Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-5] Czy Chcecie Mieć Wspólnotę z Duchem Świętym? (I List Jana 1:1-10)

Czy Chcecie Mieć Wspólnotę z Duchem Świętym?
(I List Jana 1:1-10)
„To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o Słowie życia; (Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o Nim, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione). To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa”.
 
Jaki jest niezbędny warunek wspólnoty z Duchem Świętym?
Najpierw powinniśmy poznać i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha i oczyścić się ze wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę.
 
Jeśli chcesz mieć wspólnotę z Duchem Świętym, po pierwsze, musisz wiedzieć, że nawet mały grzech przed Panem uniemożliwia taką wspólnotę. Możesz pomyśleć: „Jak człowiek może nie mieć nawet odrobiny grzechu przed Panem?” Ale jeśli naprawdę pragniesz wspólnoty z Panem, to w twoim sercu nie powinno być ciemności. Dlatego, aby mieć społeczność z Panem, musicie wiedzieć o tym, że musicie wierzyć w ewangelię odkupienia i oczyścić się ze wszystkich grzechów.
Jeśli naprawdę chcesz mieć społeczność z Duchem Świętym, to najpierw powinieneś poznać i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha oraz oczyścić swoje grzechy poprzez wiarę. Jeśli nie znasz ewangelii wody i Ducha i nie przyjmujesz jej do serca, to nie powinieneś nawet myśleć o społeczności z Panem. Społeczność z Duchem Świętym jest możliwa tylko wtedy, gdy wszystkie twoje grzechy zostaną usunięte z twojego serca poprzez ewangelię wody i Ducha.
Wszystkie grzechy można wymazać z umysłu każdego prawdą Jego wody i Ducha. Pan pobłogosławi cię Duchem Świętym, kiedy wierzysz w cudowną ewangelię wody i Ducha. Czy naprawdę chcesz mieć społeczność z Panem i Duchem Świętym? Rozpoznaj swoje grzechy i uwierz w piękną ewangelię, aby oczyścić się z grzechu. Potem możesz naprawdę mieć wspólnotę z Panem.
Jeśli chcesz mieć społeczność z Panem, musisz uwierzyć w chrzest, który Jezus przyjął od Jana w rzece Jordan, a także uwierzyć w Jego krew na Krzyżu. Jeśli ludzie naprawdę chcą mieć wspólnotę z Duchem Świętym, powinni wiedzieć, kim jest Duch Święty. Duch Święty jest Święty. Dlatego może zamieszkać tylko w tych, którzy wierzą w cudowną ewangelię.
Spójrzmy na wyznanie kogoś, kogo grzechy zostały oczyszczone poprzez wiarę w chrzest Jezusa od Jana i w Jego krew, i który teraz ma społeczność z Duchem Świętym.
„Na tym świecie jest wielu różnych ludzi i każdy żyje własnymi myślami i na swój sposób. Byłem taki jak oni. Miałem bardzo zwyczajne życie i od dzieciństwa chodziłem z matką do kościoła i naturalnie wierzyłem w Boga. Mój ojciec był ateistą i często krytykował mnie za moje przekonania, natomiast reszta rodziny chodziła do kościoła. Chodzenie do kościoła było ważną częścią mojego życia.
Jednak w okresie dorastania, widząc przykutego do łóżka ojca, przychodziło mi do głowy wiele myśli dotyczących takich rzeczy jak życie i śmierć, Niebo i Piekło. Większość ludzi twierdziła, że jeśli uwierzę w Boga, będę mógł wejść do Nieba i stać się Jego dzieckiem, ale nigdy nie byłem tego pewien. Nigdy nie byłem pewien, czy zostanę Jego dzieckiem. Nauczyłem się, że jeśli czynię dobro na ziemi, to mogę wejść do Nieba, więc starałem się czynić dobro wśród potrzebujących.
Jednak gdzieś w moim sercu wiedziałem, że zgrzeszyłem. Mogłem wyglądać na dobrą osobę dla innych, ale nie mogłem nie czuć się winnym za swoje grzechy. W tym czasie przyzwyczaiłem się chodzić do kościoła i modlić się: „Proszę, pozwól mi stać się naprawdę Twoim dzieckiem. Proszę, powiedz mi prawdę”. Modląc się, nabrałem nowego pragnienia w moim sercu. Ilekroć słuchałem nauki Jego słów, nie mogłem zrozumieć ani zobaczyć tych słów. Byłem wyczerpany pustką mojego życia, moim grzechem, śmiercią itp.
Miałem takie myśli, jak: „Chcę narodzić się na nowo. Jeśli narodzę się na nowo, nie będę tak żyć”. Ale pomimo tych myśli coraz rzadziej chodziłem do kościoła i tak mój okres dorastania minął. Musiałem teraz znaleźć pracę, ale było to trudniejsze niż myślałem. Byłem jeszcze bardziej zestresowany i nieważne jak bardzo się starałem, nie mogłem się uśmiechnąć. Patrząc na siebie jako osobę z pustym sercem, wpadłem w depresję. W tym czasie usłyszałem ewangelię od mojego starszego brata.
„Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą sprzed oblicza Pana czasy ochłody” (Dzieje Apostolskie 3:19). A dokładnie to była ewangelia wody i Ducha. Na poprzednich spotkaniach kościelnych dowiedziałem się tylko, że Jezus umarł na Krzyżu za nasze grzechy. Ale ta ewangelia powiedziała mi, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby zgładzić nasze grzechy i został osądzony za nasze grzechy na Krzyżu.
Całe życie chodziłem do kościoła i udawałem, że jestem dzieckiem Bożym, ale zawiodłem. Próbowałem zrozumieć znaczenie Jego słów, ale zawiodłem. Jednak, kiedy usłyszałem cudowną ewangelię wody i Ducha i uwierzyłem w nią, grzech we mnie i wszystko, co mnie dręczyło, zniknęło, a moje serce stało się spokojne.
Myślałem, że gdybym tylko z entuzjazmem wierzył w Boga i chodził do kościoła ze wzorową frekwencją, to poszedłbym do Nieba. Ale Bóg posłał mi ewangelię wody i Ducha, a moje grzechy zostały przebaczone. Dał mi dar Ducha Świętego. Zanim otrzymałem Jego odkupienie, nie wiedziałem o Duchu Świętym ani o pojęciu mówienia językami. Po prostu chodziłem do kościoła i wierzyłem, że jeśli będę szczerze żył i służył mojemu kościołowi, to Bóg mnie pobłogosławi. Ale zdałem sobie sprawę, że mogłem otrzymać Ducha Świętego tylko wtedy, gdy moje grzechy zostały przebaczone poprzez cudowną ewangelię wody i Ducha.
W moim poprzednim życiu ciągle grzeszyłem, chociaż wierzyłem w Boga. Żyłem obojętnym życiem, nie wiedząc, jak ważne jest otrzymanie Ducha Świętego. Ale poprzez Jego sługę, który głosił piękną ewangelię według Biblii, uwierzyłem i poznałem, że Duch Święty zamieszkał także we mnie.
Po otrzymaniu odkupienia na początku nie byłem przekonany, czy Duch Święty jest we mnie, czy też nie. Jednak nieustannie studiowałem Jego słowa i zdałem sobie sprawę, że w moim sercu rozkwitła nowa wiara i że otrzymałem dar zamieszkiwania Ducha Świętego. Czuję się przekonany, że Duch Święty mieszka we mnie! Kiedy otrzymałem przebaczenie moich grzechów, dowiedziałem się, że tylko ci, którzy są wolni od grzechu, mogą stać się dziećmi Bożymi i otrzymać Ducha Świętego.
Wiedziałem też, że moje wysiłki, by wyglądać doskonale w Jego oczach lub żyć doskonale, nigdy nie pozwolą mi otrzymać Ducha Świętego. Bóg przychodzi do tych, którzy wiedzą, że są grzesznikami, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Spotyka tych, którzy bardzo Go szukają i potrzebują.
Sprawił, że zobaczyłem, że czynienie dobra i wiara w Boga z nieprzemyślaną lekkomyślnością nie doprowadzi mnie do Nieba i że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić mnie od moich grzechów poprzez wspaniałą ewangelię wody i Ducha. Dał mi Ducha Świętego, aby zamieszkał we mnie na zawsze.
Dziękuję Panu, że uczynił mnie Swoim dzieckiem i pobłogosławił zamieszkującym mnie Duchem Świętym. Gdyby nie Pan, nadal miałbym grzech w sercu i zostałbym skazany na wieczne dożywocie w piekle”.
Podobnie kiedyś wierzyłem tylko w krew na Krzyżu i nie mogłem otrzymać Ducha Świętego, nawet gdybym chciał. W tamtym czasie wierzyłem w Jezusa, lecz miałem grzech w sercu, który uniemożliwił mi przyjęcie Ducha Świętego. Grzesznik nie może przyjąć Ducha Świętego do swojego serca. Mimo to wielu grzeszników próbuje otrzymać Ducha Świętego, nawet gdy ich serca są pełne grzechu.
Jeśli naprawdę chcecie otrzymać Ducha Świętego i mieć z Nim społeczność, musicie uwierzyć w cudowną ewangelię wody i Ducha i uzyskać odkupienie. Czy nadal jesteście grzesznikami? Możecie usłyszeć prawdziwą ewangelię od tych, którzy już otrzymali Ducha Świętego. Ci, którzy chcą mieć społeczność z Duchem Świętym, muszą mieć spragnione serce i ufać cudownej ewangelii wody i Ducha.
Tylko sprawiedliwi mogą usłyszeć słowa Ducha Świętego poprzez kościół. Mogą żyć swoim życiem wiary, słuchając cudownej ewangelii, lecz grzesznicy żyją swoim przeklętym życiem przeznaczonym na piekło, nigdy nie słysząc ewangelii.
Dlatego musicie poznać ewangelię wody i Ducha. Dlaczego musicie wierzyć w tę ewangelię? Musicie uciec od religii prawa i zbudować wiarę w cudowną ewangelię opartą na słowach Boga. Uczniowie Jezusa podążali za tą wspaniałą ewangelią i teraz należy ona do tych, którzy otrzymali Ducha Świętego. Piękna ewangelia wody i Ducha jest dokładnie taka sama, jak ta, której przestrzegali apostołowie na początku wczesnego kościoła. Wszyscy chrześcijanie muszą otrzymać Ducha Świętego. Tylko wtedy mogą stać się dziećmi Bożymi.
Ci, którzy nadal nie wierzą w cudowną ewangelię wody i Ducha, muszą mieć grzech w swoich sercach. Nie mogą mieć społeczności z Duchem Świętym. Aby mieć z Nim wspólnotę, muszą najpierw uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą dał im Bóg, i otrzymać Ducha Świętego.
 
