Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 8-11] מי יעיז לריב איתנו?] (אל הרומים 8:31-34)

( אל הרומים 8:31-34 )
"ועתה מה נאמר על זאת אם האלוהים לנו מי יריב איתנו. אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כולנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל. מי יענה בבחירי אלוהים הן אלוהים הוא המצדיק. ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלוהים והא יפגיע בעדנו."
 
 
באל הרומיים 34-8:31, פאולוס העיד על אהבתו הבלתי נפרדת של המשיח למאמינים בסכמו את בשורת המים והרוח ובהגיעו למסקנתה הסופית. קטע זה מעיד על שמחת הישועה אשר מושגת בנקודת הקודקוד של האמונה.
פאולוס אמר באל הרומיים 8:31, "ועתה מה נאמר על זאת אם האלוהים לנו מי יריב איתנו?" כמו פאולוס, אנו התנסינו בכך שבשורת המים והרוח קורנת ככל שהזמן עובר והופכת לבשורה נפלאה אף יותר של ישועה ככל שחולשותינו נראות יותר. ככל שאנו משרתים את בשורת המים והרוח יותר, כך אנו מלאים בהכרה ובשמחה.
פאולוס כינה את הבשורה אשר הוא האמין בה "בשורתי" (השנית אל טימותיוס 2:8). הבשורה שפאולוס העיד עליה הייתה לא אחרת מהאמונה בטבילתו ובדמו של ישוע.
"הבשורה שלי" שפאולוס לימד אינה הבשורה של הצלב אשר האנשים הדתיים מאמינים בה, אלא בשורת המים והרוח המעידה על הברכה שישוע לקח את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד.
בשורה זו עשתה את פאולוס אדם עם אומץ לב. מכיוון שהוא קיבל את מחילת החטאים, צדקת האלוהים מילאה את ליבו ולפיכך ליבו גם היה מלא ברוח הקודש. הוא הקדיש את עצמו כל חייו לתת עדות על בשורת המים והרוח. לבשורת המים והרוח יש את הכוח והשלטון לקחת את כל חטאי העולם אחת ולתמיד.
מי, אם כן, יכול להעז לצאת נגד בשורת המים והרוח אשר פאולוס האמין בה? אף אחד! אל הרומיים 8:31 אומר לנו, "ועתה מה נאמר על זאת אם האלוהים לנו מי יריב איתנו?" מי בעולם הזה יכול להיות נגד אלה המאמינים בבשורת המים והרוח? כאשר אלוהים הושיע את בני האדם מחטאי העולם באמצעות בשורת המים והרוח, מי יכול לקחת את כוחו לא ברצינות? לא אלה אשר מאמינים בישוע רק בשם, ולא השטן בעצמו יכולים ללחום או לנצח את אלה המאמינים בבשורת המים והרוח.
 
 

הוא הצדיק אותנו אחת ולתמיד

 
אל הרומיים 30-8:29 אומר, "כי את אשר ידעם מקדם אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים. ואת אשר יעדם מקדם אותם גם קרא ואת אשר קראם אותם גם הצדיק ואת אשר הצדיקם אותם גם פאר."
זה אומר לנו שאלוהים האב תכנן להושיע את כל החוטאים במשיח וקרא להם באמצעות בשורת המים והרוח ושטף את חטאיהם אחת ותמיד כדי לעשותם לילדיו. כאשר אדונינו הושיע את כל החוטאים מחטאיהם באמצעות בשורת המים והרוח, מי יכול להיות נגד מה שהוא עשה?
מי יוכל לצאת נגד ולנצח את אלה אשר הוצדקו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח? אלו הבלים. אתה חייב לדעת שכל מי שנגד אלה אשר הוצדקו על ידי בשורת המים והרוח, הוא נגד לא אחר מאשר אלוהים בעצמו. אתה חייב להאמין בבשורת המים והרוח כדי להיוושע מכל חטאיך ויהי מה. אם בראשך ובליבך אתה נגד בשורת האמת, לא תוכל להיוושע מחטאיך ויגזר עליך גיהינום.
 
