תנה לי את הספר ויאמר אלי קח ואכול אותו וימר לבטנך אבל בפיך יהיה מתוק כדבש. ואקח את הספר מיד המלאך ואוכלהו ויהי בפי כדבש למתוק ואחרי אכלי אותו וימלא בטני מרורים. ויאמר אלי עליך לשוב להינבא עוד על עמים וגוים ולשונות ומלכים רבים."
 
 

פרשנות

 
גולת הכותרת בפרק זה נמצאת בפסוק 7,  "אך בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים." לקיחת הקהילה, במילים אחרות, תתרחש בזמן ההוא.
 
פסוק 1: וארא מלאך אחר אביר יורד מן השמים והוא עוטה ענן ועל ראשו כמראה קשת הענן ופניו כשמש ורגליו עמודי אש.
המלאך האביר אשר מופיע בפרק 10 הוא המבצע של האלוהים אשר מעיד על עבודתו העתידה לבוא. הופעתו של המלאך באה להראות עד כמה גדולים ומלכותיים כוחותיו של אלוהים. הוא בא להראות גם שאלוהים יהרוס את ימות העולם, יחיה את המתים וילקח את הקדושים לשמים.
 
פסוקים 2-3: ובידו ספר קטן פתוח וישם את רגל ימינו על הים ואת שמאלו על הארץ. ויקרא בקול גדול כאשר ישאג האריה ובקראו דיברו שבעת הרעמים בקולותיהם.
אלוהים עושה את כל הדברים על פי תוכניותיו. הוא יהרוס גם את הים וגם את הארץ כאשר היום האחרון יגיע. אדוננו, במילים אחרות, יהרוס את הים הראשון ואת הארץ הראשונה.
קטע זה מראה את רצון האלוהים שא אפשר להכניעו, לבצע את כל הדברים אשר הוא תכנן ואת ההשלמה של עבודתו. בתנ"ך, המספר שבע נושא את המשמעות של השלמה. אלוהים משתמש במספר הזה כאשר הוא משלים את כל עבודתו ונח. באותו אופן, הקטע אומר לנו שאלוהים, בסוף הזמנים, יגאל הרבה מחורבנם, אך מצד שני יהרוס ללא ספק את העולם הזה.
 
פסוק 4:  "וכדבר שבעת הרעמים בקולותיהם חפצתי לכתוב ואשמע קול מן השמים לאמר חתום את אשר דיברו שבעת הרעמים ואל תכתוב זאת."
אלוהים ציווה על יוחנן לא לרשום מה ששבעת הרעמים אמרו כדי להסתיר את לקיחת הקדושים מאלה אשר לא נושעו. לפעמים, אלוהים מסתיר את עבודתו מהלא מאמינים כיוון שהם, כאויביו של אלוהים, שונאים ורודפים את קדושיו.
גם בזמנו של נוח כאשר אלוהים הרס את העולם עם המים, הוא גילה רק לנוח על המבול שיבוא. אפילו כמו שכרגע, אלוהים השמיע את בשורת המים והרוח בכל רחבי העולם ונותן את מלכות השמים לאלה המאמינים בה. אך מלבד אלה אשר יש להם אמונה אמיתית, הוא לא גילה לאף אחד אחר מתי הלקיחה תתרחש. למען הצדיקים, אלוהים ברא עולם חדש בממלכתו, והוא רוצה לחיות בו עימהם.
 