 

Biblia wielokrotnie mówi o Duchu Świętym

 
Zamieszkiwanie Ducha Świętego rozpoczęło się po zmartwychwstaniu Jezusa. Teraz jest czas zbawienia i czas Jego bezgranicznej łaski. Jednak to naprawdę przykre, jeśli nie otrzymamy ewangelii wody i Ducha, i jeśli żyjemy bez wspólnoty z Duchem Świętym.
Czy macie społeczność z Duchem Świętym? Czy też może nie możecie mieć społeczności z Duchem Świętym z powodu swoich grzechów? Dowiedzcie się o ewangelii wody i Ducha, którą dał wam Bóg, i wierzcie w nią. Jeśli uwierzycie w ewangelię wody i Ducha, Duch Święty zamieszka w waszych sercach i będzie waszym towarzyszem. Duch Święty mieszka tylko w sercach tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty często objawia Swoją wolę w sercach sprawiedliwych. Służba Pawła wraz z Duchem Świętym polegała na szerzeniu cudownej ewangelii.
Jak możecie rozpoznać kogoś, kto otrzymał Ducha Świętego? Jaki jest punkt odniesienia? Punktem odniesienia jest to, czy wierzy on w cudowną ewangelię wody i Ducha. Jeśli dana osoba zna i wierzy we wspaniałą ewangelię wody i Ducha, to jest osobą zamieszkałą przez Ducha Świętego.
Duch Święty nie mieszka w tych, którzy nie wierzą w cudowną ewangelię. Duch Święty mieszka tylko w tych, którzy wierzą w przebaczenie grzechów, które pochodzi z chrztu, który Jezus przyjął od Jana i Jego krew na Krzyżu. Czy chcecie mieć społeczność z Duchem Świętym?
Czy wiesz, jaką ewangelię musisz zrozumieć, aby otrzymać Ducha Świętego i mieć z Nim społeczność? Cudowna ewangelia znajduje się w wierze w chrzest Jezusa przez Jana i Jego krwi na Krzyżu. Jeśli nie uwierzycie w ewangelię wody i Ducha, wasze grzechy nie będą odpuszczone i dlatego Duch Święty nie może w was mieszkać. Duch Święty wymaga, aby ludzie wierzyli w ewangelię wody i Ducha, aby mogli Go przyjąć.
Duch Święty nie może mieszkać w sercach grzeszników. Jeśli chcecie otrzymać Ducha Świętego, musicie najpierw uwierzyć we wspaniałą ewangelię, aby oczyścić się ze wszystkich swoich grzechów. Ponadto, jeśli chcecie mieć społeczność z Duchem Świętym, powinniście być oddani głoszeniu cudownej ewangelii. Jeśli chcecie być prowadzeni przez Ducha Świętego, musicie kochać cudowną ewangelię i starać się ją szerzyć, dokądkolwiek się udacie. Duch Święty jest z tymi, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha.
Duch Święty zamieszkuje tylko w sprawiedliwych, wierzących we wspaniałą ewangelię. Tylko sprawiedliwi, ci, którzy wierzą w cudowną ewangelię, mogą mieć społeczność z Duchem Świętym. Wspaniała ewangelia, którą aprobuje Duch Święty, to ewangelia, która została dokonana przez chrzest Jezusa od Jana i Jego krew (I List Jana 5:3-7).
Piotr także uwierzył we wspaniałą ewangelię i powiedział: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (I List Piotra 3:21). W Biblii „woda” często oznacza chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela.
Ci, którzy są w stanie otrzymać Ducha Świętego, otrzymali odkupienie dzięki cudownej ewangelii i są wolni od wszelkiego grzechu. Ci, którzy wierzą we wspaniałą ewangelię, mogą czcić Ojca w duchu i prawdzie pod przewodnictwem Ducha (Ewangelia Jana 4:23). Duch Święty pomaga sprawiedliwym żyć życiem wypełnionym Duchem Świętym. Ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, mogą żyć wiecznie, chwaląc Pana. Duch Święty gwarantuje, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Możemy żyć wiecznie w ewangelii wody i Ducha oraz w Duchu Świętym.
 