 

אף אחד אינו יכול להיות נגד אלה אשר יש להם את צדקת האלוהים

 
"ועתה מה נאמר על זאת אם האלוהים לנו מי יריב איתנו?" (אל הרומיים 8:31). אלוהים זה הוא למעננו ומייצג את העובדה שהוא לקח את כל חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח והושיע אותנו. מי, אם כן, יכול להיות נגד אלה אשר נגאלו מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ואשר יכול להגיד שאמונה כזו היא טעות? זה יהיה נסיון שוא. אלוהים אישר את אמונתם של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח.
כיצד יכול מישהו לאתגר את זה? ישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. מי יכול להגיד שאלה המאמינים בזה טועים? אף אחד!
באל הרומיים 6:3 פאולוס אמר, "או האינכם יודעים כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו" פאולוס התכוון שהוא האמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב, אשר באמצעותם כל חטאיו הועברו על ישוע והתנקו, ועל ידי שפאולוס מת וקם לתחייה עם ישוע.
אל הגלטיים 3:27 גם אומר לנו, "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח." קטע זה אומר לנו שישוע שישוע לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו, נצלב על הצלב בגלל חטאים אלה, וקם לתחייה, הכל כדי להעניק לנו את הברכה שאלה המאמינים באמת זו יהפכו לילדי האלוהים. אמונתו של פאולוס הייתה מבוססת על האמונה שהוא הוטבל בישוע, מת על הצלב עימו, וקם לתחייה איתו. לפיכך, ברגע שאתה מאמין בטבילת ישוע, כל חטאיך מתנקים ואתה הופך לילדו של אלוהים על ידי התחייה עם ישוע.
"כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח." במילים אחרות, אלה המאמינים שישוע בא לעולם והוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקחת את כל חטאי העולם, הוטבלו עם ישוע. יותר מכך, הם מאמינים גם שהם מתו עם ישוע על הצלב, ועל ידי אמונתם הם קמו לתחייה עימו.
לכן כל מי שמאמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב, ייוושע מכל חטאיו. בדיוק כפי שבטוח שישוע הוא בן האלוהים, אלה אשר נגאלו מכל חטאיהם על ידי האמונה בטבילה ובדם של המשיח, יהפכו לילדי האלוהים. "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח" כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, אנו לובשים את צדקת המשיח והופכים לילדי האלוהים.
פאולוס דיבר על טבילת ישוע כיוון שהוא קיבל ברכה נפלאה על ידי האמונה במים וברוח. אך יש הרבה אשר לא קיבלו ברכה כזו מאלוהים הבאה עם בשורת המים והרוח. רוב האנשים חושבים שהבשורה אשר פאולוס לימד הייתה הבשורה של הדם על הצלב, אך האמת היא שהוא האמין והפיץ את בשרת המים והרוח אשר מאחדת את טבילת ישוע ודמו על הצלב.
