Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

בהתאם לטענתך, אם אנו אומרים שישוע כבר ביטל את כל חטאי העבר, ההוה והעתיד שלנו. כיצד ייראה עתידו של אדם אם הוא ימשיך לבצע חטאים רק מכיוון שהוא יחשוב על העובדה שחטאיו נמחלו באמצעות האמונה בטבילתו של ישוע וצלבו?

ראשית אני מודה לך על שהעלית את השאלה על בשורת המים והרוח.
השאלה ששאלת נשאלת על ידי הרבה נוצרים לפני שהם נולדים מחדש. אני יודע שאלתך התעוררה מהחשש האם זה תקין למאמין בישוע לבצע חטאים גם בעתיד. בכל אופן אני רוצה להגיד לך שאנשים המאמינים בבשורת המים והרוח לא יכולים לנהל את חייהם לפי תאורך אלא במקום זאת חיים חיי קודש. ראשית עליך לחשוב על חלק זה: אם באמת רוח הקודש נמצאת בך אפילו אם לא תרצה לעשות כך אתה תניב פירות קדושים. מצד שני, אם אתה לא בעל רוח קודש, לא משנה עד כמה תנסה, לא תהייה מסוגל להניב פירות רוחניים. כיצד אדם יכול להניב פירות רוחניים אפילו אם הוא מאמין בישוע, אם אין לו את רוח הקודש בליבו? ישוע אמר שעץ רע לעולם לא יוכל להניב פירות טובים (מתי17- 7:18).
עכשיו ברצוני לשאול אותך שאלה וגם לענות עליה: אתה מאמין בישוע, אך האם אתה באמת מצליח לנהל את חייך בעולם החוטא? האם אתה חי כמשרתו הצדיק של אלוהים, מתגבר על עולם החטאים, משרת את אלוהים ומאפשר לאחרים להשתחרר מחטאיהם על ידי העברת בשורת המים הרוח שאלוהים מדבר עליה? האם באמת נהפכת לצדיק ללא רבב של חטא לאחר שהאמנת בישוע? האמונה והבשורה היחידה שמאפשרת לך לענות על שאלות אלו היא בשורת המים והרוח שאלוהים העיד עליה בברית הישנה ובברית החדשה. אני בהחלט לא מנסה למשוך אותך מאחד הפלגים הרבים שקיימים בנצרות המודרנית  אל תוך כת דתית.
אנו ממשכים לחטוא בעולם אפילו לאחר שאנו מאמינים בישוע. בכל זאת אדוננו הוטבל על ידי יוחנן והקיז דמו על הצלב כדי להצילנו מכל חטאי העולם. לכן ישוע עשה למעננו מעשה צדיק ונצלנו מחטאי העולם גם על ידי אמונתנו בצדקתו של אלוהים ובטבילתו ודמו של ישוע אשר סילקה את חטאנו.
אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה: האם אתה משוחרר מחטאי מצפונך? לאחר שהאמנת בישוע, האם אתה לא חוטא בדיוק כפי שהיית לפני שהאמנת בו? אם זה נכון, זה קרוב לוודאי בגלל שלא ידעת על בשורת המים והרוח ולכן נכשלת בגלל הסחת הדעת הטבועה בבשרך ומכיוון שלא החזקת את הרוח בליבך. אפילו אם אתה מאמין אמיתי בישוע  אתה יכול להימלט ממחשבות הגוף על ידי לקיחת הבשורה של המים והרוח. אתה צריך להשליך את המחשבות הגשמיות ולחזור לדבריו הכתובים של אלוהים על מנת להבין את העובדה שבשורת המים והרוח היא אמיתית.