 

Duch Święty nie ma wspólnoty z tymi, którzy zwodzą samych siebie

 
Duch Święty mówi grzesznikom w I Liście Jana 1:8: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy”. Duch Święty nie może mieszkać w tych, którzy zwodzą samych siebie. Duch Święty upomina grzeszników, mówiąc: „Dlaczego nie uwierzyliście we wspaniałą ewangelię dokonaną przez chrzest Jezusa i Jego krew?”
Przyjrzymy się wyznaniu narodzonego na nowo chrześcijanina, który początkowo wierzył, że otrzymał Ducha Świętego bez dowodów chrztu Jezusa i Jego krwi. Ten człowiek teraz wierzy w ewangelię wody i krwi i otrzymał Ducha Świętego. W tym miejscu powinniśmy dokładnie wskazać, w kim mieszka Duch Święty.
„Bóg zaczął żyć w moim sercu, kiedy zrozumiałem powód mojego istnienia na tym świecie. Patrząc na siebie, myślę, że sama moja słabość do życia w tym okrutnym świecie, wyszła z pragnienia Boga. Nie szukałem Boga, ale naturalnie zaakceptowałem Jego istnienie, ponieważ On tam jest, pomimo, że nie jest widoczny. Oczywiście zadawałem sobie pytanie: „Czy On naprawdę tam jest?”, ale nawet myśl o tym przerażała mnie, ponieważ mocno wierzę, że jest Stwórcą wszystkiego.
Ci, którzy odrzucili Boga, wydawali się głupi, ale pod pewnymi względami znacznie potężniejsi ode mnie. Wydawało się, że sami mogą przejść przez wszystko, a z drugiej strony ja wyglądałem na słabego głupka. Ale ponieważ miałem nadzieję na życie po śmierci, patrzyłem na Boga z jeszcze większym szacunkiem. Zastanawiałem się, czy Niebo jest miejscem dla ludzi takich jak ja, zawsze wybrakowanych. I to pytanie sprawiło, że życzyłem sobie jeszcze bardziej Niebiańskiego Raju.
Moi rodzice patrzyli z góry na ludzi wierzących, a moje rodzeństwo bez oddania chodziło do kościoła. Myśleli, że moje oddanie Kościołowi wkrótce osłabnie, więc nie powstrzymywali mnie przed chodzeniem do kościoła, dopóki nie poszedłem do gimnazjum. Więc chodziłem od kościoła do kościoła, aż w końcu zacząłem chodzić do małego kościoła w pobliżu mojego domu, dopóki nie poszedłem na studia.
Powodem, dla którego zdecydowałem się uczęszczać do tego kościoła, było to, że położyli silny nacisk na ewangelię. Pastor kościoła był ewangelicznym odrodzicielem, który pozornie nie robił nic, co mogłoby naruszyć słowa Biblii. Miałem powody, aby szczerze wieść religijne życie, nawet wtedy, gdy byłem zgnębiony i zestresowany moim studiowaniem. 
Powodem było to, że kiedy ludzie nazywali moich współwyznawców poganami, wierzyłem, że mój kościół ma rację i byłem pewien, że pójdę do Nieba. Ta pewność została oparta na ewangelii. Powiedzieli, że grzesznicy nie mogą wejść do bram Nieba, ale ludzie z innych kościołów także powiedzieli, że ich serca są pełne grzechu. Zanim zacząłem chodzić do kościoła, również wierzyłem, że ludzie w moim kościele byli grzesznikami, więc nie zastanawiałem się zbytnio nad tą krytyką.