מדוע אם כן חסידי ישוע היום אינם מודים לבשורת המים והרוח? זה מכיוון שבשורת המים והרוח שנלמדה בתקופת הכנסייה הקדומה השתנתה עם הזמן. בתקופת הכנסייה הקדומה כל המאמינים האמינו והשמיעו את בשורת המים והרוח.
עם הזמן, מכל מקום, הבשורה השתנתה ולומדה כדם המשיח בלבד, בעוד שטבילתו במידה הולכת וגוברת נדחקה לשוליים. זה מסביר מדוע, אפילו עתה, הרבה אנשים מאמינים רק בדם על הצלב, אשר סוטה מהבשורה האמיתית של הכנסייה הקדומה.
לאנשים כאלה יש עדין חטא בתוכם. הם בורים לגבי בשורת המים והרוח אשר בה נראית צדקת האלוהים, ולפיכך, הם עדיין חוטאים ועדיין מתייצבים נגד צדקת האלוהים, אפילו אם הם אומרים שהם מאמינים בישוע.
מה כבר יכול לראות אדם העיוור מבחינה רוחנית? אדם עיוור יכול לגעת ברגל של פיל ולהגיד שהיא עמוד, אך אדם עיוור אחר יכול לגעת באפו ולהגיד שזהו משהו ארוך, כיוון שהם לא ראו לפני כן פיל. באותו אופן אדם עיוור מבחינה רוחנית אינו יכול לדבר על גדולת בשורת המים והרוח.
לכן אלה אשר אינם מכירים את ברכת בשורת המים והרוח אינם יכולים ללמדה. אלה אשר רואים יכולים להבין בקלות מה מישהו מנסה להסביר להם, אך עיוורים לעולם לא יוכלו להבין זאת באמת.
בני האדם נולדים חוטאים. מכיוון שהיינו חוטאים מבחינה רוחנית מאז לידתנו, איננו יודעים את האמת של בשורת המים והרוח. אלה המאמינים רק בדם על הצלב יצרו גרסה חדשה של נצרות לעצמם. כיצד חטאיהם יכולים להישטף כאשר הם טוענים שהם מאמינים בישוע אך מאמינים רק בדם על הצלב? רק עוד ועוד חטאים ייערמו ככל שהזמן יעבור.
אלה המאמינים רק בדם של ישוע כישועה הם אלה אשר מבחינה רוחנית לא התעוררו. אך ישוע אמר לנו בבירור ביוחנן 3:5, "אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים" לכן אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח על מנת להיות מבורכים בתהילת ההפיכה לילדי האלוהים וכניסה למלכותו.
מכיוון שפאולוס האמין בבשורת המים והרוח, הוא אמר באמונה, "אם האלוהים לנו מי יריב איתנו?" (טל הרומיים 8:31). האם אלה אשר לא מכירים את בשורת המים והרוח יכולים להתייצב נגד ילדי האלוהים? הם יכולים להיות נגד ילדי האלוהים, אך הם לעולם לא יוכלו לנצחם. אלה המאמינים רק בדם של ישוע אינם יכולים לנצח את אלה המאמינים בבשורת המים והרוח.
אלה אשר נגד צדקת האלוהים יכולים להפוך רק לאויביו ולפיכך לעולם לא יקבלו את ברכותיו. אף אחד אינו יכול לקבל ישועה או להיות בעל אמונה אשר תיקח אותו לגן עדן מבלי להאמין בבשורת המים והרוח, הבשורה אשר נראית בה צדקת האלוהים. לפיכך אלה המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים לנצח את הבשורה השקרית ולחזור לבשורה הנכונה. ילדי האלוהים יכולים לנצח את העולם ואת השטן בעצמו.
