Recenzje książek
Ludzie, którzy przeczytali nasze książki, wysłali następujące recenzje. Mamy nadzieję, że przez nie wszyscy będziecie się dzielić ze sobą łaską Bożą, która nam pozwoliła narodzić się ponownie z wody i Ducha.
 • No.
 • Subjects
 • Country
 • Reader's Name
 • Views
 • Date
 • 951
 • JUAN EL BAUTISTA
 • Spanish 
 • Netzer Gutiėrrez Tacha, Colombia
 • 2264
 • 2019-12-27