Ale ci tak zwani członkowie ewangelicznego ruchu odnowy różnili się od tego, czego doświadczyłem w przeszłości. Powiedzieli, że jeśli wierzymy w Jezusa we właściwy sposób, jesteśmy bezgrzeszni. I tylko ci, którzy są bezgrzeszni, mogą iść do Nieba. Powiedzieli również, że Jezus przyniósł nam sprawiedliwość na Krzyżu i dlatego nie byliśmy grzesznikami, ale prawymi ludźmi. Na początku nie wierzyłem w to, ale kiedy o tym pomyślałem, miało to sens. Byłem młody i myślałem, że gdybym chciał iść do Nieba, Bóg wpuściłby mnie tylko wtedy, gdybym był bezgrzeszny, bo Bóg gardzi grzechem.
Ten kościół miał inne wierzenia niż te do których byłem przyzwyczajony, a i rytuał nabożeństw też był trochę inny. Ale ponieważ Niebo jest miejscem, do którego mogą wejść tylko nieliczni wybrani, wydawało się, że ludzie w tym kościele przyjęli właściwe wierzenia. Ponieważ kościół kładł nacisk na ciało i krew Jezusa, w każdą niedzielę braliśmy kęs chleba i popijaliśmy wino. Ponieważ ta ceremonia była oparta na słowach Biblii, przyjąłem ją. Ale później dowiedziałem się, że ludzie po prostu brali udział w rytuale, nie rozumiejąc jego prawdziwego znaczenia.
Wierzyłem, że Duch Święty mieszka w sercach wierzących i prawych i że wysłuchuje wszystkich ich modlitw. Więc wierzyłem, że Duch Święty mieszka we mnie. Byłem pewien, że Bóg jest moim towarzyszem i nigdy nie wątpiłem w ewangelię, w którą wierzyłem. Kiedy przechodziłem przez ciężkie czasy, rozmawiałem z Bogiem, jakby był tuż obok mnie. Wierzyłem, że mnie wysłucha, kiedy mówiłem Mu rzeczy, o których nie mogłem powiedzieć nikomu innemu. Więc ufałem Mu i polegałem na Nim.
Nie mogłem zrozumieć tych, którzy chodzili na spotkania odnowy, aby mówić językami i śmiałem się z tych, którzy uczestniczyli w nabożeństwach postu. Patrząc na takie wysiłki, pomyślałem: „Dlaczego podejmują takie bezsensowne wysiłki, aby otrzymać Ducha Świętego? Duch Święty przychodzi na nich tylko wtedy, gdy są bezgrzeszni i zawsze z nimi pozostaje. Muszą być grzesznikami. Nie zstąpiłby na nich nawet przy wszystkich ich wysiłkach”. Współczułem im. Myślałem, że są tacy głupi. Mając to na uwadze, zacząłem myśleć, że moja wiara w ewangelię była najlepszą, a wierzenia innych były kłamstwem.
Arogancja mego serca osiągnęła szczyt. Przez 10 lat prowadziłem własne życie religijne. Ale z biegiem czasu pytania zaczęły pojawiać się w moim umyśle i sercu. Pomyślałem: „Jestem bezgrzeszny z powodu ewangelii krwi na Krzyżu, ale czy wszyscy inni wierzący także są bezgrzeszni? Czy oni też naprawdę wierzą w tę ewangelię?”. Nie wiedziałem, dlaczego zacząłem zadawać te pytania. Po prostu przyszły mi do głowy pytania i nie mogłem nikomu ich zadać. To było osobiste przekonanie i nie powinno być naruszane. I niegrzecznie by było pytać kogoś innego.
Ale zacząłem zadawać sobie te pytania. Kiedy byłem na studiach, zacząłem robić rzeczy, które kiedyś były ograniczone przez nakazy religijne, a moje serce stało się tak ciemne, że moje przekonania zaczęły słabnąć. Nie byłem już pewien swoich przekonań. „Czy mogę nazywać siebie prawym człowiekiem? Czy Jezus naprawdę oczyścił mnie ze wszystkich moich grzechów?”. Pośród całego tego zamieszania zmusiłem się do myślenia o ewangelii Krzyża i zrobiłem sobie nią pranie mózgu. Ale im bardziej na siebie naciskałem, tym bardziej stawałem się zagubiony i nie chodziłem już do kościoła. Wykorzystywałem moje zajęcia klubowe jako wymówkę.