יש כאלה אשר אינם מבינים כראוי את טבילת ישוע ודמו, ואי ההבנה שלהם מוביל אותם לאמונה מוטעית. אם אתה מאמין בדם על הצלב אך אינך חושב הרבה על קבלת מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת טבילת ישוע, אם כן, אמונתך מוטעית היא.
אלה המאמינים בבשורת המים והרוח לפני אלוהים הם אלה אשר יגיעו לצדקתו ויהיו בעלי אמונה אמיתית. אלוהים אומר לנו שאלה המאמינים רק בדם בנו על הצלב, טועים. אלה שאינם מאמינים בצדקתו לא מאמינים או מכירים בבשורת המים והרוח, אך אלה המאמינים בצדקתו, מאמינים שגם הדם של המשיח על הצלב וגם טבילתו לקחו את חטאיהם.
אנו חייבים להיפטר מעקשנותנו. אלה אשר מסתייגים מבשורת המים והרוח מתעקשים שאמונתם המוטעית היא האמת. לאלה המאמינים רק בדם יש מחצית האמונה בצדקתו. רק לאלה האמינים בבשורת המים והרוח יש אמונה שלמה, והם גם רק היחידים המאמינים בצדקת האלוהים ומגיעים לצדקתו (מתי 3:15, 11:11).
הספרים הנכתבים על ידי אלה המאמינים רק בדם מבזבזים נייר. הדוקטרינות אשר פעם נכתבו על ידי תיאולוגים נתקלות עתה בהתעלמות מצד הנוצרים, אך בשורת המים והרוח מקבלת הרבה תשומת לב. אמת זו קיימת מאז תקופת מבשרי הנצרות ולעולם לא תשתנה. דבר האלוהים קיים לנצח, אך אלה המאמינים אך ורק בדם נמחקו מתודעת האנשים. מהי הסיבה? זה מכיוון שלדם בלבד, אשר הוא רק מחצית מצדקת האלוהים, אין השפעה על החוטאים.
אם נדבר גלויות, רוב האנשים כיום, בין אם הם נוצרים או לא, עושים כל כך הרבה חטאים. כיצד כל החטאים האלה יכולים להימחל על ידי האמונה בדם בלבד? הדוקטרינות המדגישות רק את הדם על הצלב מלמדות את האנשים להתפלל למען מחילה כל פעם שהם חוטאים, אך למשך כמה זמן הם יכולים להתפלל כדי שחטאיהם יימחלו? אין זה משנה מה הם אומרים, הם אינם יכולים לקבל את מחילת החטאים.
האם ישוע בא לעולם הזה כשהוא מדמם רק למוות מבלי שהוטבל? אתה יודע שלא זאת האמת. ישוע בא לעולם הזה ולקח את כל החטאים על ידי שהוטבל (מתי 3:15). הוא הוטבל על ידי יוחנן לפני שדימם על הצלב, ואפשר לו להיצלב על הצלב. כך ישוע מילא את כל הצדקה. אין צורך מבחינתך לבכות כל יום לרחמיו כדי שחטאיך ימחלו אם אתה מאמין בטבילה שישוע קיבל מיוחנן. במקום זאת, האמן בצדקת האלוהים וקבל את הישועה השלמה.
ישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם על כתפיו ונצלב כדי להישפט על כל חטאי העולם אחת ולתמיד. הגאולה יכולה להיות מושגת רק על ידי האמונה בטבילת ישוע ודמו.
 