יש הרבה אנשים בעולם שאף על פי שהם אומרים שהם מאמינים בישוע שינו את חוקי הגאולה בהתאם לרצונותיהם. אם אתה אחד מאותם אנשים אלו אתה תנטש על ידי אלוהים בסוף הימים. אני מקווה שזה לא יקרה לאף אחד בעולם הזה. אני מאמין שאתה אדם המאמין שהצלב של ישוע והדם הם הדברים היחידים שיכולים להצילך, ושאלת את שאלתך מתוך רצון לחיות את שארית חייך ללא חטאים. מכל מקום מחשבותיך הם מחשבות הבשר אשר הם: "לא תשתעבד לתורת אלוהים ואף איננה יכולה" (אל הרומיים 8:7) פאולוס אמר: "ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצויים לאלוהים" (אל הרומיים1- 8:4).
אם אתה באמת רוצה שתהיה בך אמונה כפי שאלוהים רוצה, אתה צריך להאמין בעבודתו המצוינת של ישוע שבא לעולם הזה דרך מרים הבתולה, העביר את חטאי האנושות באמצעות הטבילה שקיבל מיוחנן המטביל בנהר הירדן ועל ידי כך מילא את צדקותו של אלוהים.
מי אתה חושב יכול לבצע את מעשי הצדק של אלוהים אדם צדיק או חוטא? אדם חוטא הוא עדיין בתוך החטא מכיוון שהוא לא קיבל את מחילת החטאים לפני אלוהים. לכן הדבר היחידי שממתין לאדם כזה הוא משפט על חטאיו. אלוהים לא יכול לאפשר לחוטא להיכנס לממלכתו מכיוון ש "כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע" (תהילים 5:4). אלוהים אמר שאם חוטא יבוא אליו ויבקש ממנו משהוא הוא לא יקשיב לתפילת החוטא מכיוון ש "עוונתכם מבדילים בינכם לבין אלוהכם." (ישעיה1- 59:2). החוטא יושלך לגיהינום מכיוון שעונש החטא הוא מוות.
רק צדיקים שהופכים לקדושים ולכן אין להם חטא בליבם יכולים לעשות מעשים צדיקים ובנוסף לכך רוח הקודש תשכון בליבם שאין בו חטא לאחר שהאמינו בטבילת ישוע ובצלב. השליח פטרוס אמר בחג השבועות: "שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקיבלתם את מתנת רוח הקודש" (מעשי השליחים 2:38) מה שהפסוק הזה אומר הוא, שאנשים צריכים באמת להאמין בישוע שהוטבל על ידי יוחנן, כיסה את הצלב בדמו וקם לתחיה. לאחר שהם יאמינו בכך הם צריכים להיטבל בשמו של ישוע המשיח כסמל לאמונתם. ישוע ציוה את תלמידיו להטביל כל אדם בשם האב הבן ורוח הקודש (מתי 28:19). בנוסף על כך פאולוס השליח אמר: "כי מי שאין בו רוח המשיח אינו שלו" (אל הרומיים 9:8). אלוהים נתן את רוח הקודש לצדיקים כדי לסמן אותם כילדיו. אין רוח בחוטאים כיוון שהם בעלי חטא. רוח הקודש לא אוהבת חטא אלא מעדיפה קדושה (מתרחקת מהחטא). רוח הקודש גם מדריכה את הצדיקים בדרך הצדק ומובילה אותם לפעול לפי רצון האב. ובכן, מהו רצון האב? רצון האב הוא להפיץ את בשורת המים והרוח לאנשים מכל האומות ולהטביל אותם בהתאם להסמכה הנפלאה.
גופם של הצדיקים והרשעים מבצע חטאים עד יום מותם. אך ישוע עשה מעשה צדיק על ידי טבילתו ודמו של סילוק החטאים שאנשים מבצעים באמצעות גופם וליבם. זוהי הצדקה של אלוהים שישוע קיים. לכן נאמר בתנ"ך "כי תגלה בה צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה" (אל הרומיים 1:17). אדם שקיבל את מחילת החטאים לאחר שהאמין בצדקתו של אלוהים יגבר על יעודו של הגוף לחטוא ובמקום זאת יפעל על פי הצדק. זה יתכן רק בגלל רוח הקודש שבאה לאלו המאמינים בבשורת המים והרוח. כל חטאי העבר ההווה והעתיד הועברו לישוע כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל. גופם של הצדיקים מת יחד עם ישוע עקב עוונותיהם. כאשר אדם מאמין בכך הוא מתאחד עם ישוע ועם דמות מותו וזה יהיה גם המשפט על חטאיו.(אל הרומיים פרק 6).