Pośród całego zamieszania i chaosu w końcu poznałem prawdę. Słyszałem o ewangelii wody i Ducha i dotarło to do mnie jak błyskawica. Uderzenie było tak wielkie, że miałam ochotę płakać. Słuchając ewangelii, musiałem przyznać, że wszystko, w co dotąd wierzyłem, było fałszywe.
Nigdy nie przekazałem swoich grzechów Jezusowi. Mglisto wierzyłem, że On zabrał moje grzechy i że jestem bezgrzesznym człowiekiem, ale tak nie było. Dlaczego Jezus przyszedł na ten świat, aby przyjąć chrzest? Ponieważ chciał nam pokazać, że jest potulny jak baranek? Czy aby udowodnić, że przyszedł jako człowiek? Albo prorokować Swoją nieuchronną śmierć? Nigdy nie marzyłem, że jakakolwiek mglista wiedza o chrzcie miała takie znaczenie. Prawda była taka, że Jezus przyjął chrzest od Jana, przedstawiciela całej ludzkości, a wraz z tym chrztem wszystkie nasze grzechy zostały na Niego złożone.
`O! Dlatego Jezus stał się Barankiem Bożym, który wziął ze Sobą wszystkie nasze grzechy!”. Teraz wszystko miało sens. „Jezus został osądzony za moje grzechy na Krzyżu. Dlatego jestem bezgrzeszny w moim sercu”. W chwili, gdy poznałem ewangelię wody (chrzest Jezusa), krwi (Krzyż) i Ducha Świętego (Jezus jest Bogiem), grzechy które czułem w moim sercu zniknęły.
Teraz jestem naprawdę bezgrzesznym i prawym człowiekiem, a Duch Święty w końcu zamieszkuje w moim sercu. Wiara w Krzyż nie wystarczyła, aby oczyścić mnie z grzechów, które miałem w sercu. Jeśli nie wiesz dokładnie, w jaki sposób twoje grzechy zostały przekazane Jezusowi, nie możesz otrzymać przebaczenia, a Duch Święty nie może w tobie zamieszkać. Dziękuję Panu. Mogłem otrzymać Ducha Świętego poprzez cudowną ewangelię.
Bez żadnego wysiłku otrzymałem przebaczenie dzięki ewangelii wody i Ducha, a Duch Święty mieszka we mnie teraz i na wieki. Teraz mogę z dumą nazywać siebie bezgrzesznym człowiekiem i mogę być dumny, że Królestwo Niebieskie jest moje. Korzystam z okazji, aby podziękować Panu za udzielenie mi takiego błogosławieństwa. Alleluja!”
Ci, którzy otrzymują Ducha Świętego, mogą powiedzieć, że są bezgrzeszni w obecności Boga. Bez względu na to, jak długo wierzysz w Jezusa, jeśli nie wierzysz w cudowną ewangelię, którą dał nam Bóg, z pewnością masz grzech w sercu. Tacy ludzie zwodzą siebie i Boga. Ci ludzie nigdy nie spotkali Pana. Jeśli grzesznik pragnie mieć społeczność z Duchem Świętym, musi najpierw przestać zwodzić samego siebie i wyznać, że zgrzeszył. Tylko wtedy będzie mógł uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy wierzą w tę wspaniałą ewangelię, zasługują na otrzymanie Ducha Świętego.
Co Duch Święty mówi grzesznikom? Radzi im, aby otrzymali przebaczenie za swoje grzechy, wierząc w cudowną ewangelię, która została spełniona przez chrzest Jezusa i Jego krew. Jeśli powiesz, że nie jesteś grzesznikiem, kiedy zgrzeszyłeś, to nigdy nie otrzymasz Ducha Świętego. Ci, którzy nie wierzą w cudowną ewangelię i mówią, że nie zgrzeszyli, zwodzą Boga i siebie. Grzesznicy muszą poznać wspaniałą ewangelię wody i Ducha i otrzymać Ducha Świętego. Tylko wtedy mogą zostać uwolnieni od surowego sądu Bożego.
 