 
האם ישוע נתן גאולה הגדולה יותר מהחטאים שאנו עושים?
 
הגאולה אשר ניתנה על ידי ישוע גדלה יותר מכל החטאים שעשינו ונעשה. אם טבילת ישוע ודמו לא היו יותר גדולים מחטאי בני האדם, לא היינו יכולים להאמין בישוע כמושיע ולא היינו יכולים לקבל את הגאולה. בכל אופן, טוב ליבו של ישוע הוא כה גדול שהוא לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד באמצעות טבילתו.
באותו אופן, שער גן עדן פתוח לרווחה, אך אף אחד אינו יכול להיכנס דרך שער זה מבלי להאמין בבשורת המים והרוח. אתה יכול להיות נגד אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, אך אינך יכול להתחבא מדינו הנורא של אלוהים. לכן, אל תחשוב שתוכל לנצח את האמונה בטבילת ישוע ודמו אשר באמצעותם צדקת האלוהים התבצעה.
הרבה מאלה אשר היו נגד בשורת המים והרוח היו גם נגד פאולוס השליח. אך אף אחד לא יכל להגיד שבשורת המים והרוח שפאולוס האמין בה הייתה מוטעית. הם רק לא הודו שישוע הוא האלוהים ומושיעם.
אל הרומיים 8:32 אומר לנו, "אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כולנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל." אלוהים האב שלח את בנו היחיד לעולם וגרם לו לשאת את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, מותו על הצלב ותחייתו מן המתים, על מנת לגאול אותנו מכל חטאינו.
על מנת להושיענו מחטאי העולם ולעשות אותו לילדיו, כפי שישוע היה, אלוהים האב נתן לנו את בנו היחיד. כדי שאלוהים יעשה את כל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח ילדיו, מבורכים וצדיקים, הוא שלח את בנו היחיד כדי להיטבל. אלוהים תכנן להעניק לכל בני האדם את ברכותיו השמימיות ואת בשורת המים והרוח. אחת מהברכות האלו היא להפוך לילדו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
"אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כולנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל" (אל הרומיים 8:32). "הכל" כאן הם מתנותיו של אלוהים. אילו מתנות? אלוהים נתן לאלה אשר קיבלו את ישוע והאמינו בשמו את הזכות להפוך לילדיו – כלומר, אלה אשר האמינו בבשורת המים והרוח הפכו לילדי האלוהים. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח הם ללא חטא. הם צדיקים וילדיו המקודשים באמת של אלוהים.
אלה אשר הופכים לילדי האלוהים על ידי האמונה בכל הדברים האלה יקבלו כמתנה את מלכות אלף השנים ואת מלכות האלוהים. הצדיקים התברכו בירושה של כל התהילה של גן עדן.
"יתן לנו עמו את הכל" מפורש על ידי אחדים כמתנת רוח הקודש. הם חושבים, "האם המשמעות של זה היא שברגע שאנו מאמינים בישוע, רוח הקודש ניתנת לנו בנפרד?" אין זו האמת מכיוון שכאשר הינך מאמין בבשורת המים והרוח אתה מקבל את מחילת חטאיך ואת רוח הקודש באותו זמן. רוח הקודש אינה יכולה לשכון בלב חוטא. רוח הקודש באה אלינו באותו רגע שבו חטאינו נמחלים.
למאמינים יש יותר דברים מלבד קבלת רוח הקודש. מתנות האלוהים אינן נגמרות עד אשר כל הברכות השמימיות ניתנות לנו. בעולם זה, אנשים נוטים לחשוב שיכולות כמו לרפא, לדבר בלשונות, ולנבא הם מתנות, אך הברכות המוזכרות בקטע זה מתייחסות לכל הדברים השמיימים שאבינו האלוהים מחזיק ברשותו. במתנות, פאולוס מדבר על כל הדברים שאלוהים מעניק לילדיו אשר יש להם את צדקת האלוהים.
אלוהים אמר שהוא יתן את כל הדברים הטובים כמתנה לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח. אלוהים נתן את ברכת הלידה מחדש לאה המאמינים בבשורת המים והרוח. אלוהים נותן את כל דברי גן העדן כמתנה לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח. הנוצרים סובלים כל כך כשהם חיים העולם הזה אך כאשר מלכות האלוהים תגיע, הם יהיו עם כבוד גן העדן אשר יוענק להם.
 
