Search

BUKU CETAK GRATIS,
BUKU ELEKTRONIK, DAN BUKU AUDIO

KEMAH SUCI: Gambaran Terperinci Mengenai Yesus Kristus (I)
  • ISBN8983143479
  • Halaman438

Indonesia 9

KEMAH SUCI: Gambaran Terperinci Mengenai Yesus Kristus (I)

Rev. Paul C. Jong

DAFTAR ISI 
 
Pendahuluan 
1. Keselamatan Orang Berdosa Yang Dinyatakan Di Dalam Kemah Suci (Keluaran 27:9-21) 
2. Tuhan Kita Yang Menderita Bagi Kita (Yesaya 52:13-53:9) 
3. Jahweh Tuhan Yang Hidup (Keluaran 34:1-8) 
4. Alasan Mengapa Allah Memanggil Musa ke Gunung Sinai (Keluaran 19:1-6) 
5. Bagaimana Bangsa Israel Sampai Memberikan Korban di Kemah Suci: Latar Belakang Sejarah (Kejadian 15:1-21) 
6. Janji Allah Yang Ditetapkan di dalam Perjanjian Sunat Masih Efektif Untuk Kita (Kejadian 17:1-14) 
7. Bahan Bangunan Kemah Suci Yang Meletakkan Dasar Untuk Iman (Keluaran 25:1-9) 
8. Warna Pintu Gerbang Pelataran Kemah Suci (Keluaran 27:9-19) 
9. Iman Yang Dinyatakan Di Mezbah Korban Bakaran (Keluaran 27:1-8) 
10. Iman Yang Dinyatakan Di Dalam Bejana Pembasuhan (Keluaran 30:17-21) 
11. Kesaksian Keselamatan 
 
Bagaimana kita bisa menemukan kebenaran yang tersembunyi di dalam Kemah Suci? Hanya dengan mengenal Injil air dan Roh, hakekat yang sebenarnya dari Kemah Suci, kita bisa dengan benar memahami dan mengetahui jawaban untuk pertanyaan ini.
Pada kenyataannya, kain biru dan kain ungu, kain kirmizi dan dari lenan halus ynag ada di pintu gerbang pelataran Kemah Suci menunjukkan kepada kita karya Jahshua Kristus di dalam masa Perjanjian Baru yang sudah menyelamatkan semua manusia. Dengan cara ini, Firman Perjanjian Lama tentang Kemah Suci dan Firman Perjanjian Baru sangat berhubungan erat satu dengan lainnya, seperti rajutan kain lenan halus. Namun, sayangnya, kebenaran ini sudah tersembunyi untuk waktu yang lama bagi setiap pencari kebenaran di dalam kekristenan.
Dengan datang ke dunia ini, Jahshua Kristus dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahNya di kayu Salib. Tanpa memahami dan percaya kepada Injil air dan Roh, tidak ada di antara kita yang akan bisa menemukan kebenaran yang dinyatakan di dalam Kemah Suci. Kita sekarang harus memahami kebenaran Kemah Suci ini dan percaya kepada hal ini. Kita semua perlu memahami dan percaya kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam kain biru dan kain ungu, kain kirmizi dan dari lenan halus di pintu gerbang pelataran Kemah Suci.
Unduh Buku Elektronik
PDF EPUB
Buku Audio
Buku Audio

Buku-buku yang terkait dengan judul ini