 

Sprawiedliwi mogą mieć wspólnotę z Duchem Świętym, poprzez wyznawanie swoich grzechów

 
Mówię do tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha i dzięki temu otrzymali Ducha Świętego. Przyjrzyjmy się temu, co Bóg powiedział sprawiedliwym. W I Liście Jana 1:9 jest powiedziane: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości”. Ten werset oznacza, że możemy oczyścić nasze rzeczywiste grzechy z naszych nieczystych serc, przypominając sobie i wierząc w cudowną ewangelię, która głosi, że Jezus wziął wszystkie nasze grzechy, kiedy został ochrzczony, i odpokutował za nie, będąc ukrzyżowanym. Sprawiedliwi muszą wyznać Bogu swoje rzeczywiste grzechy. Tylko wtedy mogą mieć społeczność z Duchem Świętym. Sprawiedliwi powinni wyznać swoje rzeczywiste grzechy i nadal wierzyć w cudowną ewangelię.
Dawno temu wspaniała ewangelia chrztu Jezusa i Jego krwi oczyściła wszystkie nasze grzechy, a zatem sprawiedliwi powinni wierzyć w tę ewangelię i stać się wolni od wszystkich swoich grzechów. Pan już przebaczył wszystkie ich grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Sprawiedliwi muszą wierzyć w cudowną ewangelię, aby uwolnić się od swoich grzechów. Kiedy sprawiedliwi, są zanieczyszczeni swoimi rzeczywistymi grzechami, mogą oczyścić swoje serca, wierząc w piękną ewangelię wody i Ducha.
Nasz Pan już dawno oczyścił wszystkie grzechy sprawiedliwych Swym chrztem i krwią. Dlatego ci, którzy wierzą, są naprawdę wolni od wszystkich swoich grzechów. Jednak sprawiedliwi powinni wyznawać swoje grzechy i przyznawać się do nich w obecności Boga. A potem muszą powrócić do wiary w chrzest Jezusa i Jego krew, które skomponowały cudowną ewangelię, po to, aby uwolnić się od wszystkich swoich grzechów. Dlatego zawsze mogą prowadzić nowe, świeże życie, towarzysząc Duchowi Świętemu. Ci, którzy potrafią spojrzeć na Pana, nie przejmując się swoją słabością, mogą mieć prawdziwą społeczność z Bogiem dzięki wspaniałej ewangelii wody i Ducha.
 
 
Jak możemy osiągnąć prawdziwe poczucie wspólnoty z Duchem Świętym?
 
Jest wielu ludzi, którzy pragnął mieć społeczność z Duchem Świętym. Ale nie wiedzą, jak spełnić to życzenie, pomimo, że wierzą w Jezusa. Wszyscy ludzie przyjmują Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, i od tego czasu zaczynają mieć wspólnotę z Duchem Świętym.
Podobnie, jedynym sposobem, w jaki prawy człowiek może mieć społeczność z Duchem Świętym, jest poznanie i uwierzenie w prawdę ewangelii wody i Ducha. Nie można osiągnąć wspólnoty między sprawiedliwymi a Duchem Świętym bez prawdziwej ewangelii. A co ze społecznością z Duchem Świętym? Jest to możliwe tylko dzięki wierze w prawdę cudownej ewangelii.
 