 
אל תאמר שנבחרת ללא סיבה
 
אל הרומיים 34-8:33 אומר, "מי יענה בבחירי אלוהים הן אלוהים הוא המצדיק. ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלוהים והא יפגיע בעדנו."
"מי יענה בבחירי אלוהים?" האם תוכל להביא אשמה על אלה אשר אלוהים הושיע עם בשורת המים והרוח? כמובן שלא!
תיאולוגים מצטטים את קלווין ואומרים שאחדים נבחרו ללא תנאי בעוד האחרים לא. בכל אופן, אסור לנו לעולם להשתמש בביטוי "ללא תנאי" בנוכחות אלוהים. בעשותם כן, הם מראים שהם אינם מגירים את אלוהים לחלוטין, ושהדוקטרינה שלהם היא שקרית. בחירה ללא תנאי משמעותה שאלוהים אוהב אחדים ללא סיבה ושונא אחרים גם ללא סיבה. כיצד נוכל להגיד שאלוהים הוא צדיק כאשר הוא אוהב אחדים ושונא אחרים? זה לא אלוהינו. אלוהינו אוהב ודואג לכל בני האדם במשיח.
כאן, בפסוק 32 נאמר, "אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כולנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל." אלוהים נתן לנו את בנו על מנת להושיע את כל בני האדם. באמצעותו, אלוהים גרם לנו להאמין שהוא לקח את כל חטאינו באמצעות דבר המים והרוח. בפסוק 33, נאמר, "מי יענה בבחירי האלוהים?" כאן המילה "בחירי האלוהים" אינה רומזת שאלוהים בחר אחדים ללא תנאי. אלוהים בחר את אלה אשר אינם יכולים לחיות ללא ישוע המשיח ואלה שאין להם צדיקות עצמית, על מנת להלבישם בצדקתו שלו.
אלה אשר נבחרו על ידי צדקת האלוהים הם אלה אשר מאמינים ונשענים על האמת שישוע בא אל האדמה הזו, הוטבל, והקריב את עצמו על הצלב כדי לקחת את כל חטאינו. הם אלה המאמינים באלוהים, אשר הושיע אותם מחטאי העולם וכיסה אותם בצדקתו.
מי, אם כן, יכול להביא אשמה על הצדיקים? אף אחד! אף אחד אינו יכול להגיד שאמונתנו מוטעית. אף אחד אינו יכול לשפוט את אלה אשר נושעו מכל חטאיהם ונבחרו כילדי האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אלה המאמינים רק בדם שעל הצלב אינם יכולים להגיד שאלה המאמינים בבשורת המים והרוח טועים, ואינם יכולים להביא אשמה עליהם לפני אלוהים.
יש אנשים אשר טועים בשפיטת אלה הלבושים בצדקת האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אך האם זה נכון? לא! אמונתם של אלה אשר נבחרו להיות צדיקים בנוכחותו של אלוהים לעולם אינה יכולה להיות מוערכת שלא כשורה על ידי מישהו.
מי יכול להגיד שאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח הם חוטאים ויכול לשפוט בטעות את אמונתם? מזה זמן רב השמענו לכל האנשים שבעולם את בשורת המים והרוח אשר צדקת האלוהים נגלית בה.
אך אף אחד לא האשים אותנו על שלימדנו את בשורת המים והרוח. ישנם רק אחדים אשר ביקשו מאיתנו להסכים עם האמונה של הדם בלבד. אפילו הם לא יכלו להגיד שלהיות עם אמונה בבשורת המים והרוח זו טעות.
הבשורה האמיתית של המים והרוח היא הבשורה המכילה את צדקת האלוהים. זוהי הבשורה האמיתית וכל שאר הבשורות לא מושלמות. פאולוס השליח, אשר לימד את בשורת המים והרוח, אמר שלעולם לא יכולה להיות בשורה אחרת מלבד הבשורה האמיתית וטען, "והיא איננה אחרת רק שיש אנשים העוכרים אתכם וחפצים להפוך את בשרות המשיח. אבל גם אנחנו או מלאך מן השמים אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה. כמו שאמרנו כבר כן אומר עתה עוד הפעם איש כי יבשר אתכם בשורה מבלעדי אשר קיבלת חרם יהיה" (אל הגלטיים 9-1:7).
אף אחד אינו יכול להגיד שבשורת המים והרוח טועה מבחינה תנ"כית. אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח, נגדה. אם הינך מאמין שבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים היא שקר, אם כן, המשך הלאה ותמחה נגד אלוהים. גם אנו, צריכים ויכולים ללחום נגד בשורות השקר הלא שלמות המדגישות רק את הדם שעל הצלב. כיצד יכל ישוע להיצלב על חטאינו מבלי לקחת אותם קודם על עצמו באמצעות טבילתו?
 