פסוקים 5-6:  "והמלאך אשר ראיתיו עומד על הים ועל הארץ הרים ידו אל השמים. וישבע בחיי עולמי העולמים אשר ברא את השמים וכל אשר בהם והארץ וכל אשר בה והים וכל אשר בו כי לא יהיה עוד זמן."
כל הדברים האלה יכולים להיות מושבעים בשמו של אלוהים, באשר כל השבועה האחרונה ניתנה לא בשמנו שלנו אלא בשמו של מישהו גדול יותר. כשלעצמו, אלוהים הוא האחראי הסופי גם על הקדושים של סוף הזמנים וגם על כל אלה אשר כבר נעשו קדושיו.
כאן, המלאך האביר נשבע בכל יכול שלקיחת הקהילה תגיע ללא ספק. שבועה זו אומרת לנו שאלוהים יברא שמים וארץ חדשים ויחיה עם קדושיו בעולם חדש זה. זה מראה שאלוהים לא ידחה את בריאת העולם החדש אלא תוך זמן קצר ישלים אותו בשביל קדושיו.
 
פסוק 7: אך בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים.
פסוק זה אומר לנו שכאשר השופר השביע האחרון ישמע בסוף הצרה, כל הקדושים ילקחו. מה שהאנשים על האדמה הזו הכי תוהים זה מתי לקיחת הקדושים תתרחש.
חזון יוחנן 10:7 אומר לנו,  "אך בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים." מה משמעותו של הקטע "ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים" כאן? המשמעות היא שבדיוק כפי שבשורת המים והרוח היא הבשורה האמיתית, וכל מי שמאמין בה מקבל כפרה ואת רוח הקודש לתוך ליבו, לקיחת הקדושים באופן דומה, ללא ספק תבוא כאשר השופר השביעי יישמע.
לאחר שהמכות של שישה משבעת השופרות יעברו, הקדושים ימותו מות קדושים, כיוון שאנטיכריסטוס אשר יופיע בעולם וישלוט בו, ידרוש מכולם לשאת את סימן החיה זמן קצר אחרי שהמלאך השביעי יתקע בשופרו. גם המתים על קידוש השם וגם הקדושים ששרדו כאשר הגנו על אמונתם יקומו לתחייה וילקחו בו זמנית. לאחר מכן המכות של שבע הקערות, המכות האחרונות על בני האדם, יתחילו. בזמן ההוא, הקדושים לא יהיו על הארץ יותר, אלא בשמים עם ישוע לאחר לקיחתם. הקדושים חייבים לדעת שלקיחתם תתרחש כאשר המלאך השביעי יתקע בשופרו.
פאולוס השליח גם אומר לנו בראשונה אל התסלוניקים 4 שישוע יירד מן השמים עם שופרו של שר המלאכים. הרבה נוצרים חושבים שישוע יירד למטה אל האדמה הזו כאשר לקיחת הקהילה תתרחש, אך אין זה המקרה. כאשר לקיחת הקהילה תתרחש, אדוננו לא יירד למטה אל האדמה אלא אל הרקיע. הוא משלים את לקיחת הקהילה, במילים אחרות, על ידי הרמת הקדושים למעלה וקבלתם באויר.
כשלעצמו, על נוצרים אלה אשר חושבים בטעות שישוע יבוא למטה אל הארץ כאשר הלקיחה של הקדושים האמיתיים תתרחש, לזנוח את הבנתם המוטעית, ועליהם לדעת את האמת ולהאמין בה בצורה נכונה בזוכרם שלקיחת הקדושים תתרחש כאשר המלאך השביעי ייתקע בשופרו.
"ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים." אתם חייבים להבין שסוד האלוהים כאן מסמל את לקיחת הקדושים אשר תגיע עם הישמע המכה של השופר השביעי. עכשיו, בקיצור, אלוהים יהרוס את העולם הראשון וייסד את העולם השני, כדי לשכון ולחיות עם אלה אשר בהיותם על הארץ נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, וגם כדי לקיים בנאמנות את כל ההבטחות שהכל יכול הבטיח לעמו. זהו רצונו של אלוהים, הבורא של כל היקום אשר מיקם את עצמו בין הקדושים.
כאשר המלאך יתקע בשופר השביעי, המכות של שבעת השופרות יחלפו והמכות האחרונות של שבעת הקערות ייכנסו. הכתוב אומר לנו,  "בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים." סוד האלוהים כאן הוא שהקדושים יילקחו עם תקיעתו של השופר של המלאך השביעי.
 הקדושים חיים עתה על הארץ הזו, אך בשבילם, כדי לחיות בעולם חדש וטוב יותר הם חייבים למות מות קדושים, לקום לתחייה ולהילקח. רק אז הם יוזמנו לסעודת הכלולות של השה על ידי ישוע וישלטו עימו למשך אלף שנה. לאחר אלף השנים האלה, אנטיכריסטוס, השטן וכל חסידיו יקבלו עונש נצחי מאלוהים. ומאז, הקדושים יתברכו לחיות בגן העדן שלו עם הברכות הנצחיות. זהו סוד האלוהים. אנו יכולים רק להודות לאלוהים על שגילה את הסוד הזה לאלה מאיתנו אשר יש להם את האמונה האמיתית. אלוהים אומר לנו שהוא יקיים את כל ההבטחות האלה כאשר המלאך השביעי יתקע בשופרו.
 