לכן אף על פי שגופו של הצדיק מת עם ישוע על הצלב, אין לו ברירה אלא להמשיך לחטוא בחייו. רוח הקודש ששוכנת בליבו מדריכה אותו וכך הוא יכול לחיות על פיה. צדיק פועל לפי רוח הקודש ועושה את עבודתו מכיוון שהיא שוכנת בו. אפילו בזמן השליחים הרבה אנשים האמינו שאנשים המאמינים בבשורת המים והרוח אינם יכולים לחיות את כל שארית חייהם באורח קדוש כיוון שאין להם חטאים בלב. בכל אופן, אנשים מסוג זה לא הבינו באופן נכון את הבשורה של המים והרוח שהשליחים מסרו בגלל המחשבה האינסטינקטיבית של גופם. לכן פאולוס השליח אמר להם: "אם כן מה נאמר הנעמוד בחטא למען ירבה החסד. חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו" (אל הרומים 1- 6:2) והוא הוסיף: "אודה לאלוהים בישוע משיח  אדוננו. לכן בשיכלי הנני עבד לתורת האלוהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא" (אל הרומיים 7:25).
מסקנה: גוף הצדיקים הוא עדיין לא מושלם ואין לו ברירה אלא להמשיך לחטוא. אך הם עדיין פועלים תחת רוח הקודש ומלמדים את הבשורה לכל העולם. הצדיקים פוסעים ברוחניות מכיוון שליבם מצא מנוחה תחת החסד. "ועתה ההנחטא יען איננו תחת יד התורה כי אם תחת יד החסד חלילה. הלא ידעתם כי לאשר תתנו את נפשכם להיות עבדיו לסור למשמעותו הן עבדים אתם לאשר תשמעו לו אם לחטא אלי מוות אם למשמעת אלי צדקה" (אל הרומיים15- 6:16)
בדיוק כפי שפרח אמיתי שונה מפרח מלאכותי. השליט שבלב הצדיק והשליט בלב החוטא שונים. מכיוון שהשליטה בליבו של הצדיק היא רוח הקודש הוא מסוגל לפסוע ברוחניות ולפעול בדרך הצדק שמשמחת את אלוהים. מצד שני לחוטא אין שום ברירה אלא להמשיך לחטוא מכיון שהשליט שלו הוא החטא בעצמו. החוטא לא מסוגל לנהל חיי קודש מכיוון שהוא לא מחזיק ברוח בגלל עוונותיו.
האמונה שהמאמינים בבשורת המים והרוח לא יכולים לנהל חיי קודש היא טעות שמגיעה מהמחשבות האינסטינקטיביות של הגוף.  בימנו, הרבה אנשים לא מבינים את חיי הצדיקים אפילו שהם מכירים בבשורת המים והרוח כבשורת אמת, מכיוון שהם לא יודעים עליה וגם לא קיבלו אותה בליבם.
מה אתה חושב על עבודת הצדיקים שמקריבים כל כך הרבה על מנת להפיץ את הבשורה לכל העולם?  בהתאם למחשבותיך, מדוע אתה חושב שאנו האנשים המאמינים בבשורת המים והרוח נבצע חטאים בכוונה תחילה כאמתלה לבשורה? הצדיקים עושים דברים טובים על ידי אמונתם באמת ובצדקתו של אלוהים. אלו שנוהגים לפי הצדק הם הילודים של אלוהים. אנו רק מאפשרים לשאר האנשים לדעת על הבשורה שישוע שטף את כל חטאיהם על ידי טבילתו ודמו. נוסף על כך אנו מקווים שאתה ואחרים תקבלו מחילה מחטאי העולם בזכות האמונה בבשורת המים והרוח ותפגשו את ישוע בסוף הימים.