 
אל תגיד שלמאמינים בצדקת האלוהים יש חטאים
 
"המשמעות של "להאשים" זה לבקש את הדין במשפט. היחידים אשר יכולים להאשים את אלה המאמינים בבשורת המים והרוח הם עושי רע. לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח יש אמונה בצדקת האלוהים, לכן מי יכול לשפוט כטעות את אמונתם? מי יכול להגיד שהם טועים? אין אף אחד כיוון שאלוהים הוא המצדיקם. אף אחד אינו יכול להאשים את המאמינים בבשורת המים והרוח שיש להם איזשהו חטא.
"הן אלוהים הוא המצדיק" (אל הרומיים 8:33). מי יכול להכריז שהמאמינים בבשורת המים והרוח הם חפי חטא? רק אלוהים יכול. הוא הכריז בצדקתו שהמאמינים בבשורת המים והרוח הוצדקו.
"הצדקה" אינה חלה על אלה אשר יש להם חטאים, אלה חלה על אלה אשר חטאיהם נמחלו למעשה, ואשר נעשו "חפי חטא וצדיקים." כאשר אלוהים אומר שאלה המאמינים בבשורת המים והרוח הם חפי חטא, מי יכול להעיז ולהגיד שהם טועים ושאין להם את צדקת האלוהים? אף תיאולוג בעולם הזה יכול להגיד כך.
הנצרות של היום הושחתה על ידי דוקטרינת ההתקדשות המנסה להגיע לקדושה דתית. תיאולוג באנגליה, לאחר שנשאל, "אם כנסיית האלוהים קדושה?" טען שגם בכנסיית האלוהים יש פגמים. ברור שתיאולוג זה לא הכיר את בשורת המים והרוח ולא הייתה לו אמונה בצדקת האלוהים.
אך כל מאמין בכנסיית האלוהים מאמין בבשורת המים והרוח ולגמרי חף מחטא. למרות שיתכן שהוא יהיה חלש בבשר, עדיין יש לו את צדקת האלוהים מושלמת וללא פגמים.
האם כל אחד בכנסיית האלוהים ללא חטא? כן! כנסייה זה המקום שבו המאמינים המקודשים וללא חטא מתאספים יחדיו במשיח. אם למאמינים יש חטא, אז הם אינם ילדי האלוהים. מה גורם להם להתקדש? זה, כמובן, האמונה בבשורת המים והרוח אשר גורמת להם להיות חפי חטא על ידי קבלת צדקת האלוהים. התיאולוג אמר שאפילו לכנסיית האלוהים יש פגמים כיוון שהוא לא האמין ואף לא ידע את בשורת המים והרוח.
מי יכול להעיז ולהגיד שהמאמינים בבשורת המים והרוח הם חוטאים? זהו אלוהים אשר "הצדיק" אותם. האם אנו, אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, נהיה עם חטאים רק מכיוון שאנו חלשים? ללא ספק לא! אם כן האם המשמעות היא שאין לנו חטאים אפילו עדיין שאנו עושים חטאים? כן, אין לנו חטאים! זוהי הסיבה מדוע עלינו להאמין בבשורת המים והרוח. האנשים אינם מתכוונים לעשות חטאים בכוונה אלא בגלל חולשתם.
ישנם מספר מועט של אנשים אשר למעשה מתכוונים לעשות חטא; כמעט כל העוולות נגרמות על ידי חולשותיהם של בני האדם. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח אין בליבם חטא כיוון שיש להם את צדקת האלוהים. אנו ללא חטאים כיוון שאלוהים מחק את כל חטאינו עם צדקתו. זוהי הסיבה מדוע התנ"ך אומר, "אלוהים הוא המצדיק." זה האלוהים אשר מצהיר שהמאמינים בבשורת המים והרוח אין להם חטא כיוון שיש להם את צדקתו. אנו נגאלנו מכל חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח.
אם ישוע לא היה לוקח אפילו את חטאי העתיד שלנו כיצד היינו יכולים להיגאל מכל חטאינו וכיצד היינו יכולים להגיד שאנו לא אנשים חוטאים יותר? אם אנו, לאחר שהאמנו בצדקת האלוהים עושים חטאים וחיים בחטא, האם זה עושה אותנו לא מקודשים מספיק או פוסל את גאולתנו ולפיכך מועיד אותנו חזרה לגיהינום? התשובה היא לא! אם ישועתנו הייתה באה על ידי התקדשות עצמית מי בעולם הזה היה יכול להיוושע אי פעם? אף אחד! אף אחד אינו יכול לחיות חיים מושלמים בבשר ולהתקדש על שמירת המצוות באופן שלם. לכן התנ"ך קובע, "אין צדיק אין גם אחד" (אל הרומים 3:10).
 