פסוק 8: והקול אשר שמעתי מן השמים שב לדבר אלי לאמר לך וקח את הספר הקטן הפתוח אשר ביד המלאך העומד על הים ועל הארץ.
אלוהים אומר לנו שהקדושים ומשרתי האלוהים חייבים ללמד את בשורת המים והרוח עד שהיום האחרון מגיע. בשורה זו היא האמת של מחילת החטאים, מות קדושים, תחיית המתים, לקיחת הקהילה וארוחת הכלולות של השה. כדי שהקדושים ומשרתי האלוהים ילמדו את הבשורה עד הסוף, הם חייבים קודם להיות ניזונים מדבר האלוהים עם אמונתם לפני בואה של הצרה הגדולה. אלוהים דורש שתי אמונות מאיתנו. הראשונה היא האמונה של הנולדים מחדש, והשניה היא האמונה המאמצת את המוות על קידוש השם אשר מגינה על אמונתנו האמיתית.
 
פסוק 9: ואבוא אל המלאך ואומר לו תנה לי את הספר ויאמר אלי קח ואכול אותו וימר לבטנך אבל בפיך יהיה מתוק כדבש.
הקדושים ומשרתי האלוהים צריכים קודם להיות ניזונים מדבר האלוהים ואז להפיץ אותו להרבה אנשים אחרים. פסוק זה מלמד אותנו שלמרות שליבם של אלה המאמינים בדבר האלוהים ממותק, השמעת דבר האמונה הזה לנשמות האבודות היא לא מטלה כה קלה והיא מלווה בהקרבה. זה מה שאלוהים מראה לנו כאן.
 
פסוק 10: ואקח את הספר מיד המלאך ואוכלהו ויהי בפי כדבש למתוק ואחרי אכלי אותו וימלא בטני מרורים.
כאשר יוחנן אכל את דבר האלוהים באמונתו, ליבו התמלא בשמחה. אך בהשמעת האמונה המעידה על דבר האלוהים לאלה אשר אינם מאמינים באמת, יוחנן נתקל בהרבה קשיים.
 
פסוק 11: ויאמר אלי עליך לשוב להינבא עוד על עמים וגוים ולשונות ומלכים רבים.
הקדושים חייבים להתנבא שוב לכולם שברכותיו של אלוהים באות באמצעות בשורת המים והרוח. הם חייבים להתנבא שוב שמטרתו של ישוע לעולם הזה היא שכולם יכנסו לברכותיו של אלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מה שאלוהים ציווה על יוחנן להתנבא זה ללמד את דבר האמת – שעולם החדש מגיע בקרוב על ידי אלוהים, וכל מי שרוצה להיכנס אליו חייב להצטדק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. למטרה זו, הקדושים ומשרתי האלוהים חייבים ללמד את דבר האלוהים שוב מהתחלה, כדי שלכולם בעולם הזה תהיה האמונה אשר תאפשר להם להיכנס ולחיות בממלכתו של אדוננו.