 
Bóg mówi, że człowiek grzeszy przez całe życie
 
W 1 Liście Jana 1:10 jest napisane: „Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa”. Nie ma nikogo, kto nie zgrzeszyłby przed Bogiem. Nawet Biblia mówi: „Doprawdy, nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył” (Księga Kaznodziei 7:20). Wszyscy ludzie grzeszą przed Bogiem. Jeśli ktoś mówi, że nie zgrzeszył, jest kłamcą. Ludzie grzeszą przez całe życie aż do śmierci i dlatego Jezus przyjął chrzest od Jana, aby zabrać wszystkie ich grzechy. Gdybyśmy nie grzeszyli, nie musielibyśmy wierzyć w Boga jako naszego Zbawiciela.
Pan mówi: „Mojego słowa nie ma w tobie” do tych, którzy myślą tak, jakby nie grzeszyli. Jeśli ktoś nie wierzy w cudowną ewangelię wody i Ducha, to zasługuje na zniszczenie. Jeśli prawy człowiek lub grzesznik mówi, że nie zgrzeszył w obecności Boga, to nie zasługuje na to, by wierzyć w piękną ewangelię.
Pan dał każdemu wspaniały dar cudownej ewangelii. Wyznaliśmy wszystkie nasze grzechy i odpokutowaliśmy, aby otrzymać przebaczenie grzechów dzięki wspaniałej ewangelii. Mogliśmy powrócić do pięknej ewangelii, którą Bóg dał nam jako przebaczenie za nasze grzechy i uwierzyć w nią, aby mieć społeczność z Duchem Świętym. Prawdziwe poczucie wspólnoty z Duchem Świętym jest zawarte w ewangelii wody i Ducha, i tylko ci, którzy mają ewangelię wody i Ducha, mogą mieć społeczność z Bogiem.
Ludzkość była daleko od Boga z powodu grzechów odziedziczonych po Adamie i Ewie. Ale teraz my, którzy odziedziczyliśmy nasienie grzechu, możemy spodziewać się ponownej społeczności z Bogiem. Aby to zrobić, musimy powrócić do wiary w ewangelię wody i Ducha Jezusa Chrystusa i otrzymać przebaczenie za grzechy, które oddaliły nas tak daleko od Boga.
Ci, którzy wierzą w cudowną ewangelię, zostaną zbawieni od wszystkich swoich grzechów, a Bóg napełni ich Duchem Świętym. Sprawiedliwi mogą mieć społeczność z Bogiem, ponieważ otrzymali Ducha Świętego. Dlatego ci, którzy zostali odcięci od Boga z powodu swoich grzechów, muszą powrócić do pięknej ewangelii wody i Ducha i w nią uwierzyć. Dopiero wtedy mogą zacząć mieć z Nim prawdziwą społeczność.
Zamieszkiwanie Ducha Świętego przychodzi z wiarą we wspaniałą ewangelię. Musimy wiedzieć, że zamieszkiwanie Ducha Świętego przychodzi tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Wiara w cudowną ewangelię otworzyła nową drogę do Boga. Pan zburzył mur graniczny, który oddzielał nas od Niego z powodu zarówno grzechu pierworodnego, jak i grzechów rzeczywistych, i pozwolił nam mieć społeczność z Bogiem poprzez wiarę w piękną ewangelię wody i Ducha.
Musimy ponownie ustanowić społeczność z Duchem Świętym. Prawdziwą społeczność z Duchem Świętym osiąga się poprzez zrozumienie ewangelii wody i Ducha ku posłuszeństwa wierze. Społeczność z Duchem Świętym pojawia się, gdy wierzymy, że przebaczenie naszych grzechów pochodzi z cudownej ewangelii. Ci, którzy nie otrzymali przebaczenia za swoje grzechy, nie mogą mieć społeczności z Duchem Świętym. Innymi słowy, nikt nie może mieć społeczności z Duchem Świętym bez wiary w ewangelię wody i Ducha.
Jeśli trudno wam mieć społeczność z Duchem Świętym, to najpierw powinniście przyznać, że nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha i że wasze grzechy nie zostały przebaczone. Czy chcecie mieć społeczność z Duchem Świętym? W takim razie uwierzcie w ewangelię, która została wypełniona przez chrzest Jezusa i Jego krew. Tylko wtedy otrzymacie przebaczenie wszystkich waszych grzechów i jako nagrodę otrzymacie Ducha Świętego do swoich serc. Ta cudowna ewangelia z pewnością może zapewnić wam społeczność z Duchem Świętym.