 
מטבעם, בני אנוש אינם יכולים לקבל את צדקת האלוהים על ידי מעשיהם
 
אלוהים שלח את בנו היחיד אשר הוטבל על ידי יוחנן והוצא להורג על הצלב, כדי להושיע את כל בני האדם מחטאי העולם. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח הופכים לצדיקים על ידי אמונתם. זוהי הסיבה מדוע הם יכולים להיות צדיקים אפילו בעולם זה. גם אברהם הפך לאבי האמונה על ידי האמונה בדבר האלוהים.
אף על פי שהרבה נוצרים אומרים שהם יכולים לקבל את צדקת האלוהים באמצעות דוקטרינת ההתקדשות, הם למעשה בורים לגבי צדקת האלוהים. מהי צדקת האלוהים? היא לגמרי שונה מצדקת אנוש, והיא הצדק של אלוהים. באיזה בשורה צדקת האלוהים נגלית? בבשורת המים והרוח צדקת האלוהים נגלית. אם נדחה את בשורת המים והרוח בלי שנאמין בה, המשמעות תהיה שאנו מתייצבים נגד אלוהים.
אף אחד אינו יכול להיוושע מחטאים או לקבל את צדקת האלוהים ללא האמונה בבשורת המים והרוח. האם מישהו יכול לצאת נגד צדקת האלוהים אפילו מעט? מזה זמן רב אני מאמין ומלמד את בשורת המים והרוח, אך לא ראיתי אף אחד היכול לעמוד נגד בשורה זו. אף אחד לא יכול להיות נגד בשורת המים והרוח בהתבססות על דבר האלוהים כיוון שבשורה זו של צדקת האלוהים נותנת לנו גאולה מושלמת ושלמה מחטאים.
 
 
מי יכול להאשים את אלה אשר יש להם את צדקת האלוהים?
 
הבה נקרא אל הרומיים 8:34, "ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלוהים והא יפגיע בעדנו." האם מישהו יכול להאשים את אלה המאמינים בצדקת האלוהים שהם מלאים בחטאים? אף אחד לא יכול.
האם מישהו יכול להאשים את המאמינים בבשורת המים והרוח אשר גאלה אותם מחטאים על ידי האמונה, שהם אנשים חוטאים? לא! "ומי הוא יאשימם?" מי יכול להגיד שהמאמינים בצדקת האלוהים הם חוטאים?
שכר החטא הוא המוות. אם יש לך חטא בליבך אתה הולך לגיהינום. אלוהים שופט את האנשים כיוון שיש להם חטא. אך אלה אשר חטאיהם נלקחו על ידי אמונתם בצדקת האלוהים, אינם נשפטים על ידי אלוהים כיוון שאין להם חטאים אשר יש צורך לשופטם. כאשר אלוהים בעצמו אינו שופט את אלה המאמינים בצדקת האלוהים, מי יכול להעז להרשיעם? אם למאמין בישוע המשיח יש חטא, הוא חוטא אשר יישפט ויורשע על ידי אלוהים. חוטאים יישפטו על ידי אלוהים על חטאיהם שבליבם ויורחקו על ידי אנשים אחרים. אך המאמין במשיח מאמין בבשורת המים והרוח ומקבל את צדקת האלוהים, אדם זה הוא חף מחטא לפני אלוהים ואף אחד אינו יכול להאשימו. גם אין חטא במצפונו של אדם שכזה.
"ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלוהים והא יפגיע בעדנו." ישוע, בן האלוהים, בא אל האדמה כדי לתת לנו את צדקת האלוהים, קיבל טבילה מיוחנן כדי לשאת את כל חטאינו, מת על הצלב כשהוא שופך את דמו, וקם לתחייה מן המתים כדי להפוך למושיענו. עתה הוא יושב לימינו של אלוהים ומשתדל למעננו כמושיענו.
גם רוח הקודש מתפללת למען אלה אשר יש להם את צדקת האלוהים. ישוע מתפלל למעננו בגן עדן. גם רוח הקודש מתפללת למעננו אל אלוהים האב, אך בצורה שונה, עם "אנחות" אשר אינן יכולות להיות מבוטאות, כל פעם שאנו חלשים בליבנו.
עד כמה מושלמת היא צדקת האלוהים בליבם של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח? השלמות של צדקת האלוהים אומרת לנו גם שבשורת המים והרוח היא ללא פגמים ומושלמת.